NOOK: Read eBooks & Magazines

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Get the FREE NOOK Reading App for your Android smartphone or tablet to start enjoying Barnes & Noble’s award-winning eBook discovery and digital reading experience. Access our vast online library of over 4 million eBooks, magazines, graphic novels, and comics; plus, enjoy recommendations just for you curated by our expert booksellers. Customize your experience with multiple font and page styles and robust organization and social sharing tools.

Put down your reading and pick up where you left off—even as you jump from one device to another. The NOOK Reading App syncs across all your devices.

Barnes & Noble at Your Fingertips
• Shop the latest new releases, bestsellers, and promotions. Browse expert recommendations just for you! The more you use NOOK, the better our suggestions.
• Over 75,000 free titles! Try a new author or start a new series risk-free.
• Enjoy thousands of kids’ interactive picture books. Use the “Read and Record” function and never miss story time, even when you can’t be there in person.
• Download free eBook samples and add favorites to your Wishlist.
• Try any newspaper or magazine free for 14 days*.

Rich, Customizable Reading
• Adjustable font styles, line spacing, margins, page animations, background color and screen brightness for more comfortable reading.
• Add notes, bookmarks, and highlights as you read. Share favorite highlights with friends across social networks.
• Organize your Library into custom collections.
• Search inside the book and look up words with the downloadable in-app dictionary.
• Use ArticleView™ to easily read magazine articles using customized font settings.
• Enjoy Comics with Zoom View™ for a guided panel by panel reading experience.
• Accessible to blind and low vision users leveraging Android assistive technology that includes screen magnification and TalkBack.

One App for the Whole Family
• With Profiles, family members can share an account while still enjoying their own customized NOOK experience.
• Share eBooks, magazines, newspapers, and comics across Profiles—no need to purchase again! Reading position, bookmarks, highlights, and notes are saved to each Profile.
• Child Profiles come with full parental controls, so you control what your child sees.

Discovery Delivered Daily
• Visit B&N Readouts for daily streams of free book excerpts, magazine articles, and all kinds of bookish news—including reviews from our community. Share on social, email, and other apps. 
• Join the thousands of NOOK readers on Serial Reads, Barnes & Noble’s latest free reading program. Enjoy a book every month, delivered in free daily chapters directly to your device. Titles are hand-picked by B&N editors across genres.
• Enjoy our Free Fridays eBook selection every week.

*NOOK account and credit card registration required.
Pobierz DARMOWĄ aplikację do czytania NOOK na smartfona lub tablet z Androidem, aby zacząć korzystać z nagradzanego i nagradzanego przez e-book Barnes & Noble serwisu eBook. Uzyskaj dostęp do naszej rozległej biblioteki internetowej zawierającej ponad 4 miliony e-booków, czasopism, powieści graficznych i komiksów; plus, ciesz się rekomendacjami, które polecają ci nasi doświadczeni księgarze. Dostosuj swoje wrażenia dzięki wielu stylom czcionek i stron oraz solidnym narzędziom do organizacji i udostępniania społecznościowego.

Odłóż lekturę i podnieś tam, gdzie skończyłeś - nawet gdy przeskakujesz z jednego urządzenia na drugie. Aplikacja do czytania NOOK synchronizuje się na wszystkich Twoich urządzeniach.

Barnes & Noble na wyciągnięcie ręki
• Kupuj najnowsze wersje, bestsellery i promocje. Przeglądaj rekomendacje ekspertów właśnie dla Ciebie! Im więcej używasz NOOK, tym lepsze są nasze sugestie.
• Ponad 75 000 darmowych tytułów! Wypróbuj nowego autora lub rozpocznij nową serię bez ryzyka.
• Ciesz się tysiącami interaktywnych książek z obrazkami dla dzieci. Skorzystaj z funkcji "Odczyt i nagraj" i nigdy nie przegapisz historii, nawet jeśli nie możesz tam być osobiście.
• Pobierz bezpłatne próbki eBooków i dodaj ulubione do listy życzeń.
• Wypróbuj dowolną gazetę lub czasopismo bezpłatnie przez 14 dni *.

Bogaty, dostosowywany odczyt
• Regulowane style czcionek, odstępy między wierszami, marginesy, animacje strony, kolor tła i jasność ekranu dla wygodniejszego czytania.
• Dodawaj notatki, zakładki i wyróżnienia podczas czytania. Dziel się ulubionymi atrakcjami z przyjaciółmi w sieciach społecznościowych.
• Uporządkuj swoją bibliotekę w niestandardowe kolekcje.
• Wyszukaj w książce i wyszukaj słowa ze słownika do pobrania w aplikacji.
• Korzystaj z aplikacji ArtykułView ™, aby łatwo czytać artykuły w czasopismach przy użyciu dostosowanych ustawień czcionek.
• Ciesz się komiksem dzięki Zoom View ™ dla panelu z czytnikiem panelu.
• Dostępne dla użytkowników niewidomych i słabowidzących wykorzystujących technologię asystującą Androida, która obejmuje powiększanie ekranu i TalkBack.

Jedna aplikacja dla całej rodziny
• Dzięki profilom członkowie rodziny mogą współdzielić konto, jednocześnie ciesząc się własnym, dostosowanym do swoich potrzeb funkcjonalnością NOOK.
• Udostępniaj e-booki, czasopisma, gazety i komiksy w profilach - nie musisz kupować ponownie! Czytanie pozycji, zakładek, wyróżnień i notatek jest zapisywane w każdym Profilu.
• Profile dzieci są dostarczane z pełną kontrolą rodzicielską, dzięki czemu możesz kontrolować to, co widzi Twoje dziecko.

Discovery Delivered Daily
• Odwiedź B & N Readouts, aby uzyskać codzienne streszczenia darmowych fragmentów książek, artykułów w czasopismach i wszelkiego rodzaju książkowych wiadomości - w tym opinii od naszej społeczności. Udostępnij w aplikacjach społecznościowych, e-mailowych i innych.
• Dołącz do tysięcy czytników NOOK w Serial Reads, najnowszym darmowym programie Barnes & Noble. Korzystaj z książki co miesiąc, dostarczanej w bezpłatnych codziennych rozdziałach bezpośrednio do urządzenia. Tytuły są wybierane ręcznie przez redaktorów B & N w różnych gatunkach.
• Ciesz się bezpłatną selekcją eBooków co tydzień.

* Wymagane konto NOOK i rejestracja kart kredytowych.
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 158 372
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

• NOOK Kids books enhancements, featuring Read and Record, and sideloaded EPub3 FXL books
• New settings option to use the volume buttons to turn pages
• OpenDyslexic now available as an additional font option
• Improvements to wishlist and search
• Updated for Android Oreo (8.0) and Chromebook
• Additional compatibility support and general bug fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
25 kwietnia 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla młodzieży
Zróżnicowana zawartość: zalecamy zachowanie rozwagi
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Sprzedawca
Barnes & Noble
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.