OLX.ba

54,755
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

PIK.ba postao OLX.ba

Sredinom februara 2015. godine, centralno kupoprodajno mjesto u BiH, PIK.ba - Svijet kupoprodaje, postaje dijelom OLX mreže i nastavlja da djeluje pod lokalnom domenom OLX.ba, tako čineći globalnu mrežu OLX oglasnika, prisutnih u više od 40 zemalja.

Oficijelna OLX.ba Android aplikacija

Ispunili smo našu misiju, postali centralno kupoprodajno mjesto u BiH. Od momenta predstavljanja prve verzije Android aplikacije u aprilu 2012. godine, nastojali smo uvesti razna poboljšanja koja bi olakšala korištenje OLX-a. Smatramo da smo ovog puta lansirali verziju koja nudi mnoštvo traženih opcija, a koja je rezultat višemjesečnog rada i slušanja korisničkih zahtjeva.

Novu verziju karakterišu:

3.0.4
✓ Slanje ponuda za dostavu artikala kroz privatne poruke
3.0.0
✓ Novi dizajn
✓ Lakša navigacija kroz aplikaciju
2.6.4
✓ Novi paketi za OLX Shopove
2.6.0
✓ Besplatna dostava 🚚
✓ Upravljanje zalihama artikala
2.5.8
✓ Nova kategorija "Pokloni"
2.5.7
✓ Blokiranje korisnika
✓ Kreiranje i uređivanje OLX radnje
2.5.5
✓ Dopuna OLX kredita preko xBon-a
✓ Stikeri u porukama 😎
2.5.4
✓ Verifikacija adrese
2.5.3
✓ Brža i jednostavnija objava za sve kategorije
✓ Postavke profila
2.5.2
✓ Filtriranje artikala u blizini
2.5.1
✓ Premium dostava
2.5.0
✓ Nova kategorija za poslove
2.4.9
✓ Historija cijena na artiklima
✓ Servisi i usluge
2.4.8
✓ Napredni text editor u detaljnom opisu kod objave/uređivanja artikala
2.3.6
✓ Statistika na artiklima
✓ Novi tabelarni prikaz artikala na pretrazi
2.3.5
✓ Automatsko spašavanje nezavršenih poruka
2.3.2
✓ OLX PRO opcije
2.2.7
✓ Kupovina OLX kredita putem kartice
2.2.4
✓ Brži upload slika na objavi/uređivanju
✓ Odabir više gradova u filterima na pretrazi
✓ Klik na proizvođač/model vozila otvara pretragu
2.2.3
✓ Historija otvorenih artikala
✓ Artikli u vašoj blizini

Prijašnje verzije
✓ Novi i bolji dizajn po posljednjim Google-ovim standardima
✓ Korištenje aplikacije bez prijave na OLX profil
✓ Napredna objava artikla
✓ Sugeriranje kategorije pri objavi artikla
✓ Izmjena svih detalja artikla
✓ Obnova artikla
✓ Promjena kategorije
✓ Puno brže učitavanje podataka
✓ Pretraga po svim filterima (kao i full desktop verzija)
✓ Preglednija galerija slika
✓ Promjena izgleda pretrage (lista/grid)
✓ Navigiranje do odabrane nekretnine na mapi
✓ Spašavanje pretrage, artikala i korisnika
✓ Automatska provjera i obavještenja o novim rezultatima u spašenim pretragama
✓ Notifikacije za privatne poruke, javna pitanja, zahtjeve za prodaju
✓ Potpuna promocija artikla (izdvajanje i hitna prodaja)
✓ Mogućnost dopune OLX kredita (Kartica, Vaučer, SMS, xBon, Uplatnica)
✓ Kategorije hitno i najnovije
✓ Interaktivna mapa nekretnina
✓ Prodaja/kupovina artikala
✓ Razmjena dojmova

Želimo čuti vaše komentare, kritike i prijedloge, te na taj način u narednoj verziji ponuditi još mnogo olakšica za što lakše, mobilnije i uspješnije poslovanje.

Vaš OLX.ba

POJEDINOSTI DOPUŠTENJA

IDENTITET: Potrebno za push, besplatne notifikacije za privatne poruke i javna pitanja.

LOKACIJA: Da bismo Vas uputili do lokacije nekretnine ili OLX radnje potrebno je da dozvolite aplikaciji da pročita Vašu lokaciju.

MEMORIJA: Neke opcije u aplikaciji zahtijevaju pristup memoriji da bi sačuvali potrebne podatke.

MREŽNI PRISTUP: Da bi aplikacija funkcionisala, potreban je pristup mreži.

KAMERA: Koristi se za slikanje prilikom objave/uređivanja artikala.
PIK.ba became OLX.ba

In mid-February 2015, the central buying point in BiH, PIK.ba - The World of Commerce becomes part of the OLX network and continues to operate under the local domain OLX.ba, thus making the global OLX advertising network present in more than 40 countries.

Office OLX.ba Android application

We have fulfilled our mission, becoming a central buying place in BiH. From the moment we introduced the first version of the Android app in April 2012, we tried to introduce various enhancements that would make it easier to use OLX. We believe this time we've launched a version that offers a multitude of options, which is the result of a multi-month job and listening to customer requests.

The new version is characterized by:

3.0.4
✓ Send bids for delivery of items through private messages
3.0.0
✓ New design
✓ Easy navigation through the application
2.6.4
✓ New Packages for OLX Shops
2.6.0
✓ Free Delivery 🚚
✓ Stock Control of Items
2.5.8
✓ New category "Gifts"
2.5.7
✓ Block user
✓ Creating and editing OLX actions
2.5.5
✓ Supplementing OLX credits over xBon
✓ Stikers in messages 😎
2.5.4
✓ Verification of the address
2.5.3
✓ Faster and easier to publish for all categories
✓ Profile settings
2.5.2
✓ Filter items near you
2.5.1
✓ Premium delivery
2.5.0
✓ New category for jobs
2.4.9
✓ Price History on Items
✓ Services and Services
2.4.8
✓ Advanced text editor in detailed description of article publishing / editing
2.3.6
✓ Statistics on articles
✓ New tabular display of search items
2.3.5
✓ Automatic rescue of unfinished messages
2.3.2
✓ OLX PRO options
2.2.7
✓ Purchase an OLX credit card
2.2.4
✓ Faster uploads to publish / edit images
✓ Select multiple cities in search filters
✓ Click on the manufacturer / model of the vehicle to open the search
2.2.3
✓ History of open items
✓ Items in your vicinity

Previous versions
✓ New and better design at the latest Google standards
✓ Use the application without logging into the OLX profile
✓ Advanced publication of the article
✓ Sugar category when publishing an article
✓ Amend all the details of the article
✓ Obnova članak
✓ Change category
✓ Faster downloading of data
✓ Search all filters (as well as full desktop version)
✓ Overview of the picture gallery
✓ Change search look (list / grid)
✓ Navigate to the selected property on the map
✓ Rescue searches, articles, and users
✓ Automatic check and notification of new results in saved searches
✓ Notifications for private messages, public issues, sales requests
✓ Complete Article Promotion (Separation and Emergency Sales)
✓ Possibility to supplement OLX credits (Card, Voucher, SMS, xBon, Payout)
✓ Categories urgently and latest
✓ Interactive real estate map
✓ Selling / buying items
✓ Exchange of impressions

We want to hear your comments, reviews and suggestions, and so in the coming version, offer you many more facilitations for easier, more mobile and more successful business.

Your OLX.ba

POINTS OF ALLOWANCE

IDENTITY: Need for push, free notifications for private messages and public questions.

LOCATION: To get you to a real estate location or OLX activity, you need to allow the app to read your location.

MEMORY: Some options in the application require access to the memory to preserve the required data.

NETWORK APPROACH: In order for an application to work, network access is required.

CAMERA: Used for painting when publishing / editing a product.
Read more
Collapse
4.2
54,755 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
September 20, 2019
Size
Varies with device
Installs
1,000,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Pik d.o.o.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.