Навколишній світ 1 клас - електронний підручник

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Програма інтегрованого курсу “Навколишній світ”, що забезпечує виконання програм навчального предмету “Я у світі” через відповідну реалізацію галузі “Суспільствознавство” та предмету “Природознавство” з однойменною назвою галузі розроблена у відповідності до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462.

У змісті інтегрованого курсу “Навколишній світ” поєднуються елементи природознавства, суспільствознавства, екології, етики, естетики, українознавства, літератури та мистецтва.

Основними структурними компонентами курсу є: науково-пізнавальний (система знань про природу і місце в ній людини), діяльнісний (навчально-пізнавальна, практична та ігрова діяльність) і ціннісний (система цінностей у ставленні до природи, людей і себе).

Курс “Навколишній світ” побудовано на основі загальнодидактичних принципів, діяльнісної і особистісно зорієнтованої технологій навчання і виховання учнів.

“Навколишній світ” у 1-му класі чотирирічної початкової школи (2 години на тиждень) розкриває ідею: “Поряд з нами – цілий світ”. Системоутворюючою основою змісту є його зв’язок з життям, акцентування уваги на конкретних явищах і об’єктах природного, предметного та соціального середовищ, у яких перебуває дитина. Найважливішими завданнями курсу “Навколишній світ” у 1-му класі є формування комунікативних та необхідних дослідницьких умінь, правильної поведінки в школі і вдома, виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю, його природи, до своєї сім’ї, плекання інтересу до школи, до навчання.

Програма 1-го класу базується на таких основних розділах: “Школа радо нас вітає”, “Здоровим будь”, “Мій рідний край, моя країна”, “Сонце і Небо, Земля і Вода”.

Відповідно до Програми інтегрованого курсу “Навколишній світ” Пушкарьовою Т.О. був розроблений електронний навчальний підручник “ Навколишній світ”.

Підручник може стати у нагоді учителям під час підготовки до уроків та учням як додатковий до основного підручника матеріал.


Навчальна Складова
Підручник має гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах" (лист Інституту модернізації і змісту освіти від 26.06.2018р. № Г-432). Інтерактивний та мультимедійний контент відповідає навчальній програмі педагогічної технології «Росток».

Навички
Підручник дозволяє не тільки читати текст, а й дивитися та слухали мультимедійні матеріали, виконувати інтерактивні завдання з теми, що вивчається. Все це разом з системою контролю знань робить процес вивчення матеріалу більш глибоким та якісним.

Тип гри
Текст підручника має форму цікавої історії, мультимедійні і практичні завдання, за які учень має набирати досвід, роблять процес навчання більш схожим на гру.
The program "Integrated World" course, which provides the implementation of the curriculum "I in the world" through the corresponding implementation of the field "Social Sciences" and the subject "Natural Sciences" with the same name of the industry developed in accordance with the State standard of primary general education, approved by the Ministry of Education and Science dated April 20, 2011, No. 462.

The content of the integrated course "Around the World" combines elements of science, social sciences, ecology, ethics, aesthetics, Ukrainian studies, literature and the arts.

The basic structural components of the course are: scientific-cognitive (system of knowledge about nature and place in it person), activity (educational-cognitive, practical and game activity) and value (system of values ​​in relation to nature, people and themselves).

The Environment World course is based on the didactic principles, activity-oriented and personally-oriented technologies of teaching and upbringing of students.

The "outside world" in the first class of four-year elementary school (2 hours a week) reveals the idea: "Next to us - the whole world". The systemic basis of the content is its connection with life, focusing on the specific phenomena and objects of the natural, subject and social environment in which the child is. The most important tasks of the "World in the World" course in the 1st grade are to develop communication and necessary research skills, proper behavior at school and at home, cultivating patriotic feelings, love for the native land, its nature, for its family, fostering interest in school, to study.

The 1st class program is based on the following major sections: "The school welcomes us", "Healthy Be", "My Hometown, My Country", "Sun and Sky, Earth and Water".

According to the Program of the Integrated Course “Ambient World”, Pushkaryova TO the e-learning textbook “The World around the World” was developed.

The textbook can be helpful to teachers in the preparation of lessons and to students as supplementary to the main textbook material.

 
Educational Component
The textbook has the stamp "Approved for use in secondary schools" (letter from the Institute of Modernization and Content of Education dated 26.06.2018. № G-432). Interactive and multimedia content is consistent with the curriculum of Rostock pedagogical technology.

Skills
The textbook not only allows you to read text, but also to watch and listen to multimedia materials, to perform interactive tasks on the topic being studied. All this together with the knowledge control system makes the process of studying the material deeper and more qualitative.

Type of game
The text of the textbook is in the form of an interesting story, multimedia and practical tasks for which the student should gain experience, make the learning process more like a game.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Оновлення системи взаємодії з сервером. Оновлення контенту. Нова система подальшого автоматичного оновлення контенту.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 25, 2020
Size
131M
Installs
10+
Current Version
1.0.19
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
Permissions
Offered By
Bristar Studio
Developer
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.