ChordProg Ear Trainer

2.251
Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Are you a music student or maybe a happy amateur? Maybe you’re dreaming of being a musician? Or you want to create music? Maybe you want to be able to figure out to play the tunes buzzing around in your head. Or pick up a song you heard on the radio?
ChordProg Ear Trainer takes a fresh approach to ear training. Develop your aural skills with real music snippets. Have you ever wondered what it would be like to listen to a song, recognize each chord by ear, then play them?
We are not talking about absolute pitch but relative pitch. This app takes a functional ear training approach to ear training. This is a practice tool that will help you pass that college/conservatory exam in no time. Practice to recognize chord progression in the context of real music.

ChordProg Ear Trainer is a call and response harmonic dictation app for the intermediate to advanced musician. Each audio clip is played back for you as many times as you like. You can even strip away all the melodies and only hear the chord progression in 1st inversion if you feel like you’re just guessing blindly at any given point

There are around 400 unique audio clips and more to come. Hours and hours of chord practice with real music.

This app have one short falling. It do not do a good job of teaching the concepts of functional harmony(yet). This app is a solo endeavor and I would love to spend more time developing this project. But doing it all on my own means that some thing aren’t prioritized. This app is great if You understand concepts like Key center, scales roman numerals, chord progressions and modes.(A more complete introduction to chords are coming)

Personally I don’t believe that you can develop perfect pitch. So this app tries to do its best to help you learn to understand the function of a chord in the context of a key. Ex. A G-major chord in c major have a dominant function. The same G-major chord in G-major have a tonic function. The “G major” chord have a different feel depending on what key we are playing in. It is this “feel” that this app tries to drill in by practicing recognizing chords with real music clips. What does a dominant seven chord feel like? After hearing dozens of different examples I feel confident that your intuitive musical understanding will sky rocket.
In the app each chord is represented by a button. It is your job to click the buttons corresponding to the chords of the audio clip that are played for you. This app uses roman numeral notation for each button. But if you want you can transpose the chord buttons to any key and even show the guesses in another key. So if you guess the chord progression C – F – G. You could (if you wanted to) show your guesses as G – C – D and practice transposing like that.

Learn to recognize the chord by how they relate to the other chords in the current context (key). It probably sounds more complex than it is so you shouldn’t feel intimidated. Learning to recognize chords in a relative manner is a skill any music student should have and it saves you so much time down the line.

Music theory is important. This app explores the chord part of the music theory puzzle. And I think that your musical apparition will skyrocket when you learn to pick the harmony of the songs you hear apart in your head. Being able to this will help you become a better musician. You’re music dictation skills will most likely improve because you will hopefully see how the melody relates to the harmony beneath.

I’ve done my best to help your chord practice become as enjoyable as possible so if you like the app please leave a review. Every good review helps me out so INCREDIBLE much and I love to hear from people using my app. It also motivates me to create more audio examples for you to practice with! I absolutely love reading the reviews 😊

If you have any suggestions to improve the app, find bugs or something is just horrible wrong? I would love to hear from you. Contact me through Facebook or support@chordfunc.com
Bent u een muziek-student of misschien een happy amateur? Misschien bent u droomt van het zijn een musicus? Of je wilt om muziek te maken? Misschien wilt u in staat zijn om erachter te komen op de klanken zoemen rond in je hoofd spelen. Of pick-up een song die u op de radio gehoord?
ChordProg Ear Trainer geeft een frisse benadering van solfège. Ontwikkel uw auditieve vaardigheden met echte muziek snippets. Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om een ​​song, elk akkoord op het gehoor herkennen zou zijn, ze dan spelen?
We hebben het niet over een absoluut gehoor, maar het relatieve gehoor. Deze app neemt een functionele gehoortraining aanpak tot oor training. Dit is een praktijk instrument dat zal u helpen dat college / serre examen in een mum van tijd. Oefenen om akkoordenschema te erkennen in het kader van echte muziek.

ChordProg Ear Trainer is een vraag en antwoord harmonische dicteren app voor de gemiddelde tot gevorderde muzikant. Elke audio clip wordt afgespeeld voor u zo vaak als u wilt. U kunt zelfs ontdoen van alle melodieën en hoort alleen het akkoordenschema in de 1e omkering als je het gevoel alsof je gewoon blind gissen naar een bepaald punt

Er zijn ongeveer 400 unieke audio clips en meer te komen. Uren en uren van akkoorden oefenen met echte muziek.

Deze app heeft een tekortschieten. Het niet beschikt over een goede baan van het onderwijzen van de concepten van de functionele harmonie (nog) niet te doen. Deze app is een solo-inspanning en ik zou graag meer tijd besteden aan de ontwikkeling van dit project. Maar doen het allemaal op mijn eigen betekent dat sommige dingen niet hebben voorrang. Deze app is geweldig als je concepten zoals Key centrum begrijpen, weegschalen Romeinse cijfers, akkoordenschema's en modi. (Een completere inleiding tot akkoorden komen)

Persoonlijk geloof ik niet geloven dat je een perfecte pitch kan ontwikkelen. Dus deze app probeert haar best doen om u te helpen leren om de functie van een akkoord in het kader van een sleutel te begrijpen. Ex. Een G-majeur akkoord in C majeur een dominante functie. Dezelfde G-majeur akkoord in G-major hebben een tonic functie. De “G major” akkoord hebben een ander gevoel, afhankelijk van wat de belangrijkste we spelen in. Het is deze “voelen” dat deze app probeert aan te boren door het beoefenen van het herkennen van akkoorden met echte muziekclips. Wat doet een dominante zeven akkoord gevoel dat? Na het horen van tientallen verschillende voorbeelden voel ik ervan overtuigd dat je intuïtieve muzikale begrip zal hemel raket.
In de app elk akkoord wordt vertegenwoordigd door een knop. Het is jouw taak om de knoppen die overeenkomen met de akkoorden van de audio clip die worden gespeeld voor u klikt. Deze app maakt gebruik van Romeinse cijfers notatie voor elke knop. Maar als u wilt kunt u de akkoord knoppen transponeren naar een willekeurige toets en zelfs tonen de gissingen in een andere toets. Dus als je het akkoordenschema C denk - F - G. Je kon (als je wilde) tonen uw gissingen G - C - D en praktijk omzetting zo.

Leer om het akkoord door de manier waarop zij betrekking hebben op de andere akkoorden in de huidige context (key) te herkennen. Het klinkt waarschijnlijk complexer dan het is, zodat je niet moet geïntimideerd. Leren akkoorden in een relatieve manier te herkennen is een vaardigheid geen muziek student moet hebben en het bespaart u zoveel tijd langs de lijn.

Muziektheorie is belangrijk. Deze app verkent het akkoord deel van de muziektheorie puzzel. En ik denk dat je muzikale verschijning zal omhoogschieten wanneer je leert om de harmonie van de nummers die u uit elkaar te horen in je hoofd te halen. In staat zijn om dit zal helpen word je een betere muzikant. Je bent muziek dictee vaardigheden zal waarschijnlijk verbeteren, omdat je hopelijk zien hoe de melodie betreft de harmonie onder.

Ik heb mijn best gedaan om te helpen uw akkoord praktijk worden zo aangenaam mogelijk dus als je de app laat dan een beoordeling. Elke goede overzicht helpt me zo ongelooflijk veel en ik horen graag van mensen met behulp van mijn app. Het motiveert me ook meer audio voorbeelden voor u om te oefenen met! Ik hou van het lezen van de beoordelingen 😊

Als u suggesties hebben om de app te verbeteren, het vinden van bugs of er iets is gewoon verschrikkelijk verkeerd? Ik zou graag van u horen. Neem contact op met mij via Facebook of support@chordfunc.com
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,4
2.251 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Fixed promo code issues on some devices for old Premium users!
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
10 juni 2019
Grootte
90M
Installaties
100.000+
Huidige versie
5.0.8
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 89,99 per item
Aangeboden door
Elbera
Distributieovereenkomst
Finnmark, Norge Sisuveien 20 9515 Alta
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.