10K+
Downloads
Inhoudsbeoordeling
Iedereen
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding
Screenshotafbeelding

Over deze app

BelAIR luchtkwaliteitsapp

De BelAIR app geeft via een score, van “zeer goed” tot “uitermate slecht”, aan hoe de actuele luchtkwaliteit is op elke locatie in België. De app maakt ook een voorspelling van de luchtkwaliteit voor de volgende dagen en geeft een idee van de evolutie van de luchtkwaliteit op de lange termijn.

Meten en modelleren

De drie gewesten in België hebben een netwerk met meer dan 100 automatische meetstations die heel nauwkeurig de luchtkwaliteit meten. Het is echter onmogelijk om deze dure toestellen overal in te zetten. Met computerprogramma’s berekenen we de luchtkwaliteit op plaatsen waar niet gemeten wordt. Samen met de beschikbare metingen kan dan een inschatting gemaakt worden van de luchtkwaliteit op elke locatie in België.

BelAQI luchtkwaliteitsindex

Hoe goed of slecht de actuele luchtkwaliteit is, hangt af van de concentraties van verschillende stoffen in de lucht. Om de luchtkwaliteit te beoordelen, wordt de BelAQI luchtkwaliteitsindex gebruikt. Die geeft de luchtkwaliteit een beoordeling van “zeer goed” tot “uitermate slecht”. Voor het berekenen van de BelAQI worden de concentraties van verschillende stoffen (stikstofdioxide, fijn stof en ozon) in rekening gebracht. Voor die stoffen wordt een individuele beoordeling gemaakt die gebaseerd is op de gezondheidseffecten op de korte termijn. De slechtste beoordeling bepaalt de globale BelAQI.

Luchtkwaliteit op lange termijn

De BelAIR app geeft niet alleen een idee van de dag na dag (of soms zelfs uur na uur) variërende luchtkwaliteit op dit moment op een locatie, maar geeft ook een idee van de luchtkwaliteit op de lange termijn. De jaargemiddelde concentraties voor een locatie wordt getoetst aan de Europese grenswaarden en de gezondheidsadvieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit geeft een idee van de langetermijnimpact van luchtvervuiling op de gezondheid.
Geüpdatet op
2 mrt 2023

Veiligheid van gegevens

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.
Geen gegevens gedeeld met derden
Meer informatie over hoe ontwikkelaars aangeven welke gegevens ze delen
Deze app kan deze typen gegevens verzamelen
Locatie en App-gegevens en -prestaties
Gegevens worden tijdens de overdracht versleuteld
Je kunt de gegevens laten verwijderen