CH Pellets

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

s komt ongeveer overeen met 1 liter stookolie.
De pellets die in de huiskachels gebruikt worden zijn meestal 6 mm dik en hebben een lengte tussen 10 en 30 mm. De dikkere pellets worden het meest gebruikt voor industriële installaties en hebben dikwijls een lagere kwaliteit.
Bijzonder belangrijk bij de productie van de pellets is dat er gebruik gemaakt wordt van zuivere hout-grondstoffen. Aanwezigheid van lijmen, afvalstukjes... in de grondstof is catastrofaal voor de kwaliteit van de houtpellet.
De kwaliteit van de pellets is belangrijk. De DINplus of Ö-M7135 en de ENplusA1 ( Europese normering ) zijn de 2 certificaten die de hoogste houtpellets-kwaliteit garanderen.

Een overzichtje van de voordelen van houtpellets :

naast de gezellige warmte van een pelletkachel of ketel en het gebruiksgemak hiervan zijn er nog meerdere voordelen aan het verwarmen met houtpellets,
•C02 Neutraal verwarmen
•tot 40 % goedkoper dan aardgas of stookolie ( afh. van prijsevolutie )
•Hoge stookwaarde, weinig asvorming
•Plaatsbesparend, schoon, veilig en eenvoudig in gebruik
•Steun voor de lokale economie
•Veel kleinere ecologische voetafdruk dan fossiele brandstoffen
•Hernieuwbare energie

REDHOT-pellets ENplus A1-gecertificeerde houtpellets worden geproduceerd uit Europees zilverspar, volledig ontdaan van schors, daarom met 30% hardhout (eik ) en 70% zachthout. Het productieproces van de houtblokken vindt binnen enkele dagen plaats en dit maakt het mogelijk om in de pellets het kenmerk te behouden geur van vers gesneden bomen. In de kwaliteit speelt een fundamentele rol het droogproces, dat zowel als het verlagen van het watergehalte leidt tot een drastische vermindering van de natuurlijke harsen meestal aanwezig in het hout. Gebruik alleen in goedgekeurde en geschikte verbrandingssystemen volgens de instructies van de fabrikant en de nationale regelgeving. Op een droge plaats bewaren

Allehoutpellets beschikt over een unieke houtpellet-leverservice.
Houtpellets zijn steeds gestapeld op paletten met een gewicht van rond de 1000 kg. Een veilig vervoer van zo een zware last is niet vanzelfsprekend, zeker niet bij afhalingen of aan huis leveringen.
Allehoutpellets klanten kunnen opteren voor onze unieke lever-service . Deze extra service inbegrepen in onze standaard leverkost.

Moeilijke bereikbaarheid van de stockageplaats, onverharde ondergrond, garage onder de woning : onze ervaren chauffeurs beschikken ieder over een op maat gemaakte vrachtwagen met meeneemheftruck. Zij lossen de houtpellets op de gewenste plaats, zonder manuele arbeid* !

We love our pellet-drivers, you will too !

Zijn houtpellets milieuvriendelijk?
Een neutrale CO2 balans met houtpellets !
De energie die bij de verbranding van hout vrijkomt, stemt overeen met de zonne-energie die bij de fotosynthese doeltreffend opgeslagen wordt. Omdat de CO2-uitstoot bij de verbranding niet groter is dan de vooraf opgeslagen hoeveelheid, heeft de verbranding van hout geen effect op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.
De verbranding van de pellets geeft minder fijn stof, geeft een hoger rendement en de weinige resterende assen kan men als meststof in de tuin gebruiken.

Onze verpakking:
REDHOT PELLETS BORGLOON zijn van uitstekende kwaliteit en perfecte verpakking! We bestellen altijd REDHOT-pellets vanwege de goede materiaal- en verpakkingskwaliteit. De zakken hebben sterk plastic en de pallets zijn goed stevig gemaakt. We hebben nooit klachten ontvangen over pellet REDHOTHebt u nog vragen, suggesties of opmerkingen over onze vernieuwde website, stuur ons gerust een mailtje chtrucking@skynet.be
s corresponds to approximately one liter of fuel oil.
The pellets which are used in the house heaters are typically 6 mm thick and have a length of between 10 and 30 mm. The thicker pellets are most commonly used for industrial plants and often have lower quality.
Particularly important in the production of pellets is that it is made of pure wood materials. Presence of adhesives, waste pieces of ... in the raw material is disastrous for the quality of the wood pellet.
The quality of the pellets is important. The DINplus and Ö-M7135 and ENplusA1 (European standard) are the two certificates guaranteeing the highest quality wood pellets.

An overview of the advantages of wood pellets:

in addition to the pleasant warmth of a pellet stove or boiler, and the ease of use of this, there are several advantages to heating with wood pellets,
• C02 Neutral heating
• up to 40% cheaper than natural gas or fuel oil (dep. On price evolution)
• High calorific value, low ash formation
• Space-saving, clean, safe and easy to use
• Support for the local economy
• Many smaller carbon footprint than fossil fuels
•Renewable energy

RedHot pellets ENplus A1-certified wood pellets are produced from European silver fir, completely freed from bark, therefore, with 30% hardwood (oak) and 70% softwood. The production of logs takes place within a few days and this makes it possible to smell of freshly cut trees to retain the attribute in the pellets. The quality plays a fundamental role in the drying process, as well as lowering the water content leads to a drastic reduction of natural resins usually present in the wood. Use only approved and suitable combustion systems according to the manufacturer's instructions and national regulations. Store in a dry place

All Wood Pellets has a unique wood pellet-delivery service.
Wood pellets are still stacked on pallets with a weight of around 1000 kg. Safe transport of such a heavy load is not obvious, especially when withdrawals or home deliveries.
All Wood pellets, customers can opt for our unique delivery service. These additional services are included in our standard production costs.

Difficult access to the storage site, unpaved surfaces, garage under the house, our experienced drivers each have a customized truck mounted forklift. They unload the wood pellets at the desired location without manual labor *!

We love our pellet drivers, you will too!

Wood pellets are environmentally friendly?
A neutral CO2 balance with wood pellets!
The energy released by the burning of wood corresponds to the solar energy stored efficiently in photosynthesis. Because CO2 emissions from combustion is not greater than the amount previously stored, burning wood does not affect the amount of CO2 in the atmosphere.
The combustion of the pellets produces less fine dust, gives a higher yield, and the few remaining axes, one may use as a fertilizer in the garden.

Our packing:
RedHot PELLETS BORGLOON are of excellent quality and perfect package! We always order RedHot pellets because of the good quality materials and packaging. The bags are strong and plastic pallets are well made sturdy. We never received complaints about pellet RedHotDo you have any questions, suggestions or comments about our new website, please send us an email chtrucking@skynet.be
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Eerste release
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 7, 2018
Size
1.6M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Unrestricted Internet
Permissions
Offered By
De Kern
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.