BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI 2017

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Dobro došli na aplikaciju „BSLZ RS“ Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Aplikacija daje korisne informacije o Međunarodnoj konferenciji „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, načinu prijave teme i praćenju statusa prijavljenog rada.
Više detalja o samoj konferenciji možete naći u nastavku.

Organizatori

Ministarstvo saobraćaja i veza i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske poziva Vas da uzmete aktivno učešće u Međunarodnoj konferenciji „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“ koja se tradicionalno održava od 2011. godine u poslednjoj sedmici oktobra.
Pokrovitelj ove Međunarodne konferencije je Savjet za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Mjesto održavanja

Administrativni centar Vlade Republike Srpske
Trg Republike Srpske br. 1, Banja Luka, GPS koordinate: H- 44.777852, Y- 17.197731

Tematske oblasti konferencije

1. Stub - Upravljanje bezbjednošću saobraćaja,
2. Stub - Bezbjedniji putevi,
3. Stub - Bezbjednija vozila,
4. Stub - Bezbjedniji učesnici u saobraćaju i
5. Stub - Njega poslije saobraćajne nezgode.

Poziv autorima

Poštovani,
Republika Srpska svake godine u saobraćajnim nezgodama, pored gubitka onog najvrijednijeg a to su ljudski životi, trpi i ogromne troškove u ekonomskom smislu. Stručnjaci Ekonomskog instituta u Banjoj Luci su, uz podršku najboljih stranih stručnjaka, izračunali da su ukupni društveno ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj oko 170 miliona KM, što nam govori da Republika Srpska svake godine u saobraćaju pretrpi elementarnu nepogodu velikih razmjera.
Zbog svega toga, nosioci vlasti u Republici Srpskoj su odlučno krenuli u jačanje institucionalnih kapaciteta bezbjednosti saobraćaja. Savjet za bezbjednost saobraćaja redovno zasjeda, Agencija za bezbjednost saobraćaja uspješno radi, Narodna skupština je usvojila Strategiju za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske 2013-2022, a Vlada Republike Srpske je usvojila Program bezbjednosti saobraćaja 2014 – 2018, čime su stvorene pretpostavke za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj.
Na tragu toga svake godine se održava i Međunarodna konferencija „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, s ciljem konstantnog jačanja i animiranja kapaciteta na republičkom i lokalnom nivou i stvaranja grupa stručnjaka koji će imati dovoljno entuzijazma, hrabrosti i volje da se bore s ovim problemom društva u cjelini.
Stoga pozivamo sve zainteresovane autore i stručnu javnost da uzmu aktivno učešće na ovogodišnjoj konferenciji i time doprinesu prije svega jačanju svijesti o važnosti bezbjednosti saobraćaja, ali i unapređenju stanja u ovoj oblasti.

S poštovanjem, Organizacioni odbor

Uputstvo za prijavu rada

Da biste prijavili temu jedan od autora mora biti registrovan. Otvaranje naloga omogućava korisnicima da prate informacije o prijavljenoj temi, odnosno radu.

Prihvaćeni radovi

Prihvaćeni radovi biće objavljeni na internet stranici www.absrs.org . Odabrani radovi biće objavljeni u štampanom izdanju Zbornika radova na jeziku na kom su napisani.
Pisano Upustvo za korišćenje aplikacije za prijavu tema i Upustvo za pisanje rada možete preuzeti na internet adresi: www.absrs.org

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI JE BESPLATNO!
Na konferenciji vam je obezbijeđena akreditacija; zbornik radova i dr. štampani materijal; dvd; koktel dobrodošlice; svečana večera i sertifikat o učešću
Welcome to the application "RSLC RS" Agency for Traffic Safety of the Republic of Serbian. The application provides useful information about the International Conference "Road safety in the local community", the method of registering and monitoring the status of the notified operation.
More details about the conference can be found below.

Organizers

The Ministry of Transport and Communications and the Agency for Traffic Safety of the Republic of Serbian invites you to take an active part in the international conference "Road safety in the local community," which is traditionally held since 2011 in the last week of October.
Sponsored by the International Conference of the Council for Traffic Safety of the Republic of Serbian.

Venue

Administrative Center of the Government of the Republic of Serbian
Serbian Republic Square no. 1, Banja Luka, GPS coordinates: H- 44.777852, 17.197731 Y-

Thematic areas of the conference

1. Pillar - Management of safety of traffic,
Pillar 2 - safer roads,
Pillar 3 - safer vehicles
Pillar 4 - safer road users and
5. Lift - Eye after the accident.

Call for Papers

Respected,
Serbian Republic each year in traffic accidents, in addition to the loss of one of the most valuable and these are human lives, suffering and enormous costs in economic terms. Experts of the Economic Institute in Banja Luka, supported by the best international experts have calculated that the total socio-economic cost of road accidents in the Republic of Serbian around 170 million KM, which tells us that the Serbian Republic each year in traffic suffered a natural disaster of large proportions.
Consequently, public authorities in the Serbian Republic have moved decisively to strengthen the institutional capacity of traffic safety. Tips for road safety regular session, the Agency for Traffic Safety is working successfully, the National Assembly adopted the Strategy for Traffic Safety 2013-2022 Serbian Republic and the Republic of Serbian Government has adopted a program of traffic safety 2014 - 2018, which created the preconditions for improving traffic safety in Republic of Serbian.
Along these lines, every year is held the International Conference "Road safety in the local community", with the aim of constantly strengthening and animating capacity at national and local level and the creation of a group of experts who will have plenty of enthusiasm, courage and the will to fight this problem of society as a whole.
Therefore we invite all potential authors and professional community to actively participate in this year's conference and contribute primarily to raising awareness about the importance of traffic safety, but also the improvement of the situation in this area.

Sincerely, The Organizing Committee

Instructions for papers

To report the subject of one of the authors must be registered. Creating an account allows users to track information on reported these or work.

accepted papers

Accepted papers will be published on the website www.absrs.org. Selected papers will be published in the printed edition of the Proceedings of the language in which they are written.
Pisano Instructions for using the application for registration of subjects and Instructions for writing a paper can be downloaded at: www.absrs.org

Participation is FREE!
At the conference you have secured accreditation; Proceedings and others. printed material; dvd; welcome party; gala dinner and a certificate of participation
Read more
5.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
October 24, 2017
Size
5.2M
Installs
50+
Current Version
1.8
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
BitLab Ltd. (bitlab.rs)
Developer
Jevrejska bb 78000 Banja Luka Republic of Srpska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.