mHPB

1,475
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

mHPB je mobilna aplikacija koja korisnicima nudi:
• Otvaranje SuperSmart HPB tekućeg i/ili žiro računa
• Uslugu mobilnog bankarstva za fizičke osobe i poslovne subjekte
• Uslugu mobilnog tokena (mTokena) za fizičke osobe i poslovne subjekte
• Servise i alate
• Registraciju korisnika za eGotovinu

OTVARANJE SUPERSMART HPB RAČUNA
SuperSmart HPB račun sastoji se od:
• tekućeg i/ili žiro računa
• debitnu Mastercard beskontaktnu karticu za tekući račun i debitnu Maestro karticu za žiro račun
• mHPB-a

Online otvaranje računa provodi se na zahtjev klijenta. Preduvjet za online otvaranje računa je preuzimanje mHPB aplikacije unutar koje se pokreće proces otvaranja računa. Račun se otvara putem video poziva kojim se razmjenjuju svi potrebni podaci između klijenta i Banke. Nakon završenog video razgovora, klijent prihvaća svu potrebnu dokumentaciju te aktivira mHPB uslugu.

Osobne podatke koje ćete ustupiti Banci preuzimajući ili koristeći aplikaciju, Banka obrađuje u svrhu realizacije tražene usluge i ostvarenja ugovornog odnosa. Informirajte se o svojim pravima i načelima obrade osobnih podataka dostupnim u Politici zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, na Internet stranicama www.hpb.hr.

MOBILNO BANKARSTVO I MOBILNI TOKEN ZA FIZIČKE OSOBE
• Uvid u stanje i detalje računa kojima ste vlasnik ili opunomoćenik
• Pregled prometa po računu
• Zadavanje platnih naloga opcijom „slikaj i plati“
• Zadavanje internih prijenosa
• Pregled platnih naloga i internih prijenosa
• Kreiranje i pregled predložaka
• Pregled kartica i prometa po karticama
• Akcije po karticama
• Uplata na račun kartica
• eGotovina – podizanje gotovog novca bez kartice i slanje novca drugoj osobi
• Kupoprodaja deviza
• Mogućnost kupovine GSM i ENC bonova
• Mogućnost ugovaranja sastanaka
• Zaprimanje obavijesti i notifikacija

MOBILNO BANKARSTVO I MOBILNI TOKEN ZA POSLOVNE SUBJEKTE
• Uvid u stanje i detalje po svim računima
• Pregled prometa po računima
• Kreiranje i pregled predložaka
• Mjenjačnica (kupoprodaja deviza)
• Pregled kartica i prometa po karticama
• Akcije po karticama
• Uređivanje osobnih podataka
• Sve na jednom mjestu – pristup osobnim podacima i poslovnim računima
• Plaćanje putem opcije „slikaj i plati“
• Unos naloga djelomičnim skeniranjem fakture
• Pregled i preuzimanje izvoda
• Pregled i preuzimanje naknada

Sigurnosne mjere
HPB mBanking aplikacija je sigurna i jednostavna za korištenje s instaliranim visokosigurnosnim softverom koji omogućuje bezbrižnost prilikom pristupa i rada u mBanking i mToken aplikacijama. Pristup nije moguć bez unosa PIN-a koji je poznat samo korisniku. Kao opcija na iPhone uređajima novije generacije pristup PIN-om moguće je zamijeniti pristupom otiskom prsta (Touch ID) koji se odabire u postavkama. Uzastopnim unosom tri pogrešna PIN-a te u slučaju pet minuta neaktivnosti, aplikacija se zaključava iz sigurnosnih razloga i zahtjeva novu prijavu.
mHPB is a mobile application that offers users:
    • Opening a SuperSmart HPB Liquid and / or Giro account
    • Mobile banking service for individuals and businesses
    • Mobile token service (mTokena) for individuals and businesses
    • Services and tools
    • User registration for eGotovina

OPENING SUPERSMART HPB ACCOUNT
The SuperSmart HPB account consists of:
    • liquid and / or giro account
    • debit Mastercard non-contact card for current account and debit card Maestro for giro account
    • mHPB

An online account opening is performed at the client's request. The prerequisite for online account opening is downloading the mHPB application within which the opening process of the account is initiated. The account is opened via a video call to exchange all the necessary information between the client and the Bank. After the video chat is over, the client accepts all necessary documentation and activates the mHPB service.

Personal data that you will transfer to the Bank by downloading or using the application, the Bank processes for the purpose of realizing the requested service and achieving the contractual relationship. You will be informed about your rights and the principles of processing personal data available in the Croatian Postal Bank's Personal Data Protection Policy, a joint stock company, on the Internet site www.hpb.hr.

MOBILE BANKING AND MOBILE TOUR FOR PHYSICAL PERSONS
    • Insight into the status and details of the account you are the owner or the proxy holder
    • View traffic per account
    • Order payment orders with the "pay and pay" option
    • Set internal transfers
    • Review of payment orders and internal transfers
    • Creating and reviewing templates
    • View tabs and card traffic
    • Card Actions
    • Payment to the account of the card
    • eGotovina - raising cash without a card and sending money to another person
    • FX purchase
    • Possibility to purchase GSM and ENC bills
    • Possibility of negotiating meetings
    • Receive notifications and notifications

MOBILE BANKING AND MOBILE TOBACCO FOR BUSINESS ENTITIES
    • Insights into the status and details of all accounts
    • View traffic by accounts
    • Creating and reviewing templates
    • Exchange office (foreign exchange purchasing)
    • View tabs and card traffic
    • Card Actions
    • Edit Personal Data
    • All in one place - access to personal information and business accounts
    • Payment via the "pay and pay" option
    • Order entry by partial scanning of invoices
    • Review and download statement
    • Review and download fees

Security measures
The HPB mBanking application is safe and easy to use with installed high-security software that provides ease of access and operation in mBanking and mToken applications. Access can not be accessed without the PIN-only entry that is only known to the user. As an option on the newer generation iPhone access, the PIN can be replaced by a Touch ID that is selected in the settings. By repeatedly entering three wrong PINs and five minutes of inactivity, the application is locked for security reasons and requests a new login.
Read more
Collapse
4.3
1,475 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

• Ispravci manjih grešaka
• Manja poboljšanja u radu aplikacije
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 5, 2019
Size
83M
Installs
50,000+
Current Version
2.1.0+268
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Infinum
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.