El Temps
Offers in-app purchases
(5,770)

Reviews

What's New
Es restableix funcionalitat de mapes amb algunes limitacions:
-Les descripcions textuals es recuperen de forma completa com abans.
-El mapa és de Països Catalans donat que el de Catalunya no està disponible com a dades obertes.
-Les descripcions són de 3 dies però el mapa només està disponible per dos (avui/dema o dema/demapassat en funció de l'hora)
Els problemes són deguts a que Meteocat va deixar d'actualitzar les dades obertes i més tard ha canviat les interficies i no hi ha la mateixa info

Similar

More from developer