Wake On Lan

3 067
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Easily wake up computers from your phone/tablet!

* For this app to work, you need to make sure that your computer and network is set up for and supports Wake On Lan / WOL *

Automation
------------------------------
Automate waking up your computers by sending an intent broadcast from apps such as Llama and Tasker!
In the latest version there is now support for Tasker plugins to make it even easier to automatically wake devices.
Instructions on how to do this are available in the latest version of the app under the help section.

Quick Feature List
------------------------------
* Groups
* Network Search (Find devices on your network and add them to your list. No more finding out MAC addresses etc!)
* One touch wakeup widget for both devices and groups (A widget with online status is coming soon)
* Tasker plugin
* Intent Broadcast support (See instructions inside app help section for details on this)
* CSV Import/Export - So you can share your list of devices easily!
* Material Design (Taking suggestions on this!)
* Auto-Refreshing Device Online Status (Using both ports and ping)
* Supports Wake On Lan(WoL) and Wake On Wan(WoW)
* SecureOn

For WoW, just set the broadcast address to be the remote IP address of the device. This may require some extra setup on the remote network to make sure that the wakeup packets actually arrive on the remote device.

If you're trying to wake up a device that is connected via WiFi it may not work, there's not many WiFi cards that support the WOL standard. WOL works best via an ethernet connection. Some devices such as laptops may not support WOL very well or at all. Some might only work when they are in sleep mode, and others might allow you to turn it on when it is powered off.

Permission Details
---------------------------------
Photos/Media/Files/USB Storage - This is used for reading/writing CSV files to your internal storage so that you can copy your list of devices to other devices easily.

Network/WiFi - This is so that the app can actually send the magic packets to wake up your devices. It is also used in the network search screen and for pinging devices to see if they are online.

Supported Languages
---------------------------------
English
Italian - Davide Salvatore
Vietnamese - Altra Nine
Dutch - Ackuna website
Russian - Павел Монахов
German - sendyourmessageto & ngdeinhardt (Don't know their real names)
Spanish - Martín Sánchez Rastrilla, Álvaro Sillero Sánchez and others!
French - Raphael & 3 other people!
Japanese - Tag & Toeshoe1
Portuguese (Brazil) - Danilo & Cássio
Slovak - jurajov
Czech
Polish
Korean

If you want to help translate Wake On Lan into your language please visit: http://translate.mr-webb.co.uk
If your language isn't on the website, please email me and I'll add it!

If you have any suggestions for Wake On Lan, please drop me an email and I'll see what I can do!
Snadno probudit počítač z telefonu / tabletu!

* Pro tuto aplikaci pracovat, je třeba se ujistit, že váš počítač a síť je nastaven pro a podporuje Wake on LAN / WOL *

Automatizace
------------------------------
Automatizace probuzení své počítače zasláním záměru vysílání z aplikací, jako je Llama a Tasker!
V nejnovější verzi je nyní podpora pro Tasker pluginy, aby to ještě jednodušší, aby se automaticky probudí zařízení.
Instrukce o tom, jak to udělat, jsou k dispozici v nejnovější verzi aplikace pod sekci nápovědy.

Quick Seznam funkcí
------------------------------
* Skupiny
* Network Search (Vyhledat zařízení v síti a přidat je do svého seznamu. Žádné další zjištění MAC adresy atd!)
* Pro obě zařízení a skupiny One touch wakeup widgetu (Widget s online stavu se již brzy)
* Tasker plugin
* Záměr Podpora vysílání (viz pokyny uvnitř části nápovědy app podrobnosti o této)
* CSV Import / Export - Tak se můžete podělit o svůj seznam zařízení snadno!
* Materiál Design (Vzhledem návrhy na to!)
* Auto-Osvěžující zařízení Aktuální stav (Použití obou přístavů a ​​ping)
* Podporuje Wake on LAN (WOL) a Wake On Wan (WoW)
* SecureOn

Pro WoW, stačí nastavit vysílací adresu je vzdálená IP adresa zařízení. To může vyžadovat nějaké extra nastavení na vzdálené síti, aby se ujistil, že wakeup pakety skutečně dorazí na vzdáleném zařízení.

Pokud se snažíte probudit zařízení, které je připojeno přes WiFi, že nemusí pracovat, tam není mnoho WiFi karty, které podporují standard WOL. WOL funguje nejlépe přes ethernetové připojení. Některá zařízení, jako jsou přenosné počítače nemusí podporovat WOL velmi dobře nebo vůbec. Někdo by mohl fungovat pouze tehdy, když jsou v režimu spánku, a jiní mohou vám umožní zapnout, když je vypnutý.

Oprávnění Podrobnosti
---------------------------------
Fotografie / Média / Files / USB Storage - se používá pro čtení / zápis souborů CSV do svého interního úložiště, takže můžete zkopírovat seznam zařízení na další zařízení snadno.

Síť / Wi-Fi - Je tomu tak proto, že aplikace může skutečně posílat magické pakety probudit vaše zařízení. To je také používáno na obrazovce pro vyhledávání sítě a pro zařízení k použití příkazu ping, zda jsou on-line.

Podporované jazyky
---------------------------------
angličtina
Italština - Davide Salvatore
Vietnamese - Altra Devět
Dutch - Ackuna internetové stránky
Ruština - Павел Монахов
Němčina - sendyourmessageto & ngdeinhardt (Neví svá skutečná jména)
Španělština - Martín Sánchez Rastrilla, Álvaro Sillero Sánchez a další!
Francouzština - Raphael a 3 dalších lidí!
Japanese - Tag & Toeshoe1
Portugalština (Brazílie) - Danilo & Cássio
Slovak - jurajov
čeština
polština
korejština

Pokud chcete pomoci s překladem Wake On Lan do vašeho jazyka naleznete na adrese: http://translate.mr-webb.co.uk
Pokud váš jazyk není na webových stránkách, prosím napište mi a já ji přidat!

Pokud máte nějaké návrhy na Wake on LAN, prosím, napište mi email a já uvidím, co se dá dělat!
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 3 067
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

1.35
---------------------
+ Created a Privacy Policy and added a link to it under "Help & Feedback" in the app
~ Updated Google Play Services / Firebase Crashlytics
~ Disabled the android advertising identifier for Firebase as I only just found out that it exists and the app doesn't need it!
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
10. března 2019
Velikost
3,9M
Instalace
500 000+
Aktuální verze
1.35
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
Mike Webb
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.