BioPescaMobile - Pesca Deportiva y Comercial

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Španělština (Španělsko)

🐠 🎣 Ahora en la versión 1.5.0.0 puedes importar los nuevos Lotes de Especies por rangos de forma ilimitada.

BioPescaMobile es la primera aplicación en llevar una trazabilidad completa en Pesca Deportiva y Comercial. Permite llevar un control detallado del registro de los peces, añadir fotos, videos, notas de audio a sus capturas, distintos lugares de pesca, realizar predicciones de actividad diaria, tiempo, mareas, solunar, así como registrar tratamientos sanitarios para los profesionales o aficionados al sector.

Es una aplicación optimizada para su uso en modo offline (sin cobertura).

Ofrecemos información de las especies incluidas donde encontrará la descripción del pez, ayudas para su pesca, o en su caso si está prohibido pescarlo, imagen del pez y un mapa con las ubicaciones capturadas.

Podrá compartir la información de sus capturas y sus trucos de pesca enviando sus comentarios.

FUNCIONALIDADES COMUNES (PESCA COMERCIAL Y DEPORTIVA):

🌐 UBICACIONES:

- Crear ubicaciones geo-localizadas con diferentes estados:

-> Sin Empezar
-> Empezada
-> Completada

- Filtre por las distintas opciones y consulte el resumen de ubicación.
- Actualizar datos.
- Exporte el informe de la ubicación vía EXCEL o PDF.

🐠 CAPTURAS:

- Ofrecemos 3 formas de añadir tus capturas:

o Lote de Capturas: Podrás elegir desde 5 Uds. hasta 1000 Uds.
o Introducir datos manualmente.
o Importa un Excel: Descarga la plantilla, añade tus peces e impórtalos.

🚗 ⛴ DISTANCIAS RECORRIDAS:

- Registre las distancias recorridas y controle su consumo de litros gastados tanto para automóviles o barcos.

🔄 SINCRONICE Y COMPACTE LOS DATOS: En cualquier momento puede hacer uso del ultimo estado sincronizado o realizar una compactación de sus datos.

📊 FICHA TRABAJO: Controle su evolución mediante:

- TimeLine: Línea de datos histórica navegando directamente al ítem.
- Estadísticas.

🔖 PANEL INFORMATIVO: Manténgase informado de la gestión realizada desde la vista inicial.

📹 AYUDA:

- Aprenda a usar la APP con los videos proporcionados.

🌊 PREDICCIONES:

- Previsiones de actividad diaria de los peces
- Condiciones actuales del tiempo
- Predicción del tiempo
- Predicción de mareas

🌗 SOLUNAR:

- Datos sobre la puesta y salida de sol
- Datos sobre la luna

📡 BRUJULA

🎣 PESCA DEPORTIVA:

- Exporte ubicaciones en ficheros GPX-FIT y KMZ
- Guarde sus capturas con ficheros multimedia y distintas marcas.
- Ordenación.
- Consulte el detalle de la captura, ficheros multimedia añadidos, marcas en el mapa, marea, tiempo, salida, puesta de la luna, y la previsión de la actividad del pez.

- Marcas: Si tiene más de una podrá ir cambiando la información.

🦐 PESCA COMERCIAL:

- Registre capturas comerciales, eventos, enfermedades, saneamientos.
- Filtre las capturas por los 4 últimos dígitos, especie, fecha de captura o actualice sus datos.
- Producción de puestas de huevos.

- Acceda a la VISTA ANIMAL:

- Información individual de cada captura.
- Definir observaciones.
- Dar de baja las capturas.
- Consultar los eventos.
- Exportar el informe vía EXCEL o PDF.

⚑: 🇪🇸 ES 🇪🇸 Gallego 🇱🇷 US 🇬🇧 UK 🇵🇹 PT 🇫🇷 FR , CH 🇨🇳, RU 🇷🇴, Catalán, IT 🇮🇹, 🇩🇪 DE, 🇳🇱NL

⚠ Para más información, novedades y soporte visita:

PORTAL WEB BIONATURALAPPS ☞

♥ SIGUENOS EN:
TWITTER☞
YOUTUBE ☞

💡 Observaciones:

Los usuarios de SuiteBNA pueden descargar gratuitamente este módulo y el resto.

- Para utilizar el mapa y obtener la predicciones es necesario conexión a Internet y que el GPS este activado.

- No vendemos publicidad ni suscripciones y damos a los usuarios las consultas de las predicciones en cualquier instante, almacenamiento de capturas y resto de información ilimitada.
🐠 🎣 Nyní ve verzi 1.5.0.0 můžete importovat nové spousty druhů podle rozsahů neomezeně.

BioPescaMobile je první aplikace, která přináší úplnou sledovatelnost ve sportovním a komerčním rybolovu. Umožňuje udržovat podrobnou kontrolu nad rybím registrem, přidávat fotografie, videa, zvukové poznámky k vašim úlovkům, různá rybářská místa, provádět předpovědi každodenní činnosti, počasí, přílivy, odliv, solunar a také zaznamenávat sanitární ošetření pro profesionály nebo amatéry. sektoru

Jedná se o aplikaci optimalizovanou pro použití v režimu offline (bez pokrytí).

Nabízíme informace o zahrnutém druhu, kde najdete popis ryb, pomoc při vašem rybolovu, nebo v případě potřeby rybolov, obrázek ryb a mapu se zachycenými místy.

Informace o úlovcích a rybářských trikech můžete sdílet zasláním komentářů.

 SPOLEČNÉ FUNKČNOSTI (OBCHODNÍ A SPORTOVNÍ RYBOLOV):

🌐 POLOHA:

- Vytvářejte geografická umístění s různými stavy:
 
           -> Nezačal
           -> Zahájeno
           -> Dokončeno

- Filtrujte různé možnosti a podívejte se na souhrn umístění.
- Aktualizujte data.
- Exportujte hlášení o poloze prostřednictvím EXCEL nebo PDF.
         
  🐠 CAPTURES:

- Nabízíme 3 způsoby, jak přidat své snímky:

o Capture Lot: Můžete si vybrat z 5 jednotek až 1000 jednotek.
o Zadejte data ručně.
o Importovat Excel: Stáhněte si šablonu, přidejte ryby a importujte je.

 ⛴ ⛴ CESTOVANÉ VZDÁLENOSTI:

- Zaznamenejte ujeté vzdálenosti a ovládejte spotřebu spotřebovaného litru u osobních automobilů nebo lodí.

 🔄 SYNCHRONIZUJTE A KOMPAKTUJTE DATA: Kdykoli můžete využít poslední synchronizovaný stav nebo provést zhutnění vašich dat.

  📊 PRACOVNÍ LIST: Ovládejte svůj vývoj:

- TimeLine: Historická datová linie navigující přímo k položce.
- Statistiky.

 🔖 INFORMATIVNÍ PANEL: Neustále informujte o řízení prováděném z původního pohledu.

 📹 NÁPOVĚDA:

- Naučte se používat aplikaci s poskytnutými videy.

 🌊 PŘEDPOKLADY:

- Denní předpovědi aktivity ryb
- Aktuální povětrnostní podmínky
- Předpověď počasí
- Přílivová předpověď

 🌗 SOLUNAR:

- Údaje o západu a východu slunce
- Údaje o Měsíci

  📡 KOMPAS

🎣 SPORTOVNÍ RYBOLOV:

- Exportujte umístění v souborech GPX-FIT a KMZ
- Uložte své snímky pomocí multimediálních souborů a různých značek.
- Ordinace.
- Podívejte se na detail zachycení, přidané multimediální soubory, značky na mapě, příliv, počasí, odlet, měsíc a předpověď aktivity ryb.

- Značky: Pokud máte více než jednu, můžete informace změnit.

🦐 OBCHODNÍ RYBOLOV:

- Záznam komerčních úlovků, událostí, nemocí, hygieny.
- Filtrujte snímky podle posledních 4 číslic, druhů, data zachycení nebo aktualizace vašich údajů.
- Výroba vajec.

- Otevřete ZOBRAZENÍ ZVÍŘAT:

- Jednotlivé informace o každém záznamu.
- Definujte pozorování.
- Odstraňte západky.
- Podívejte se na události.
- Exportujte sestavu pomocí EXCEL nebo PDF.

⚑: 🇪🇸 ES 🇪🇸 Galicij 🇱🇷 US 🇬🇧 UK 🇵🇹 PT 🇫🇷 FR, CH 🇨🇳, RU 🇷🇴, Katalánština, IT 🇮🇹, 🇩🇪 DE, 🇳🇱NL

⚠ Další informace, novinky a podpora naleznete na:

  BIONATURALAPPS WEB PORTAL ☞

♥ NASLEDUJTE NÁS:
TWITTER☞
YOUTUBE ☞

💡 Poznámky:

 Uživatelé sady SuiteBNA si mohou tento modul a zbytek zdarma stáhnout.

- Chcete-li použít mapu a získat předpovědi, potřebujete připojení k internetu a aktivaci systému GPS.

- Neprodáváme reklamu ani předplatné a neposkytujeme uživatelům dotazy na předpovědi kdykoli, uchovávání záznamů a další neomezené informace.
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 12
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

La versión 1.5.0 facilita la comunicación y trazabilidad entre la pesca deportiva y comercial. Más de 8 módulos nuevos, modificaciones y correcciones enfocadas a mejorar la funcionalidad y experiencia del usuario:

🔴 Cultivos, Vigilancia ZooSanitaria, Analíticas, Controles...
🔴 Pronósticos de olas.
🔴 Finanzas y Movimientos de animales.
🔴 Documentos: Libro de Explotación Acuícola.
☞ Consulta todas las mejoras y novedades en el icono New.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
28. března 2020
Velikost
31M
Instalace
100+
Aktuální verze
1.6.0.0
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
0,99 US$–22,99 US$ za položku
Od vývojáře
bionaturalapps
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.