Fabulous: Self Care

За всички възрасти
248 229
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

▌ Winner of Google's Material Design Award for Most Charming Engagement

▌ Nominated for Google Play’s Best App Award

▌ Incubated at Duke University Behavioral Economics Lab

Fabulous is not just your average habit tracker! We’re a science-based app that will motivate you to improve your fitness & achieve your weight loss goals, reboot your sleep cycle, and discover mindfulness to reduce your anxiety. You’ll learn to build a transformative morning routine and even pick up life-changing habits like meditation and yoga along the way.

Our ultimate goal is to instill habits that improve your health.

Using any random habit tracker to pick up a habit like yoga, meditation, or to serve as a reminder to workout never works. This is why we’ll act as your life coach, building your motivation so you can focus on developing habits that reduce mental health issues like anxiety, and improve your daily productivity.

Upgrade your planner for an exciting new habit tracker and achieve your health and productivity goals today.

Use Fabulous for motivation to build a refreshed morning routine, exercise, improve your sleep cycle, and lose weight. Start by instilling these healthy living habits that will improve your mental health and keep you on top of your goals.

Like we said, Fabulous is not just your average habit tracker. Fabulous is your motivation to workout and lose weight, your morning routine jump start, your mindfulness app to help you relax and focus, and so much more.

▌TOP 6 REASONS TO USE FABULOUS

★ Have an irregular sleep cycle and want to learn how to get a good night sleep?
★ Struggling with your fitness and don’t know how to lose weight?
★ Need motivation to build an indestructible morning routine?
★ Want to increase your energy so you have focus the entire day?
★ Find it difficult improving your productivity because ADHD?
★ Want to improve your mental health through mindfulness so you can cope with anxiety?

▌INTEGRATED HEALTH SESSIONS

Take your fitness & workout routine to the next level by trying our integrated exercise sessions. We’ll coach you through each of our sessions and more!

★ 7-minute scientific workout to improve your fitness so you can lose weight
★ Zen and vipassana meditation for high anxiety and mindfulness
★ Deep work and power nap sessions for productivity and focus
★ Stretching starter pack for total flexibility
★ Yoga exercises to reduce anxiety and improve your mental health

After you’ve created your morning routine, you’ll begin to receive personalized vocal advice from your own personal life coach based on your everyday habits.

▌HOW FABULOUS WORKS

★ Smart-targeted health advice to develop an exercise routine and improve your fitness
★ Science-based habit tracker focused on health and mindfulness
★ Weight loss workouts that don’t just rely on counting calories (based off the Atkins & HCG diet)
★ Your own personal 1:1 life coach for motivation to achieve your goals
★ Integrated health sessions for meditation and relaxation, yoga, exercise and more
★ Tools to improve your sleep cycle so you can have a good night sleep
★ Expansive library to improve your productivity & focus, and build a successful morning routine

▌GET IN TOUCH!

We're always happy to talk with you and hear how fabulous has improved your mental health and helped you achieve your goals from meditation to weight loss, and so much more!

Shoot us an email at hello@thefabulous.co
Like us on Facebook at: https://www.facebook.com/thefabulous.co
Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/thefabstory/
Of Победител в наградата на Google за материалния дизайн за най-очарователен ангажимент
 
Inated Номиниран за най-добра награда за приложения на Google Play
 
Ated Инкубира се в лабораторията за поведенческа икономика на Университета Дюк
 
Невероятният не е само средният ви навик! Ние сме научно обосновано приложение, което ще ви мотивира да подобрите своята фитнес и да постигнете целите си за отслабване, да рестартирате цикъла на сън и да откриете внимателност, за да намалите тревожността си. Ще се научите да изграждате трансформираща сутрешна рутина и дори да вземете навици, променящи живота, като медитация и йога по пътя.
 
Крайната ни цел е да внушаваме навици, които подобряват здравето ви.
 
Използването на произволен проследяващ навик, за да вземете навик като йога, медитация или да послужи като напомняне за тренировка, никога не работи. Ето защо ще действаме като треньор на живота ви, изграждайки вашата мотивация, така че да можете да се съсредоточите върху развитието на навици, които намаляват проблемите на психичното здраве като тревожност и да подобрите ежедневната си производителност.
 
Надстройте своя плановик за вълнуващо ново проследяване на навика и постигнете вашите цели за здраве и производителност днес.
 
Използвайте Fabulous за мотивация за изграждане на освежаваща сутрешна рутина, упражнения, подобряване на цикъла на съня и отслабване. Започнете с внушаване на тези здравословни навици на живот, които ще подобрят вашето психично здраве и ще ви държат на върха на вашите цели.
 
Както казахме, Fabulous не е само средният ви навик. Невероятната е вашата мотивация да тренирате и да отслабнете, вашата сутрешна рутинна старт, вашето приложение за внимателност, за да ви помогне да се отпуснете и да се съсредоточите, и много повече.
 
6TOP 6 ПРИЧИНИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ FABULOUS
 
★ Имате нередовен цикъл на сън и искате да научите как да си изкарате добър нощен сън?
★ Борейки се с фитнес и не знаете как да отслабнете?
★ Нуждаете се от мотивация за изграждане на неразрушима сутрешна рутина?
★ Искате ли да увеличите енергията си, така че да имате фокус през целия ден?
★ Намирате ли трудно подобряване на производителността си, защото ADHD?
★ Искате ли да подобрите вашето психично здраве чрез внимателност, така че да можете да се справите с безпокойството?
 
R ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНИ СЕСИИ
 
Вземете вашата фитнес и тренировка на следващото ниво, като опитате нашите интегрирани упражнения. Ще ви тренираме през всяка от нашите сесии и още!
 
★ 7-минутна научна тренировка за подобряване на фитнес, така че можете да отслабнете
★ Дзен и випасана медитация за висока тревожност и внимателност
★ Дълбока работа и сесии за захранване за производителност и фокус
★ Stretching стартов пакет за пълна гъвкавост
★ Йога упражнения за намаляване на тревожността и подобряване на вашето психично здраве
 
След като създадете сутрешната си рутинна процедура, ще започнете да получавате персонализирани вокални съвети от собствения си личен треньор, базирани на ежедневните ви навици.
 
F КАК ФАБУЛНИТЕ РАБОТИ
 
★ Смарт-насочени здравни съвети за разработване на рутинни упражнения и подобряване на фитнес
★ Наука-базирани навик тракър фокусирани върху здравето и внимателност
★ тренировки за загуба на тегло, които не разчитат само на преброяване на калориите (базирани на диетата на Аткинс и HCG)
★ Вашият личен треньор за 1: 1 живот за мотивация за постигане на вашите цели
★ Интегрирани здравни сесии за медитация и релаксация, йога, упражнения и др
★ Инструменти за подобряване на цикъла на съня, така че можете да имате добър нощен сън
★ Експанзивна библиотека за подобряване на вашата продуктивност и фокус и изграждане на успешна сутрешна рутина
 
IN НАПРЪСКВАЙТЕ!
 
Винаги сме щастливи да говорим с вас и да чуем колко страхотно е подобрило вашето психично здраве и сте помогнали да постигнете целите си от медитация до загуба на тегло и много повече!

Застреляйте ни имейл на hello@thefabulous.co
Харесайте ни във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/thefabulous.co
Следвайте ни в Instagram: https://www.instagram.com/thefabstory/
Прочетете повече
Свиване
4,6
Общо 248 229
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

We’re excited to announce that we’ve translated the app in Portuguese! New users will be introduced to a suite of content from journeys to challenges and much more. Fabulous will act as your own personal coach walking you step-by-step and day-by-day to achieve the best version of yourself.

*PREVIOUSLY*
Fabulous Super Powers is a new feature inspired by the science of behavioral economics to help you achieve your goals when you're demotivated
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
23 юли 2019 г.
Размер
37M
Инсталирания
5 000 000+
Текуща версия
3.57
Изисква Android
4.1 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Продукти в приложението
4,99 щ.д. – 299,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
TheFabulous
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.