Avenza Maps: Offline Mapping

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Avenza Maps, the best app for hiking, biking and all trails. Featuring maps from National Geographic, national parks and more! On your next adventure, stay on track with GPS using offline mobile maps. Make your own maps? Import your custom maps and never get lost off the grid.

Explore the largest mobile Map Store of hiking, topographic, cycling, city, nautical, travel, and trail maps. Featuring maps from professional publishers including National Geographic, National Park Service, and the US Forest Service. Discover maps for your next camping, fishing, or backpacking trip with your family and friends. Navigate confidently when off-roading or taking those backcountry trails. Precisely identify your location with what3words and stay safe wherever you are.

Avenza Maps is free and the best map app for recreational use. Maps are available for free or purchase from the in-app Map Store. Plus subscription is available for unlimited custom map imports. Pro subscription is available for professional users with full access to all features and mapping tools.

Avenza Maps for your offline adventures on all trails!

ENHANCE YOUR MAPS WITH THESE FEATURES
- Locate your realtime GPS position and find direction, even when offline
- Record GPS tracks during your activities
- Navigate to features using compass tools
- Add photos and notes to any location
- Add placemarks to your map and style them with recreational symbols
- Measure distances and estimate times
- Supports KML, GPX, and CSV Formats

EXPLORE THE MAP STORE
Search and download maps by activity, category, and specific publishers with premium maps from:
- National Geographic
- Michelin
- Backroad Mapbooks (BRMB)
- New York-New Jersey Trail Conference
- USFS (United States Forest Service)
- USGS (United States Geological Survey)
- FAA (Federal Aviation Administration)
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
- BLM (Bureau of Land Management)
- HarperCollins
- DeLorme Atlas & Gazetteer / Garmin
- BaseImage
- National Park Service
- And thousands more!
A free account lets you access all of your map downloads.

GET MORE WITH AVENZA MAPS PLUS
For recreational and power users who need more
- Unlimited import of your own geospatial PDF, GeoPDF®, and GeoTIFF maps
- Create geofences for up to 50 individual features and up to four geofence layers

GET EVEN MORE WITH AVENZA MAPS PRO
For professionals and organizations who require an offline mapping solution with location awareness with more features and tools
- Unlimited import of your own geospatial PDF, GeoPDF®, and GeoTIFF maps
- GPS averaging, additional coordinate display formats, custom symbol sets
- Connect high-accuracy GPS devices including Trimble, Bad Elf, and Dual via Bluetooth
- Created unlimited geofences and get global geofence notifications
- Convert tracks to areas
- Map orientation lock
- Import and export Esri® Shapefiles
- Import and manage custom symbology sets
- Priority technical support
Avenza Maps Pro subscription required for commercial, academic, government, and professional use.

SUPPORT
We can help! Go to support.avenzamaps.com

LEGAL
Privacy Policy: avenzamaps.com/legal/privacy-policy.html
Terms of Use: avenzamaps.com/legal/terms.html

CONNECT WITH US
avenzamaps.com
facebook.com/avenzamaps
twitter.com/avenzamaps
instagram.com/avenzamaps
Avenza Maps, najlepsza aplikacja do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wszystkich szlaków. Zawiera mapy z National Geographic, parków narodowych i nie tylko! Podczas następnej przygody bądź na bieżąco dzięki GPS, korzystając z mobilnych map offline. Tworzyć własne mapy? Importuj własne mapy i nigdy nie zgub się poza siecią.

Poznaj największy mobilny sklep z mapami zawierający mapy turystyczne, topograficzne, rowerowe, miejskie, morskie, turystyczne i szlaki. Zawiera mapy od profesjonalnych wydawców, w tym National Geographic, National Park Service i US Forest Service. Odkryj mapy na następne biwakowanie, wędkowanie lub wyprawę z plecakiem z rodziną i przyjaciółmi. Nawiguj pewnie podczas jazdy terenowej lub na szlakach terenowych. Dokładnie określ swoją lokalizację za pomocą what3words i bądź bezpieczny, gdziekolwiek jesteś.

Avenza Maps to darmowa i najlepsza aplikacja mapowa do użytku rekreacyjnego. Mapy są dostępne bezpłatnie lub można je kupić w sklepie z mapami w aplikacji. Subskrypcja Plus jest dostępna dla nieograniczonego importu niestandardowych map. Subskrypcja Pro jest dostępna dla profesjonalnych użytkowników z pełnym dostępem do wszystkich funkcji i narzędzi do mapowania.

Mapy Avenza do przygód offline na wszystkich szlakach!

ULEPSZ SWOJE MAPY O TYCH FUNKCJE
- Zlokalizuj swoją pozycję GPS w czasie rzeczywistym i znajdź kierunek, nawet w trybie offline
- Nagrywaj ścieżki GPS podczas swoich działań
- Przejdź do funkcji za pomocą narzędzi kompasu
- Dodawaj zdjęcia i notatki w dowolnym miejscu
- Dodaj oznaczenia miejsc do mapy i nadaj im styl za pomocą symboli rekreacyjnych
- Zmierz odległości i oszacuj czasy
- Obsługuje formaty KML, GPX i CSV

ODKRYJ SKLEP Z MAPAMI
Wyszukuj i pobieraj mapy według aktywności, kategorii i określonych wydawców, korzystając z płatnych map z:
- National Geographic
- Michelin
- Mapbooki Backroad (BRMB)
- Konferencja szlakowa Nowy Jork-New Jersey
- USFS (United States Forest Service)
- USGS (United States Geological Survey)
- FAA (Federal Aviation Administration)
- NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
- BLM (Bureau of Land Management)
- HarperCollins
- DeLorme Atlas & Gazetteer / Garmin
- BaseImage
- National Park Service
- I tysiące więcej!
Darmowe konto umożliwia dostęp do wszystkich pobranych map.

ZYSKAJ WIĘCEJ DZIĘKI AVENZA MAPS PLUS
Dla użytkowników rekreacyjnych i zaawansowanych, którzy potrzebują więcej
- Nieograniczony import własnych map geoprzestrzennych PDF, GeoPDF® i GeoTIFF
- Twórz strefy geofence dla maksymalnie 50 indywidualnych obiektów i maksymalnie czterech warstw geofence

ZOBACZ JESZCZE WIĘCEJ DZIĘKI AVENZA MAPS PRO
Dla profesjonalistów i organizacji, które potrzebują rozwiązania do mapowania offline ze świadomością lokalizacji z większą liczbą funkcji i narzędzi
- Nieograniczony import własnych map geoprzestrzennych PDF, GeoPDF® i GeoTIFF
- Uśrednianie GPS, dodatkowe formaty wyświetlania współrzędnych, niestandardowe zestawy symboli
- Podłącz urządzenia GPS o wysokiej dokładności, w tym Trimble, Bad Elf i Dual przez Bluetooth
- Utworzono nieograniczoną liczbę stref geofence i otrzymuj powiadomienia o globalnych strefach geofence
- Konwertuj utwory na obszary
- Blokada orientacji mapy
- Importowanie i eksportowanie plików kształtów Esri®
- Importuj niestandardowe zestawy symboli i zarządzaj nimi
- Priorytetowe wsparcie techniczne
Subskrypcja Avenza Maps Pro jest wymagana do użytku komercyjnego, akademickiego, rządowego i profesjonalnego.

WSPARCIE
Możemy pomóc! Wejdź na support.avenzamaps.com

PRAWNY
Polityka prywatności: avenzamaps.com/legal/privacy-policy.html
Warunki użytkowania: avenzamaps.com/legal/terms.html

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI
avenzamaps.com
facebook.com/avenzamaps
twitter.com/avenzamaps
instagram.com/avenzamaps
Więcej informacji
Zwiń
4,7
Łącznie: 43 794
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

Thanks for using Avenza Maps! This update includes:
- GPX file import is now available as part of the free subscription
- Maps can now be sorted by recently viewed
- Dynamic unit scaling improved
- Various bug fixes and usability improvements
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
17 grudnia 2020
Rozmiar
119M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
3.13.1
Wymaga Androida
6.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-249,99 USD za element
Sprzedawca
Avenza Systems Inc.
Deweloper
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.