โชคทวีทัวร์

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

บริษัท โชคทวีทัวร์ จำกัด เป็น บริษัทเอกชน ที่มีเจ้าของเป็นคนสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เป็นระยะเวลากว่า 19 ปี มีบริการออกทัวร์ไปยังทุกส่วนของโลก เช่น ประเทศในทวีปเอเชีย มี จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งเรามีความชำนาญเป็นพิเศษ และยังมีความสามารถในการทำทัวร์ในประเทศต่างๆในทวีปยุโรป เช่น เยอรมัน สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย รวมทั้งประเทศต่างๆในทวีปอเมริกา และอเมริกาใต้ เรามีโปรแกรม แพคเกจทัวร์ ให้เลือกหลากหลายเส้นทางตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้เรายังมีบริการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กับท่านที่มีความชื่นชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ “ขายดีที่สุด” ของเรา

บริษัท โชคทวีทัวร์ รับจัดดูงานในองค์กรของท่านตั้งแต่ 5-10,000 ท่านขึ้นไป ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เส้นทาง จีน เอเชีย ยุโรป อเมริกา เป็นกลุ่มและหมู่คณะ ให้แก่ท่าน ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน/บริษัท/ห้างร้าน ไม่ว่าจะจัดบริการทัวร์รูปแบบไหน ทางเราสามารถรับจัดให้ท่านได้ตรงวัตถุประสงค์ อาทิ บริการจัดทัวร์ ศึกษาดูงานด้าน สิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศิลปะวิทยาการ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนาน ให้กับองค์กรของท่าน มุ่งเน้น ให้ พนักงานของท่านได้รับความรู้เพิ่มเติม ณ สถานที่จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความแน่นแฟ้นในองค์กรมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมานั้น มาพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์
เหมือนสโลแกนของเราที่กล่าวว่า “มาตรฐานทัวร์ดีไปกับโชคทวีทัวร์”

สิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ
แพคเกจทัวร์
เรามีโปรแกรมแพคเกจทัวร์สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้เลือกดูตามความต้องการ เช่น ทัวร์ภายในประเทศบวกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรวมรถรับส่งสนามบินราคาที่พัก 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาวตามความต้องการของท่าน หรือแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางยอดนิยม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เป็นต้น
สายการบิน
การคัดเลือกสายการบินของเรามีความคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัย, สุขอนามัย, ความสะดวกสบายในการให้บริการและการตรงต่อเวลาของสายการบินมากกว่าราคา ส่วนใหญ่เราใช้สายการบินชั้นนำ เช่น สายการบินไทย สิงคโปร์ แอร์ไลน์, สายการบินลูฟทันซ่า, สายการบินเอมิเรต, สายการบินออสเตรียน, สายการบินสวิส และสายการบินชั้นนำอื่น ๆ
ที่พัก
เราใช้โรงแรมระดับ 4 ดาว ถึง 5 ดาว ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี, สะดวกสบาย, พนักงานที่เป็นมิตร, ร้านอาหารที่ดี และบริการที่เป็นกันเอง เราจะมีการเลือกสรรโรงแรม หรือ รีสอร์ท สำหรับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีเวลาผ่อนคลายกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศโดยรอบ ๆ ของโรงแรม
อาหาร
อาหารในแต่ละมื้อจะมีความหลากหลายและลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมและลิ้มลองรสชาดอาหารพื้นเมืองในสถานที่ต่างๆในเมืองนั้นๆ และเราจะมีการคัดสรรอาหารที่สะอาด ปลอดภัย คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
รถ
รถที่เราใช้ในการบริการนั้น เราเน้นที่ ใหม่ ความสะอาด ปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะ คนขับรถต้องมีความชำนาญ สุภาพเรียบร้อย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
หัวหน้าทัวร์และไกด์
หัวหน้าทัวร์และไกด์ของเรา ต้องมีความรู้ และ ความชำนาญ ในเส้นทาง ที่กำหนดไว้ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ เรามีการอบรมให้ความรู้กับหัวหน้าทัวร์ของเราทุกครั้งก่อนที่จะมีการออกทัวร์
กรุ๊ปเหมา
สำหรับกรุ๊ปเหมา ท่านสามารถเลือกหรือกำหนดโปรแกรมการเดินทางด้วยตัวของท่านเองหรือจะให้ทางเราช่วยแนะนำเส้นทางให้เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ท่านได้กำหนดไว้ ในการบริการรับจัดกรุ๊ปเหมาของเราจะเริ่มตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปซึ่งในส่วนของกรุ๊ปเหมาเราจะเน้นที่การบริการในด้าน ที่พัก, อาหาร, ความสะดวกสบาย ซึ่งทางเราจะจัดหัวหน้าทัวร์ ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน และมีมัคคุเทศก์ คอยให้ความรู้และบอกให้ท่านเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆหรือประเทศนั้นๆ
บริการอื่นๆ
ทางเรายังสามารถจัดบริการดูงานให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ, หน่วยงานเอกชน, บริษัท, ห้างร้านทั่วไป รวมทั้งยังจัดบริการโรดโชว์ยังต่างประเทศ, การเดินทางท่องเที่ยวพบปะผู้คนต่างถิ่น ต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม ทำให้ผู้ร่วมเดินทางได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ และอาจจะทำให้ผู้เดินทาง หรือผู้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ ได้พบทัศนะคติใหม่ๆ พบความต้องการใหม่ๆ หรือพบช่องทางในการค้าใหม่ๆ รวมทั้งเรายังจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอีเว้นท์ อาทิ การปลูกป่าชายเลน การปลูกป่าในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น
Choktawee Tour Company is a private company owned by a citizen of Thailand. Founded on June 9, 2538 For over 19 years, offers tours to all parts of the world, including countries in Asia, with China, Japan, Korea, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, where we have particular expertise. It also has the ability to do a tour in different countries in Europe, such as Germany, Austria, Switzerland, Italy, France and other countries in the Americas. America, we have a program and tour packages to choose from a variety of directions based on your needs. We also provide domestic travel for those who have a passion to travel within the country. This is another selling point. "Best selling" our.

Tour companies have been increasing the work of your organization, from 5-10,000 persons to study both domestic and international routes, such as China, Southeast Asia, Europe and America is the group for you all, all the units are. a government / private sector / company / store. We will arrange a tour form. We can arrange for you to meet such objectives Tour. Educational, environmental, energy, culture, history. arts Recreational activities To educate some fun to your organization to focus on your staff get more knowledge on the site actually strengthen a relationship. A close-knit organization even more. And can apply the knowledge acquired to improve the benefits.
Like our slogan says. "Tour the good fortune to enjoy the tour."

What we offer
Tour packages
We have a package tour places of interest for you to view on demand, such as tours, domestic flights within the country, plus a roundtrip airport Rates 3 Stars 4 Stars 5 Stars based on your needs. Or package tours abroad. China, Japan, Korea, Taiwan, etc. The most popular routes.
airline
The selection of airlines, we are taking into account the security, hygiene, comfort, service and punctuality of the airline over the price. Most of us use leading airlines such as Thai Airways, Singapore Airlines, Airlines overtook Massa Louvre, Emirates Airlines, Austrian Airlines, Swiss Airlines. And other leading airlines.
accommodation
We use a 4-star to 5 stars in a great environment. Close to shopping The security measures are good, comfortable, friendly staff, good restaurants. And friendly service We have a selection of hotels and resorts for which customers will have time to relax with various facilities. Or enjoy the ambience of the hotel.
Food
There will be a variety of food at each meal, and customers can get new experience of eating traditional food, taste delicious food in various locations in the city. We have a selection of food hygiene worth the money paid.
Car
We used the car service, we focus on new, clean, safe and comfortable, especially the driver must have expertise. Polite And taking into account the safety of passengers.
Tour leader and guide
Our tour leader and guide Must have knowledge and expertise in a predetermined path to solve specific functions occur. We are trained to educate our tour leader at all times prior to the tour.
Contractors Group
For group visits You can select or customize itineraries yourself or we will give you directions to the amount you have set. To arrange group visits, our service will run from 10 persons in the group's charter, we will focus on the services of accommodation, food, comfort. This way, we will arrange a tour leader. To assist you. And guides Let me tell you the knowledge and understanding of the traditions and culture of the place, or country.
Other services
We can also arrange to work with various government agencies, private sector companies, the general store. They also arrange roadshows abroad, travel, meet people from other places and cultures who travel abroad to study and research the story. And may cause travelers Or other attendees. Have found a new attitude Meet new demands Or find new channels of trade. Including our environmental activities and events such as planting mangroves. Reforestation in the area of ​​government or other agencies, and so on.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Version name : 1.4
1. เพิ่มความเร็วการใช้งาน
2. หน้าจอใหญ่ขึ้น
3. ความเร็วในการโหลดหน้าหลัก
4. เพิ่มเเผนที่
5. เพิ่มโปรแกรมปีใหม่ 2560
_____
Version name
1.3
เพิ่มการรับรองระบบ Gingerbread
เพิ่มการรับรองระบบ Honeycomb
เพิ่มการรับรองระบบ Ice Cream Sandwich
เพิ่มการรับรองระบบ Jelly Bean
เพิ่มการรับรองระบบ KitKat
เพิ่มการรับรองระบบ Lollipop
เพิ่มการรับรองระบบ Marshmallow
เพิ่มการรับรองระบบ Nougat
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 19, 2016
Size
1.3M
Installs
100+
Current Version
1.4
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info, Shares Location, Digital Purchases
Permissions
Offered By
By NijiApp
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.