5 хил.+
Изтегляния
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка
Екранна снимка

Всичко за това приложение

Бургас е интелигентен град, захранван от стотици интелигентни устройства. Разгледайте пътната обстановка, улиците в ремонт, проверете местата за паркиране, запознайте се с чистотата на въздуха, подходящо ли е времето за плаж или просто наблюдавайте динамиката на града в реално време.

Тук ще намерите:

Модул СВОБОДНИ ПАРКОМЕСТА
• Визуализация върху карта на Синя и зелена зони за платено паркиране, вътрешни и интелигентни паркинги;
• Визуализиране на паркоместа за хора в неравностойно положение;
• Работното време на всяка обособена зона и методите за заплащане на престоя;
• Визуализиране на автомати за таксуване в платена паркозона;
• Визуализиране на локациите за зареждане на електромобили и информация за тях;
• Информация за свободни и заети паркоместа в общинските паркинги, оборудвани с необходимите датчици;
• Визуализация върху карта на стоянки за таксита;

Модул ВЕЛОСИПЕДНА МОБИЛНОСТ
• Визуализация върху карта на схемата на велоалеите и веломаршрутите в град Бургас;
• Визуализация на велостоянки и стоянки за свободно вело-паркиране;
• Мониторинг на наличните за наемане велосипеди – конвенционални и електрически

Модул РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
• Зони от пътната инфраструктура на града в ремонт с описание на ремонтните дейности, продължителност на ремонта, информация за фирмата изпълнител, телефон за контакт и други.
• Визуализиране на снимки от камери от предварително дефинирани локации;

Модул ГРАДСКИ ТРАФИК
Информация в реално време с индикации за степен на натовареност на автомобилния трафик по основни пътни артерии в общината - от Google Traffic

Модул УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
• Визуализация върху карта на всички контейнери в рамките на системата за събиране на отпадъци на територията на гр.Бургас;
• Визуализация за контейнерите за разделно събираните отпадъци - подземни и надземни;
• Визуализация на процентно съотношение за запълване на подземните контейнери;
• Визуализация на мобилните станции за разделно събиране на отпадъци и контейнерите за разделно събиране.

Модул ЗДРАВЕ И СПОРТ
• Визуализиране върху карта на аптеките в Бургас и информация за тях - адрес, работно време, телефон;
• Визуализиране върху карта на медицински центрове и болници в Бургас и информация за тях - адрес, работно време, телефон, интернет сайт и др.;
• Визуализиране на спортните обекти в Бургас върху карта на града и информация за тях (адрес, работно време, телефон);
• Информация за събития от спортния календар на Бургас с връзка към спортната програма в сайта на общината;
• Връзка към сайта Активни и здрави - програма за активен и здравословен начин на живот на Община Бургас.

Модул ВРЕМЕТО
• Информация за метеорологични условия в Бургас за текущия ден - актуална температура, скорост на вятъра, вълнение, температура на морската вода, UV индекс;
• 7-дневна прогноза с очаквани температури.

Модул КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
• Визуализация в графика и цвят за състояние на въздуха в реално време по квартали от системата на Община Бургас.

Модул НАБЛЮДЕНИЕ НА ВОДНИТЕ НИВА и КАЧЕСТВО НА ВОДАТА
• Визуализация в графика и цвят за водните нива по категории – реки, море, язовири;
• Препратка към Интегрирана информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас;
• Информация за качество на водата от резултатите от изпитване на проби вода в язовири Камчия и Ясна Поляна.

Модул НОВИНИ и СЪБИТИЯ
• Визуализация на актуалните новини и културни събития.

Модул ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ
Информация за промишлените зони (общински и частни) - продадени парцели, свободни и заети, категоризиране по зони, с препратка към сайтове

Модул БИЗНЕС КАРТА
Общ брой фирми, регистрирани в бизнес картата на Община Бургас с информация за наети в тях лица и препратка към основния сайт

Модул ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Видео стрийминг в реално време от градски камери.
Актуализирано на
17.07.2022 г.

Безопасност на данните

Програмистите могат да показват тук информация за това, как приложението им събира и използва данните ви. Научете повече за безопасността на данните
Няма налична информация

Новите неща

Оправен бъг, където камерите за видеонаблюдение не се отваряха

Поддръжка на приложението