3.8
576 reviews
50K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Vodafone në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë përmbledhin në këtë aplikacion shërbimet kryesore të qytetit të Tiranës në smartphone-in tuaj. “Tirana Ime” 2.0 vjen me një pamje të re moderne. Aplikacioni është dizenjuar dhe optimizuar për të qenë një shoqërues i qytetarëve të Tiranës dhe vizitorëve që të shijojnë qytetin më të vital në Shqipëri. Përditësimet e reja të “Tirana Ime” ofrojnë një përvojë të pasur dhe të shkëlqyer, si më poshtë:
- Një seksion i ri i dedikuar për Eventet Tirana European Youth Capital 2022.
- Një seksion i ri i dedikuar me një kalendar eventesh kulturore në Tiranë si Teatër, Opera, Sport etj.
- Një seksion i përditësuar për adhuruesit e biçikletave për të shijuar një tour nëpër qytet në korsitë e reja të biçikletave.
- Seksioni i raporteve është bërë më intuitiv dhe më miqësor për përdoruesit.
- Shijoni seksionin e përditësuar të turizmit i cili jep një informacion mbi pikat turistike që ofron Tirana.
- Mos humbisni nëpër Tiranë! Me seksionin e përditësuar për linjat dhe stacionet e autobusëve ju mund të orientoheni dhe të lëvizni lirisht.
- Gjeni vendin e duhur për të parkuar makinën tuaj dhe paguani menjëherë nëpërmjet seksionit të përditësuar të hartës së parkimit.
- Gjeni një seksion të përditësuar në lidhje me informacionin e ndarjes administrative dhe ndërrmarjeve të tjera në Tiranë.
Me versionin e pasuruar të aplikimit “Tirana Ime” 2.0, kryeqyteti qëndron në dorën tuaj!
---------------------------------
Tirana Ime 2.0 comes with a new fresh and modern look. The app is design and optimized to be the companion of Tirana citizens and a guide for visitors to enjoy the most vibrant city in Albania. Tirana Ime new updates provide a rich and amazing experience as follow:
- A new dedicated section for Tirana European Youth Capital 2022 Events.
- A new dedicated section with a calendar of cultural events in Tirana like Theatre, Opera, Sport etc.
- An updated section for bike lovers to enjoy a tour around the city on the new bicycle lanes.
- Report section has become more intuitive and user-friendly
- Enjoy the updated tourism section which gives a glimpse of what Tirana is to offer.
- Don’t lose yourself around Tirana. With the updated section for bus lines and stations now you are a wizard.
- Make yourself comfortable and find the right place to park your car with the updated parking map section and pay right away.
- An updated section about administrative regions and enterprises information in Tirana.
With the new enriched Tirana Ime 2.0 app the capital stands on your hand!
Updated on
Dec 4, 2023

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
This app may share these data types with third parties
Location, Personal info and 4 others
This app may collect these data types
Personal info, Messages and 2 others
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

Ratings and reviews

3.8
559 reviews
Flavio Hilaj
May 4, 2022
The last major update fixed everything that wasn't working before. Looking forward for more features.
5 people found this review helpful
Did you find this helpful?
A Google user
November 8, 2018
Suoerficial. Just a public investement lacking more than having lots of info.
20 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Geraldo Corosteni
August 5, 2022
Is very very slow when i tried to look bus map ... update the app
4 people found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

Update to support latest android versions.
-----------------
Ky version fokusohet në kompatibilitetin me versionet më të fundit Android.