App Trànsit

¿Quieres traducir la descripción al Español (España) con el Traductor de Google?Volver a traducir la descripción al Catalán

L’ App Mapa Continu de Trànsit del Servei Català de Trànsit permet consultar l'estat del trànsit en temps real incorporant les incidències viàries de l’Ajuntament de Barcelona, de la Dirección General de Tráfico en les zones limítrofes i del Govern d’Andorra. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona i el Govern d’Andorra també es poden consultar les seves càmeres.

També permet la realització dels tràmits de trànsit com:

- Consulta dels meus expedients
- Identificació de conductor/a
- Pagament de sancions
- Presentació d'al·legacions del procediment sancionador de trànsit

Els objectius són:

- Facilitar l'accés del ciutadà als serveis del SCT des un mitjà mòbil.
- Mitjançant l'ús de codis QR permetre al ciutadà realitzar els seus tràmits relacionats amb els expedients sancionadors de trànsit.
- Donar una visió mòbil del Mapa Continu de Trànsit
- Contribuir a la millora de la seguretat viària i evitar distraccions.
- Aprofitar l’impacte de les noves tecnologies a favor de la mobilitat segura.

Les principals funcionalitats del MCT son:

- Nivells de servei
- Retencions
- Trams d'obres
- Trams amb cons
- Consulta de càmeres
- Consulta de panells de missatge variable
- Nom de carreteres
- Consulta de les restriccions del transport de mercaderies
- Consulta de la xarxa d’itineraris de mercaderies perilloses, XIMP
La App Mapa Continuo de Tráfico del Servicio Catalán de Tráfico permite consultar el estado del tráfico en tiempo real incorporando las incidencias viarias del Ayuntamiento de Barcelona, ​​de la Dirección General de Tráfico en las zonas limítrofes y del Gobierno de Andorra. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de Andorra también se pueden consultar sus cámaras.

También permite la realización de los trámites de tránsito como:

- Consulta de mis expedientes
- Identificación de conductor / a
- Pago de sanciones
- Presentación de alegaciones del procedimiento sancionador de tráfico

Los objetivos son:

- Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios del SCT as un medio móvil.
- Mediante el uso de códigos QR permitir al ciudadano realizar sus trámites relacionados con los expedientes sancionadores de tráfico.
- Dar una visión móvil del Mapa Continuo de Tráfico
- Contribuir a la mejora de la seguridad vial y evitar distracciones.
- Aprovechar el impacto de las nuevas tecnologías a favor de la movilidad segura.

Las principales funcionalidades del MCT son:

- Niveles de servicio
- Retenciones
- Tramos de obras
- Tramos con conos
- Consulta de cámaras
- Consulta de paneles de mensaje variable
- Nombre de carreteras
- Consulta de las restricciones del transporte de mercancías
- Consulta de la red de itinerarios de mercancías peligrosas, RIMP
Más información
Ocultar
2,2
120 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Novedades

Actualització per Android 7.
Solució d'errors.
Más información
Ocultar

Información adicional

Actualizada
22 de marzo de 2018
Tamaño
11M
Descargas
50.000+
Versión actual
3
Requiere Android
4.0 y versiones posteriores
Clasificación de contenido
Permisos
Ofrecida por
Generalitat de Catalunya
©2019 GoogleCondiciones del servicio del sitioPrivacidadDesarrolladoresArtistasInformación de Google|Ubicación: Estados UnidosIdioma: Español
Al comprar este artículo, se realiza una transacción con Google Payments y aceptas las Condiciones de Servicio y el Aviso de Privacidad de Google Payments.