BioCazaMobile - Caza Deportiva y Comercial

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Španělština (Španělsko)

🦌🐘 🏹 Ahora en la versión 1.5.0.0 puedes importar los nuevos Lotes de Especies por rangos de forma ilimitada.

BioCazaMobile es la primera aplicación en llevar una trazabilidad completa en Caza Deportiva y Comercial. Lleve un control detallado de especies cinegéticas, añada fotos, videos, notas de audio a sus capturas, distintos lugares de caza, realice predicciones de actividad diaria, tiempo, solunar, registre tratamientos sanitarios, armas, y licencias para los profesionales o aficionados al sector.

Es una aplicación optimizada para su uso en modo offline (sin cobertura).

Ofrecemos información de las especies cinegéticas incluidas donde encontrará la descripción de la especie, ayudas para su caza, o en su caso si está prohibido cazarla, imagen de la especie y un mapa con las ubicaciones capturadas.

Podrá compartir la información de sus capturas y sus trucos de caza enviando sus comentarios.

FUNCIONALIDADES COMUNES (CAZA COMERCIAL Y DEPORTIVA):

🌐 UBICACIONES/COTOS DE CAZA:

- Crear ubicaciones geo-localizadas con diferentes estados:

-> Sin Empezar
-> Empezada
-> Completada

- Filtre por las distintas opciones y consulte el resumen de ubicación.
- Actualizar datos.
- Exporte el informe de la ubicación vía EXCEL o PDF.

🦌 CAPTURAS:

- Ofrecemos 3 formas de añadir tus capturas:

o Lote de Capturas: Podrás elegir desde 5 Uds. hasta 1000 Uds.
o Introducir datos manualmente.
o Importa un Excel: Descarga la plantilla, añade tus especies e impórtalas.

🚗 DISTANCIAS RECORRIDAS:

- Registre las distancias recorridas y controle su consumo de litros gastados .

🔄 SINCRONICE Y COMPACTE LOS DATOS: En cualquier momento puede hacer uso del ultimo estado sincronizado o realizar una compactación de sus datos.

📊 FICHA TRABAJO: Controle su evolución mediante:

- TimeLine: Línea de datos histórica navegando directamente al ítem.
- Estadísticas.

🔖 PANEL INFORMATIVO: Manténgase informado de la gestión realizada desde la vista inicial.

📹 AYUDA/VIDEO-TUTORIALES:

- Aprenda a usar la APP con los videos proporcionados.

🌊 PREDICCIONES:

- Previsiones de actividad diaria de las especies
- Condiciones actuales del tiempo
- Predicción del tiempo

🌗 SOLUNAR:

- Datos sobre la puesta y salida de sol
- Datos sobre la luna

📡 BRUJULA

🏹 CAZA DEPORTIVA:

- Exporte ubicaciones en ficheros GPX-FIT y KMZ
- Guarde sus capturas con ficheros multimedia y distintas marcas.
- Ordenación.
- Consulte el detalle de la captura, ficheros multimedia añadidos, marcas en el mapa, tiempo, salida, puesta de la luna, y la previsión de la actividad de la especie.

- Marcas: Si tiene más de una podrá ir cambiando la información.

🦐 CAZA COMERCIAL:

- Registre capturas comerciales, eventos, enfermedades, saneamientos...
- Filtre las capturas por los 4 últimos dígitos, especie, fecha de captura o actualice sus datos.

🔫 ARMAS:

- Registre sus armas.
- Asígnele las fechas de revisión.

💳 LICENCIAS:

- Lleve un registro de sus licencias, indicando su nombre, fecha, caducidad, caducidad del seguro y el tipo de licencia.

- Acceda a la VISTA ANIMAL:

- Información individual de cada captura.
- Definir observaciones.
- Dar de baja las capturas.
- Consultar los eventos.
- Exportar el informe vía EXCEL o PDF.

⚑: 🇪🇸 ES 🇪🇸 Gallego 🇱🇷 US 🇬🇧 UK 🇵🇹 PT 🇫🇷 FR , CH 🇨🇳, RU 🇷🇴, Catalán, IT 🇮🇹, 🇩🇪 DE, 🇳🇱NL

⚠ Para más información, novedades y soporte visita:

PORTAL WEB BIONATURALAPPS ☞

♥ SIGUENOS EN:
TWITTER☞
YOUTUBE ☞


💡 Observaciones:

Los usuarios de SuiteBNA pueden descargar gratuitamente este módulo y el resto.

- Para utilizar el mapa y obtener la predicciones es necesario conexión a Internet y que el GPS este activado.
🦌🐘 🏹 Nyní ve verzi 1.5.0.0 můžete importovat nové spousty druhů podle rozsahů neomezeně.

BioCazaMobile je první aplikace, která přináší úplnou sledovatelnost ve sportovním a komerčním lovu. Mějte podrobnou kontrolu nad loveckými druhy, přidávejte fotografie, videa, zvukové poznámky k vašim úlovkům, různá lovecká místa, provádějte předpovědi každodenní činnosti, počasí, solunar, registrujte sanitární ošetření, zbraně a licence pro profesionály nebo fanoušky tohoto odvětví .

Jedná se o aplikaci optimalizovanou pro použití v režimu offline (bez pokrytí).

Nabízíme informace o loveckých druzích, kde najdete popis druhu, pomůcky pro lov, případně lov, obrázek druhu a mapu se zachycenými lokacemi.

Informace o svých úlovcích a loveckých trikech můžete sdílet zasláním komentářů.

 SPOLEČNÉ FUNKČNOSTI (OBCHODNÍ A SPORTOVNÍ LOV)

🌐 LOVECKÉ MÍSTA / COTY:

- Vytvářejte geografická umístění s různými stavy:
 
           -> Nezačal
           -> Zahájeno
           -> Dokončeno

- Filtrujte různé možnosti a podívejte se na souhrn umístění.
- Aktualizujte data.
- Exportujte hlášení o poloze prostřednictvím EXCEL nebo PDF.
         
  🦌 CAPTURES:

- Nabízíme 3 způsoby, jak přidat své snímky:

o Capture Lot: Můžete si vybrat z 5 jednotek až 1000 jednotek.
o Zadejte data ručně.
o Importovat Excel: Stáhněte si šablonu, přidejte svůj druh a importujte je.

 🚗 CESTOVANÉ VZDÁLENOSTI:

- Zaznamenejte ujeté vzdálenosti a ovládejte spotřebu spotřebovaných litrů.

 🔄 SYNCHRONIZUJTE A KOMPAKTUJTE DATA: Kdykoli můžete využít poslední synchronizovaný stav nebo provést zhutnění vašich dat.

  📊 PRACOVNÍ LIST: Ovládejte svůj vývoj:

- TimeLine: Historická datová linie navigující přímo k položce.
- Statistiky.

 🔖 INFORMATIVNÍ PANEL: Neustále informujte o řízení prováděném z původního pohledu.

 📹 NÁPOVĚDA / VIDEO-TUTORIÁLY:

- Naučte se používat aplikaci s poskytnutými videy.

 🌊 PŘEDPOKLADY:

- Prognózy denní aktivity druhu
- Aktuální povětrnostní podmínky
- Předpověď počasí

 🌗 SOLUNAR:

- Údaje o západu a východu slunce
- Údaje o Měsíci

  📡 KOMPAS

UNT SPORTOVNÍ LOVY:

- Exportujte umístění v souborech GPX-FIT a KMZ
- Uložte své snímky pomocí multimediálních souborů a různých značek.
- Ordinace.
- Podívejte se na podrobnosti o zachycení, přidané multimediální soubory, značky na mapě, čas, odlet, měsíc a předpověď aktivity druhu.

- Značky: Pokud máte více než jednu, můžete informace změnit.

🦐 OBCHODNÍ LOV

- Záznam komerčních úlovků, událostí, nemocí, hygieny ...
- Filtrujte snímky podle posledních 4 číslic, druhů, data zachycení nebo aktualizace vašich údajů.

🔫 ZBRANĚ:

- Zaregistrujte své zbraně.
- Přiřadit data kontroly.
                
💳 LICENCE:

- Uchovávejte si záznamy o svých licencích s uvedením vašeho jména, data, expirace, expirace pojištění a typu licence.

- Otevřete ZOBRAZENÍ ZVÍŘAT:

- Jednotlivé informace o každém záznamu.
- Definujte pozorování.
- Odstraňte západky.
- Podívejte se na události.
- Exportujte sestavu pomocí EXCEL nebo PDF.

⚑: 🇪🇸 ES 🇪🇸 Galicij 🇱🇷 US 🇬🇧 UK 🇵🇹 PT 🇫🇷 FR, CH 🇨🇳, RU 🇷🇴, Katalánština, IT 🇮🇹, 🇩🇪 DE, 🇳🇱NL

⚠ Další informace, novinky a podpora naleznete na:

  BIONATURALAPPS WEB PORTAL ☞

♥ NASLEDUJTE NÁS:
TWITTER☞
YOUTUBE ☞


💡 Poznámky:

Uživatelé sady SuiteBNA si mohou tento modul a zbytek zdarma stáhnout.

- Chcete-li použít mapu a získat předpovědi, potřebujete připojení k internetu a aktivaci systému GPS.
Další informace
Sbalit
5,0
Celkem 9
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

La versión 1.5.0 facilita la comunicación y trazabilidad entre la caza deportiva y comercial. Más de 8 módulos nuevos, modificaciones y correcciones enfocadas a mejorar la funcionalidad y experiencia del usuario:

🔴 Analíticas, Controles, Licencias, Armas, Mercados y Servicios...
🔴 Previsiones
🔴 Finanzas y Movimientos de animales.
🔴 Documentos: Libro de Explotación Cinegética.
☞ Consulta todas las mejoras y novedades en el icono New.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
28. března 2020
Velikost
31M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.6.0.0
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–349,99 US$ za položku
Od vývojáře
bionaturalapps
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.