Fabulous: Daily Motivation & Habit Tracker

221 520
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

▌ Winner of Google's Material Design Award for Most Charming Engagement

▌ Nominated for Google Play’s Best App Award

▌ Incubated at Duke University Behavioral Economics Lab

Fabulous is not just your average habit tracker! We’re a science-based app that will motivate you to improve your fitness & achieve your weight loss goals, reboot your sleep cycle, and discover mindfulness to reduce your anxiety. You’ll learn to build a transformative morning routine and even pick up life-changing habits like meditation and yoga along the way.

Our ultimate goal is to instill habits that improve your health.

Using any random habit tracker to pick up a habit like yoga, meditation, or to serve as a reminder to workout never works. This is why we’ll act as your life coach, building your motivation so you can focus on developing habits that reduce mental health issues like anxiety, and improve your daily productivity.

Upgrade your planner for an exciting new habit tracker and achieve your health and productivity goals today.

Use Fabulous for motivation to build a refreshed morning routine, exercise, improve your sleep cycle, and lose weight. Start by instilling these healthy living habits that will improve your mental health and keep you on top of your goals.

Like we said, Fabulous is not just your average habit tracker. Fabulous is your motivation to workout and lose weight, your morning routine jump start, your mindfulness app to help you relax and focus, and so much more.

▌TOP 6 REASONS TO USE FABULOUS

★ Have an irregular sleep cycle and want to learn how to get a good night sleep?
★ Struggling with your fitness and don’t know how to lose weight?
★ Need motivation to build an indestructible morning routine?
★ Want to increase your energy so you have focus the entire day?
★ Find it difficult improving your productivity because ADHD?
★ Want to improve your mental health through mindfulness so you can cope with anxiety?

▌INTEGRATED HEALTH SESSIONS

Take your fitness & workout routine to the next level by trying our integrated exercise sessions. We’ll coach you through each of our sessions and more!

★ 7-minute scientific workout to improve your fitness so you can lose weight
★ Zen and vipassana meditation for high anxiety and mindfulness
★ Deep work and power nap sessions for productivity and focus
★ Stretching starter pack for total flexibility
★ Yoga exercises to reduce anxiety and improve your mental health

After you’ve created your morning routine, you’ll begin to receive personalized vocal advice from your own personal life coach based on your everyday habits.

▌HOW FABULOUS WORKS

★ Smart-targeted health advice to develop an exercise routine and improve your fitness
★ Science-based habit tracker focused on health and mindfulness
★ Weight loss workouts that don’t just rely on counting calories (based off the Atkins & HCG diet)
★ Your own personal 1:1 life coach for motivation to achieve your goals
★ Integrated health sessions for meditation and relaxation, yoga, exercise and more
★ Tools to improve your sleep cycle so you can have a good night sleep
★ Expansive library to improve your productivity & focus, and build a successful morning routine

▌GET IN TOUCH!

We're always happy to talk with you and hear how fabulous has improved your mental health and helped you achieve your goals from meditation to weight loss, and so much more!

Shoot us an email at hello@thefabulous.co
Like us on Facebook at: https://www.facebook.com/thefabulous.co
Follow us on Instagram : https://www.instagram.com/thefabstory/
▌ Zdobywca nagrody Google Material Design Award za najbardziej urocze zaręczyny
 
▌ Nominowany za najlepszą aplikację w Google Play
 
▌ Inkubacja na Duke University Behavioural Economics Lab
 
Fantastyczny to nie tylko twój przeciętny tropiciel nawyków! Jesteśmy opartą na nauce aplikacją, która zmotywuje Cię do poprawy kondycji i osiągnięcia celów odchudzających, ponownego uruchomienia cyklu snu i odkrycia uważności w celu zmniejszenia niepokoju. Nauczysz się budować przemijającą rutynę poranną, a nawet poznasz zmieniające życie nawyki, takie jak medytacja i joga.
 
Naszym ostatecznym celem jest zaszczepienie nawyków, które poprawiają twoje zdrowie.
 
Korzystanie z dowolnego losowego tropiciela nawyków, aby przyzwyczaić się do jogi, medytacji lub służyć jako przypomnienie, że trening nigdy nie działa. Dlatego działamy jako trener życia, budując motywację, abyś mógł skupić się na rozwijaniu nawyków, które zmniejszają problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak lęk, i poprawiają dzienną produktywność.
 
Zaktualizuj swojego planistę o nowy ekscytujący tropiciel nawyków i osiągnij dziś swoje cele zdrowotne i produktywności.
 
Użyj programu Fabulous dla motywacji, aby zbudować odświeżoną poranną rutynę, ćwiczenia, poprawić cykl snu i schudnąć. Zacznij od zaszczepienia tych zdrowych nawyków żywieniowych, które poprawią twoje zdrowie psychiczne i utrzymają cię na szczycie swoich celów.
 
Jak powiedzieliśmy, Fabulous nie jest tylko zwykłym tropicielem nawyków. Bajeczna jest Twoja motywacja do treningu i schudnięcia, poranny rutynowy początek skoku, twoja aplikacja uważności, która pomoże Ci się zrelaksować i skupić, i wiele więcej.
 
▌ ZAJĘĆ 6 POWODÓW, ŻE MOŻNA UŻYWAĆ WSPANIAŁEJ
 
★ Masz nieregularny cykl snu i chcesz nauczyć się dobrze spać?
★ Walcząc z kondycją i nie wiesz, jak schudnąć?
★ Potrzebujesz motywacji do zbudowania niezniszczalnej rutyny porannej?
★ Chcesz zwiększyć swoją energię, aby skupić cały dzień?
★ Trudno jest zwiększyć wydajność dzięki ADHD?
★ Chcesz poprawić swoje zdrowie psychiczne poprzez uważność, abyś mógł poradzić sobie z lękiem?
 
▌INTEGROWANE SESJE ZDROWIA
 
Przenieś swoją rutynę fitnessu i treningu na wyższy poziom, wypróbowując nasze zintegrowane sesje ćwiczeń. Poprowadzimy Cię przez każdą z naszych sesji i jeszcze więcej!
 
★ 7-minutowy trening naukowy, aby poprawić swoją kondycję, dzięki czemu można schudnąć
★ Medytacja Zen i vipassana dla wysokiego niepokoju i uważności
★ Głębokie sesje pracy i siły drzemki dla wydajności i ostrości
★ Stretching pakiet startowy dla całkowitej elastyczności
★ Ćwiczenia jogi w celu zmniejszenia lęku i poprawy zdrowia psychicznego
 
Po stworzeniu porannej rutyny zaczniesz otrzymywać spersonalizowane porady głosowe od swojego osobistego trenera życia w oparciu o codzienne nawyki.
 
▌ JAK WSPANIAŁA PRACA
 
★ Inteligentnie ukierunkowane porady zdrowotne, aby rozwinąć rutynę ćwiczeń i poprawić kondycję
★ Skupiony na nauce trop zwyczajowy koncentruje się na zdrowiu i uważności
★ treningi odchudzające, które polegają nie tylko na liczeniu kalorii (na podstawie diety Atkinsa i HCG)
★ Twój osobisty trener 1: 1 motywujący do osiągnięcia swoich celów
★ Zintegrowane sesje zdrowia dla medytacji i relaksu, jogi, ćwiczeń i innych
★ Narzędzia do poprawy cyklu snu, dzięki czemu można dobrze spać w nocy
★ Rozszerzona biblioteka, aby poprawić swoją produktywność i koncentrację oraz zbudować udaną poranną rutynę
 
▌ WEJDŹ DO DOTYKU!
 
Zawsze chętnie rozmawiamy z Tobą i słyszymy, jak fantastycznie poprawiło się Twoje zdrowie psychiczne i pomogło Ci osiągnąć cele od medytacji po utratę wagi i wiele więcej!

Napisz do nas maila na hello@thefabulous.co
Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/thefabulous.co
Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/thefabstory/
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 221 520
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

We’re excited to announce that we’ve translated the app in Portuguese! New users will be introduced to a suite of content from journeys to challenges and much more. Fabulous will act as your own personal coach walking you step-by-step and day-by-day to achieve the best version of yourself.

*PREVIOUSLY*
Fabulous Super Powers is a new feature inspired by the science of behavioral economics to help you achieve your goals when you're demotivated
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
20 lutego 2019
Rozmiar
35M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
3.53
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
4,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
TheFabulous
Deweloper
17 Av de Villiers, 75017, Paris, France
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.