Pedometer - Step Counter, Weight & Calorie Tracker

Indeholder annoncer
·
Tilbyder køb i appen
Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

The Pacer App: “Pedometer - Step Counter, Weight & Calorie Tracker” syncs steps & calories w/ MyFitnessPal and Fitbit! Track your step, walking & weight loss with this free health counter. Lose weight and track walk distance and calories burned using 24/7 step counting from our pedometer, step counter & health tracker app.

Download the Pedometer app for free to turn your phone into your personal health and weight loss tracker! Lose weight with calorie burning guided fitness plans, step counting and activity tracking. Join our health, fitness and walking community and get fit and active!

How Pacer works:
-Just download, open and start walking. Our free step counter app will track your steps automatically if your phone is with you
-“Trends:” Track your complete activity history (steps, calorie count, etc.)
-“Explore:” Groups & challenges
-“Me:” Track weight, habits and more. Sync w/ MyFitnessPal & Fitbit.
-“Plan:” Daily exercise plans for your health goals

For Better Accuracy:
1. Go to "Pedometer Preferences" and adjust the Pedometer mode if the step counter is not accurately tracking steps
2. Add our app to your cleaning tool’s "ignore" list so the step tracker doesn't get shut down
3. No two people walk the same. Adjust step counter sensitivity if needed to improve walking tracker accuracy

Important Note:
Some phones just can’t count steps if the screen is off or locked. We try hard to support as many phones as we can. If these steps don’t solve your problem, your device could be the issue. Email our support and we’ll work hard get your step counting back on track.

Just Download and Go
-No wristband or additional tracker hardware required. Count your steps with just your phone … and our counter is free!
-No website login needed. Just download our walking app to start counting steps and tracking calories burned.

Complete Fitness & Steps Tracking
-Built-in pedometer tracks your steps as you walk. The step counter works whether your phone is in your hand, pocket or purse
-Count steps, calories, distance and active time
-GPS activity tracker tracks outdoor fitness activities on a map
-Works with MyFitnessPal and Fitbit. Pedometer syncs activity data to MyFitnessPal and Fitbit creating the ultimate weight loss tool and step counter app
-All of these tracking features are free! True free step counting.

Powerful Fitness Plans
-Daily exercise plans designed by pro trainers to improve health, lose weight and stay active
-Exercise plans for all activity levels and health goals
-Step by step audio and video guided workouts

Groups and Events – Motivation
-Create walking groups to burn calories together with friends & family
-Compete in events for motivation to walk and lose weight

Track your Health and Fitness Data
-Track your steps, activity and calorie burn. Make every step count and lose more weight
-Sync our tracker with apps like MyFitnessPal and FitBit for total step counting data and tracking

Create Healthy Habits
-One-tap tools to build health and fitness habits and beat weight loss goals
-Reach your goal: Walk more, Lose weight, or Improve health!

Other Key Features:
-The best pedometer for any phone
-Accurate steps & activity tracking
-Weight loss, BMI tracking and calorie burn counter
-Daily fitness plans for any health goal – lose weight, walk more or improve health
-Trends displays daily steps, calories and weight
-Auto-sync steps and calories to MyFitnessPal or Fitbit

Count on Pacer Pedometer for the best free walk tracker. Try Pacer Pedometer first before you buy a Fitbit or other tracker! Pacer syncs with MyFitnessPal and other step counter apps for all of your health and step data in one tracking app.

Syncing Pacer with Fitbit:
1.Set up your Fitbit App
2.In Pacer, tap: Me -> Data & Settings -> Apps & Devices and tap “Fitbit” to connect
3.Log into both your Pacer and Fitbit accounts and authorize Pacer to write data to Fitbit
4.Your Fitbit is now connected to Pacer
Pacer-appen: “Skridttæller - Trin tæller, vægt og kaloritracker” synkroniserer trin & kalorier med MyFitnessPal og Fitbit! Spor dit trin, gåture & vægttab med denne gratis sundhedsdisk. Tab i vægt og sporafstand og kalorier forbrændt ved hjælp af 24/7 trin tælling fra vores skridttæller, trin tæller & sundhed tracker app.

Download Pedometer-appen gratis for at gøre din telefon til din personlige sundhed og vægttab tracker! Tab i vægt med kalorieforbrænding guidede fitnessplaner, trin tælling og aktivitetssporing. Deltag i vores sundheds-, fitness- og gåfællesskab, og bliv fit og aktiv!

Sådan fungerer Pacer:
-Hent kun at downloade, åbne og begynde at gå. Vores gratis step counter app sporer dine trin automatisk, hvis din telefon er med dig
- "Trends:" Spor din komplette aktivitetshistorik (trin, antal kalorier osv.)
- "Udforsk:" Grupper & udfordringer
- “Mig:” Spor vægt, vaner og mere. Synkronisering m / MyFitnessPal & Fitbit.
- "Plan:" Daglige træningsplaner for dine sundhedsmål

For bedre nøjagtighed:
1. Gå til "Skridttællerindstillinger", og juster skridttællertilstand, hvis trinnetælleren ikke sporer trin nøjagtigt
2. Føj vores app til dit rengøringsværktøjs "ignorere" -liste, så step tracker ikke lukkes ned
3. Ingen to mennesker går det samme. Juster trin tæller følsomhed, hvis det er nødvendigt for at forbedre gang tracker nøjagtighed

Vigtig note:
Nogle telefoner kan bare ikke tælle trin, hvis skærmen er slået fra eller låst. Vi prøver hårdt at støtte så mange telefoner, som vi kan. Hvis disse trin ikke løser dit problem, kan din enhed være problemet. Send e-mail til vores support, så arbejder vi hårdt på at få dit trin til at tælle tilbage på sporet.

Bare download og gå
-Ingen armbånd eller yderligere tracker-hardware kræves. Tæl dine trin med bare din telefon ... og vores tæller er gratis!
-Ingen brug af websteds login Download bare vores gå-app for at begynde at tælle trin og spore forbrændte kalorier.

Komplet trænings- og trinsporing
- Indbygget skridttæller sporer dine trin, mens du går. Trin tælleren fungerer, uanset om din telefon er i din hånd, lomme eller pung
-Tæller trin, kalorier, afstand og aktiv tid
-GPS aktivitets tracker sporer udendørs fitnessaktiviteter på et kort
-Works med MyFitnessPal og Fitbit. Skridttæller synkroniserer aktivitetsdata til MyFitnessPal og Fitbit og skaber det ultimative vægttabsværktøj og trin-tæller-app
-Alle af disse sporingsfunktioner er gratis! Ægte gratis trinoptælling.

Kraftige fitnessplaner
-Daglige træningsplaner designet af pro-trænere til at forbedre sundheden, tabe sig og forblive aktive
-Evne planer for alle aktivitetsniveauer og sundhedsmål
-Skift trinvis vejledt træning af lyd og video

Grupper og begivenheder - Motivation
- Opret ganggrupper for at forbrænde kalorier sammen med venner og familie
-Konkurrence i begivenheder for motivation til at gå og tabe sig

Spor dine sundheds- og fitnessdata
-Track dine trin, aktivitet og kaloriforbrænding. Gør hvert trin tæller og tab mere vægt
-Synkroniser vores tracker med apps som MyFitnessPal og FitBit for samlet trin tæller data og sporing

Opret sunde vaner
-Tap-værktøjer til at opbygge sundheds- og fitnessvaner og slå vægttabsmål
-Rækk dit mål: Gå mere, gå ned i vægt eller forbedre sundheden!

Andre nøglefunktioner:
-Det bedste skridttæller til enhver telefon
-Nøjagtige trin & aktivitetssporing
-Vægttab, BMI-sporing og kaloriforbrændingstæller
-Daglige fitnessplaner for ethvert sundhedsmål - tab dig, gå mere eller forbedring af sundheden
-Tendenser viser daglige trin, kalorier og vægt
-Auto-synkroniser trin og kalorier til MyFitnessPal eller Fitbit

Stol på Pacer skridttæller for den bedste gratis gang tracker. Prøv først Pacer-skridttæller, før du køber en Fitbit eller en anden tracker! Pacer synkroniseres med MyFitnessPal og andre trin-tæller-apps for alle dine sundheds- og trindata i en sporingsapp.

Synkronisering af Pacer med Fitbit:
1.Sæt din Fitbit-app op
2.I Pacer skal du trykke på: Mig -> Data & indstillinger -> Apps & enheder og trykke på “Fitbit” for at oprette forbindelse
3.Log ind på både dine Pacer- og Fitbit-konti og autoriserer Pacer til at skrive data til Fitbit
4.Din Fitbit er nu forbundet til Pacer
Læs mere
Skjul
4,7
696.623 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

Hi Pacers! New in this version:
1. Supercharge your Groups: Group posts now visible in the Feed and Group owners can send group announcements
2. Lots of bug fixes and minor improvements
Læs mere
Skjul

Yderligere oplysninger

Opdateret
16. februar 2020
Størrelse
37M
Installationer
10.000.000+
Aktuel version
p7.1.1
Kræver Android
4.4 eller nyere
Indholdsklassificering
Interaktive elementer
Brugere kommunikerer
Produkter i appen
0,99 US$-99,99 US$ pr. stk.
Tilladelser
Udbydes af
Pacer Health
Udvikler
303 Twin Dolphin Drive 6th Floor Redwood City, CA 94065
©2020 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.