Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Please note that this app requires Dutch language skills.

EY is wereldwijd toonaangevend op het gebied van assurance, tax, transactions en advisory. Juridische en notariële dienstverlening wordt in een strategische alliantie met tax verzorgd door Holland Van Gijzen advocaten en notarissen.

De applicatie EY TaxLaw NL biedt een handzame set met actuele Nederlandse en Europese fiscale regelgeving, belastingwetten alsmede Nederlandse bilaterale belastingverdragen. De teksten zijn voor de overzichtelijkheid verdeeld in drie secties.
•Nederland met daarin opgenomen o.a. de Algemene Wet Bestuursrecht, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Wet op belastingen van rechtsverkeer, Belastingplan 2016 en voorgaande jaren, Belastingregeling voor het Koninkrijk, Burgerlijk wetboek (BW) boek 1 tot en met 10, Wet op de dividendbelasting, Algemene Douanewet, Wet op de accijns, Wet inkomstenbelasting 2001, Wet internationale bijstandsverlening heffing belastingen, Invorderingswet, Leidraad Invordering, Wet op de kansspelbelasting, Grondwet, Provinciewet, Waterschapswet, Gemeentewet, Wet op de loonbelasting, Wet Milieubeheer, Wet op de omzetbelasting, Wet werk en zekerheid, Successiewet, Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet waardering onroerende zaken
•Europese Unie met o.a. het nieuwe Europese Douanewetboek (Union Customs Code / UCC), Moeder-dochterrichtlijn, Fusierichtlijn, Interest- en Royaltyrichtlijn, CCCTB voorstellen en het Arbitrageverdrag.
•Verdragen waaronder die gesloten met Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten van Amerika, en het Verenigd Koninkrijk.

Binnen de secties Nederland en Europa zijn de teksten gegroepeerd naar juridisch domein (Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, etc.). De verdragen zijn gesorteerd op land/jurisdictie. Zo kunt u eenvoudig bladeren door de verschillende belastingonderdelen en de daartoe behorende teksten. Bovendien zijn de Nederlandse wetten- en regelingen en de verdragen voorzien van hyperlinks naar andere artikelen en regelingen.

Daarnaast verschaft EY TaxLaw NL de mogelijkheid tot:
•full text zoeken binnen de teksten;
•het nader afbakenen van het zoekgebied met per sectie aangeboden filters;
•het oproepen van historische versies van wetsartikelen tot enige jaren terug;
•het vergelijken van een historische met de huidige wetsartikelversie;
•het maken van aantekeningen op artikelniveau;
•de creatie van dossiers voor de opslag van snelkoppelingen naar geraadpleegde wetsartikelen;
•het opnieuw raadplegen van recent bekeken artikelteksten;
•mailverzending van artikelteksten met desgewenst een additioneel bericht.

EY TaxLaw NL wordt vier keer per jaar bijgewerkt: in januari, april, juli en oktober.

Voor een optimaal gebruik wordt aanbevolen de helptekst Over deze app aandachtig te lezen. Aldaar staan tevens de aanvullingen en andere wijzigingen per recente update vermeld.
Please note that this app requires Dutch language skills.

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Legal and notarial services is a strategic alliance with tax by Holland Van Gijzen lawyers and notaries.

The application EY TaxLaw EN provides a handy set of current Dutch and European tax regulations, tax laws and Dutch bilateral tax treaties. The texts are divided for clarity into three sections.
• Netherlands incorporating inter alia the General Administrative Law, General Law on State Taxes, Law on taxation of legal transactions, Tax Plan 2016 and prior years, Tax Regulation for the Kingdom of the Netherlands Civil Code (BW) book 1 to 10, Law on dividend tax, General Customs, Law on excise duty, income tax Act 2001, Act international assistance levy taxes, tax Collection, Directory Recovery, Law on gaming tax, Constitution, Provinces, Water Boards, Municipalities, wage tax Act, Environmental Protection Act, sales tax law, Law work and security, Inheritance Tax, corporate Tax Act and the property valuation Act
• European Union, among others, the new European Customs Code (Union Customs Code / UCC), Parent-Subsidiary Directive, Merger Directive, Interest and Royalty Directive, CCCTB proposals and the Arbitration Convention.
• treaties including those concluded with Australia, Belgium, Germany, France, United States of America, and the United Kingdom.

Within the sections Netherlands and Europe the texts are grouped by legal domain (Income Tax, Payroll Tax, Corporation Tax, etc.). The treaties are sorted by country / jurisdiction. So you can easily browse through the various tax components and the related texts. Moreover, the Dutch laws- and regulations and treaties provide hyperlinks to other articles and regulations.

In addition, EY provided TaxLaw EN the ability to:
• full text search within the text;
• to further define the search area with filters provided by section;
• Back evoking historical versions of legal articles to several years;
• comparing a historical section of the law with the current version;
• making notes at item level;
• the creation of files for storing shortcuts consulted articles of law;
• re-consult recently viewed article texts;
• Email sending text article optionally an additional message.

EY TaxLaw EN is updated four times a year: in January, April, July and October.

For optimal use it is recommended the help text About this app to read. There also lists the additions and other changes by recent update.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Mogelijkheid om markering van verschillen in historie weergave aan en uit te schakelen
- Teksten worden online bijgewerkt. Informatie over de laatste bijwerking vindt u onder Meer > Updates
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 18, 2019
Size
3.5M
Installs
500+
Current Version
3.1.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
EY Global Services Limited
Developer
6 More London Place London SE1 2DA United Kingdom
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.