Αριθμολογία Pro

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Greek (Greece)

********************************************************************
- Η Πρώτη και η Καλύτερη Ελληνική Επαγγελματική Εφαρμογή για την Αριθμολογία –
********************************************************************

Η Επαγγελματική Εφαρμογή “Αριθμολογία Pro” σας οδηγεί βήμα-βήμα στα μυστικά των Αριθμών που κρύβονται πίσω από το Ονοματεπώνυμό μας και την ημερομηνία Γέννησής μας. Στην εφαρμογή εξετάζουμε το Πυθαγόρειο Σύστημα.

Κάθε ημέρα, εκτιθέμεθα σε αριθμούς. Έχουμε ημερομηνίες, τηλέφωνα, αριθμοί οδών, πινακίδες αυτοκινήτων, ημερομηνίες γέννησης, ακόμα και οι οικονομικές μας συναλλαγές, και τόσα άλλα ακόμη, οδηγούνται μέσα από τους αριθμούς.
Η Αριθμολογία, ή αλλιώς Νουμερολογία, είναι η μελέτη αυτών των αριθμών στη ζωή μας και πως αυτοί οι Αριθμοί επηρεάζουν γενικότερα την ζωή μας.

Η γνώση των αριθμών έχει την αρχή της στα βάθη των αιώνων. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως ο μεγάλος δάσκαλος της φιλοσοφικής σκέψης και μαθηματικός, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, πίστευε στην δύναμη και τον συμβολισμό των αριθμών.


********************************************************************
Η Εφαρμογή "Αριθμολογία Pro" Περιλαμβάνει:
********************************************************************

1. Εύρεση και πλήρη Ανάλυση του “Ονομαστικού Αριθμού”, (ξεχωριστές αναλύσεις για άνδρα - γυναίκα).
- Ανάλυση του Ονόματος. Περιγραφή της προσωπικότητας, των ταλέντων και αδυναμιών και ο τρόπος να χειριστούμε καλύτερα τους τομείς της ζωής μας
- Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες του χαρακτήρα
- Οικογένεια και σχέσεις.

2. Εύρεση και πλήρη Ανάλυση του “Αριθμού Πεπρωμένου”, (ξεχωριστές αναλύσεις για άνδρα - γυναίκα).
- Εισαγωγή στην Καρμική Ανάλυση του Πεπρωμένου
- Εμπειρίες από προηγούμενες ζωές
- Πεπρωμένο… Ο Μεγάλος Δάσκαλος
- Καρμικά Μαθήματα
- Καρμικά Χαρίσματα
- Οι Καρμικές σας πόρτες.

3. Εύρεση των Αριθμών Προσωπικότητας και Ψυχής.

4. Οι Μυστικοί Αριθμοί του Ονόματος
- Ανάλυση των Μυστικών Αριθμών
- Θετικά-Αρνητικά Χαρακτηριστικά
- Υγεία: Όργανα και Ευαισθησίες
- Τυχερός-Καρμικός Αριθμός
- Φιλικοί-Εχθρικοί Αριθμοί
- Τυχερή Ημέρα
- Ηλικιακά Έτη Επιρροής των Αριθμών

5. Κύκλοι της Ζωής.
- Μια εκτενή ανάλυση της ημέρας των γενεθλίων μας, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της ημέρας.

6. Ερωτική Ανάλυση (συναστρία). Πλήρη ανάλυση της σχέσης, εξετάζονται και οι 121 συνδυασμοί, αναφερόμενοι ξεχωριστά για άνδρα-γυναίκα.
- Εισαγωγή στην Ερωτική Αριθμολογία
- Υπολογισμός των Αριθμών
- Πώς λειτουργεί ο καθένας χωριστά, τι πρέπει να γίνει για να πετύχει η σχέση αυτή, τι εμποδίζει στην πρόοδο της ίδιας της σχέσης και τι μας δίνει τις προοπτικές της
- Σύγκριση της ιδιοσυγκρασία σας και του τρόπου ζωής σας και πως σας επηρεάζει
- Κύρια θέματα μέσα στην σχέση σας. Τι σας έφερε και ένωσε μαζί
- Γιατί δύο άνθρωποι έρχονται σε επαφή σε μία σχέση. Τι προσφέρει ο ένας στον άλλον. Γιατί δυσκολεύει ή βοηθά ο ένας τον άλλον. Ποια είναι τα συν και τα πλην
- Άλλα θέματα μέσα στη σχέση και συμβατότητα.

7. Ετήσιες Αριθμολογικές Προβλέψεις και Αναλύσεις, (ξεχωριστές αναλύσεις για άνδρα - γυναίκα).
- Εισαγωγή στις Ετήσιες Αριθμολογικές Προβλέψεις
- Τα επιτεύγματα και οι δυσκολίες, σε όλους τους κύκλους της ζωής μας και στον κύκλο των 9 ετών που είμαστε αυτή την στιγμή
- Γενικά χαρακτηριστικά της χρονιάς
- Εξωτερικές συνθήκες
- Αριθμολογικές επιρροές προσωπικότητας
- Ο συναισθηματικός σας κόσμος
- Επάγγελμα και καριέρα
- Στόχοι και κοινωνική θέση
- Απασχόληση και εργασία
- Οικονομική κατάσταση
- Σπουδές και ταξίδια
- Το σπίτι και η οικογένεια
- Σχέσεις και συνεργασίες
- Φιλίες και κοινωνική ζωή
- Γάμος και συντροφικότητα
- Περιορισμοί, εχθρότητες και κρυφές καταστάσεις.

8. Μηνιαίες Αριθμολογικές Προβλέψεις
- Πλήρη καθημερινή ανάλυση για όλα τα έτη για κάθε ημέρα χωριστά
- Ανάλυση της ροής του προσωπικού έτους.

9. Κατάλληλες Προσωπικές Ημέρες
- Υπολογισμός και επιλογή της κατάλληλης ημέρας για όλα τα θέματα, για να έχετε επιτυχία σε ότι και αν κάνετε.
************************************************** ******************
- The First and the Best Greek Professional Application for Numerology -
************************************************** ******************

The Professional Application "Numerology Pro" leads you step by step the secrets of Numbers behind our name and our birth date. In the application we consider the Pythagorean system.

Every day, we are exposed to numbers. We dates, phone numbers, street numbers, license plates, birth dates, even our financial transactions, and so much more besides, are led through the numbers.
The Numerology, or otherwise Noumerologia, is the study of these numbers in our lives and how these numbers generally affect our lives.

Knowledge of numbers is the principle of the centuries. What is certain is that the great teacher of philosophical thinking and mathematician, Pythagoras of Samos, believed in the power and symbolism of numbers.


************************************************** ******************
The Application "Numerology Pro" Includes:
************************************************** ******************

1. Find and complete analysis of the "nominal" (separate analyzes for man - woman).
- Analysis of the Name. Description of the personality, talents and weaknesses and how best to handle areas of our life
- General characteristics and properties of character
- Family and relations.

2. Find and complete analysis of the "destiny number" (separate analyzes for man - woman).
- Introduction to Karmic Analysis of Destiny
- Experience from past lives
- Destiny ... The Great Teacher
- Karmic Lessons
- Karmic Gifts
- Your Karmic doors.

3. Find the Numbers Personality and Soul.

4. Secret Numbers of the Name
- Analysis of the secret number
- Positive-Negative Features
- Health: Devices and Sensitivities
- Lucky-Karmic Number
- Friendly-unfriendly Numbers
- Lucky Day
- Age Years of Influence of Numbers

5. Cycles of Life.
- A detailed analysis of the day of our birthday, properties and characteristics of the day.

6. Love Analysis (synastry). Comprehensive analysis of the relationship, examined and 121 combinations, referring separately to man-woman.
- Introduction to Numerology Love
- Calculation of Numbers
- How each works separately, what should be done to achieve this relationship, what hinders the progress of that relationship and what gives us prospects
- Compare your temperament and your lifestyle and how it affects you
- Key issues in your relationship. What brought you and joined together
- Why two people come together in a relationship. What does each other. Why difficult or help each other. What are the pluses and minuses
- Other issues in the relationship and compatibility.

7. Annual numerological Forecasts and Analyses, (separate analyzes for man - woman).
- Introduction to the Annual numerological Forecasts
- Achievements and problems, in all cycles of life and the cycle of nine years that we are at the moment
- General characteristics of the year
- External Conditions
- Numerological personality influences
- Your emotional world
- Job and career
- Objectives and social status
- Employment and labor
- Economic situation
- Studies and travels
- The house and the family
- Relationships and partnerships
- Friendships and social life
- Marriage and companionship
- Limitations, enmities and hidden states.

8. Monthly numerological Forecasts
- Full daily analysis for all years for each day separately
- Analysis of the flow of personal year.

9. Appropriate Personal Days
- Calculation and selection of the appropriate day for all issues, to have success in whatever you do.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει βελτιώσεις σταθερότητας και αξιοπιστίας.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
August 12, 2019
Size
28M
Installs
10+
Current Version
1.0.2
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Unrestricted Internet
Permissions
Offered By
Takis Karagiannopoulos
Developer
Elikonos 30 T.K. 11364 Kipseli Athens Greece
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.