BBC News

Innehåller annonser
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

The BBC News app brings you news from the BBC and our global network of journalists.

The app also offers the BBC World Service Radio streamed live, social features and personalisation so you can re-order the news categories to suit your interests.

Key features:
Top Stories brings you the latest, breaking news from our trusted global network of journalists.
My News is a feature allowing you to personalise your news offering.
Add topics wherever you see the + icon for a quick route straight to the stories you care about.
Stories from topics you add will appear in your personalised My News feed. Here you can order stories by topic or time, and use the Manage Topics screen to stay on top of the news of the day.
Find content fast
The app can suggest topics based on your location, stories you’ve recently viewed and what’s in the news now.
And you can quickly find content and topics that interest you using the Search. Choose from the familiar list of BBC News indexes such as Politics, Business, Entertainment and Health or search for your own subjects of interest whether they’re people, places, things or themes
More of the news you care about
We now offer a fuller selection of stories from the newsroom, including:
- Popular. Keep on top of popular stories and videos from across the BBC, regularly updated throughout the day
- Live BBC World Service Radio, available in the Live tab, Expertise and insight from our journalists available 24-hours a day and ready to listen to in the background as you browse
- Read the best journalism from BBC correspondents
- Access to our full range of video and audio
- Photo galleries and full-screen images

Other features:
- Push notifications for the latest important news stories
- My News Follow topics you are interested in and find them in the My News tab
- Video over 3G and wifi
- Improved offline experience. Download the latest stories when you have a signal and then read them at your leisure
- Settings to allow the app to automatically update in the background
- Share stories to your social networks, or email/SMS to a friend
- Font controls to increase or decrease the story text size to suit you
- Related stories, related topics. Go deeper into a storyline with suggestions for further reading and viewing and a range of topics related to each story

If you choose to receive push notifications, a unique identifier relating to your device will be stored by Urban Airship on behalf of the BBC to provide you with the service. You can choose to unsubscribe from BBC News push notifications in 'Settings'.

No other personal data relating to you (such as a username or email address) is processed.

The BBC will keep your information secure and not share it with anyone else in accordance with the BBC’s Privacy and Cookies Policy. To read BBC’s Privacy Policy go to http://www.bbc.co.uk/privacy

If you install this app you accept the BBC Terms of Use at http://www.bbc.co.uk/terms
You can choose to unsubscribe from push notifications in the app’s settings screen.
BBC News app ger dig nyheter från BBC och vårt globala nätverk av journalister.

Appen ger också World Service Radio BBC streamas live, sociala funktioner och personalisering så att du kan ändra ordning nyhetskategorier som passar dina intressen.

Viktiga funktioner:
Huvudnyheter ger dig de senaste bryta nyheter från våra betrodda globalt nätverk av journalister.
Min News är en funktion som gör att du kan anpassa din nyhetsutbud.
Lägg ämnen var du ser ikonen + för en snabb väg direkt till historier du bryr dig om.
Berättelser från ämnen som du lägger till visas i personlig My Nyhetsflöde . Här kan du orderhistorier efter ämne eller tid och använd Hantera ämnen skärmen för att hålla koll på nyheterna för dagen.
Hitta innehåll snabbt
Appen kan föreslå ämnen baserat på din plats, berättelser du nyligen har tittade och vad som finns i nyheterna nu.
Och du kan snabbt hitta innehåll och ämnen som intresserar dig med hjälp av Sök . Välj mellan det välbekanta listan över BBC News index som politik, affärsrörelse, representation och hälsa eller söka efter dina egna frågor av intresse oavsett om de är människor, platser, saker eller teman
Mer av de nyheter du bryr dig om
Vi erbjuder nu en fylligare urval av berättelser från redaktionen, inklusive:
- Populär . Hålla på toppen av populära berättelser och videoklipp från hela BBC, uppdateras regelbundet under hela dagen
- Live BBC World Service Radio , som finns i Live fliken Expertis och insikt från våra journalister tillgängliga 24 timmar om dygnet och redo att lyssna på i bakgrunden när du surfar
- Läs den bästa journalistiken från BBC korrespondenter
- Tillgång till hela vårt sortiment av video och ljud
- Fotogallerier och helskärmsbilder

Andra funktioner:
- Push-meddelanden för de senaste viktiga nyheter
- Min News Följ ämnen som du är intresserad av och hitta dem på fliken My News
- Video via 3G och wifi
- Förbättrad offline erfarenhet . Ladda ner de senaste historierna när du har en signal och sedan läsa dem på din fritid
- Inställningar för att låta appen automatiskt Uppdatering i bakgrunden
- Dela berättelser till dina sociala nätverk, eller e-post / SMS till en vän
- Font kontroller för att öka eller minska historien textstorleken för att passa dig
- Relaterade berättelser, relaterade ämnen . Gå djupare in en story med förslag för vidare läsning och visning och en rad ämnen relaterade till varandra story

Om du väljer att ta emot push-meddelanden kommer en unik identifierare som rör enheten lagras av Urban Airship på uppdrag av BBC för att förse dig med tjänsten. Du kan välja att avsluta prenumerationen på BBC News push-meddelanden i 'Inställningar'.

Inga andra personuppgifter som rör dig (till exempel ett användarnamn eller e-postadress) behandlas.

BBC kommer att hålla din information säker och inte dela den med någon annan i enlighet med BBC sekretess och Cookies Policy. För att läsa BBC sekretesspolicy gå till http://www.bbc.co.uk/privacy

Om du installerar appen du accepterar BBC användarvillkoren på http://www.bbc.co.uk/terms
Du kan välja att avsluta prenumerationen på push-meddelanden i appen inställningar.
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,4
312 777 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

We release regular updates to the BBC News app to fix issues and improve performance. This release is mainly about behind the scenes tweaks and maintenance.

We've made some important changes to our Privacy and Cookies Policy and we want you to know what this means for you and your data. Find out more at https://www.bbc.co.uk/usingthebbc/your-data-matters/.
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
24 juli 2018
Storlek
Beror på enheten
Installationer
10 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
10-årsgräns
Behörigheter
Leverantör
BBC Worldwide (Ltd)
Utvecklare
BBC Worldwide Limited Television Centre 101 Wood Lane London W12 7FA
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.