AINAR

Iedereen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Are you one of the millions of people suffering from needle fear? Are you nervous, scared, anxious or panicked when you have to undergo a blood draw or injection? Do you get heart palpitations, nauseous, dizzy, sweaty, lightheaded…or do you even faint? Then AINAR is the game for you.

Game features
- AINAR is a puzzle game consisting of short, colourful mini puzzles.
- You can play AINAR before a venipuncture or blood draw. For example in the waiting room of the hospital or blood bank.
- You complete the puzzles by colouring the shapes using your fingers.
- But: the colours of the game are a direct representation of your well-being.
- By learning how to control the colours, you learn how to control your own emotional and physical responses! This is called biofeedback.
- Chat with us directly if you have problems or questions.

The magic behind AINAR
- While you play, an artificial intelligence algorithm is measuring early signs of fear or fainting in your face before you are aware of them yourself.
- The algorithm works through the front facing camera.
- The algorithm translates your level of positive or negative emotions and physical reactions to the colours of the puzzle.
- The colours of the puzzle represent the level of negative emotional and physical symptoms.
If you see that the colours are changing, try to change them back!
- The game will let you know immediately if what you are trying works….or not. Keep trying until you find out what works for you!
- Voila! You learn how to control your own negative responses to needles and blood.
- You can go to the nurse for the venipuncture or injection a lot calmer than usual.

This really does sound like magic, but biofeedback is a scientifically proven method to learn how to control emotional and physical reactions that you are normally not aware of, and that you normally cannot control directly, such as your heart rate.

What is unique about AINAR?
- AINAR is not a “one size fits some” solution.
- AINAR will not tell you what to do, but it will help you find a personalised strategy to conquer your needle fear.
- AINAR is the only evidence-based e-health solution that helps you conquer your needle fear in a way that best suits YOU.

Who developed AINAR?
AINAR is developed by a team of scientists from the department of Cognitive Science & Artificial Intelligence, Tilburg University, the Netherlands.

The development is supported by partner Sanquin, national bloodbank organisation of the Netherlands (www.sanquin.nl).

Furthermore, AINAR and the research study behind AINAR, won several grants from the Dutch Research Council (www.nwo.nl).

Worried about privacy?
We are not recording your face in any way, nor storing it.

Join the community:
https://www.facebook.com/AINARthegame
Bent u een van de miljoenen mensen die lijden aan naaldangst? Bent u nerveus, bang, angstig of paniekerig als u een bloedafname of injectie moet ondergaan? Krijg je hartkloppingen, misselijk, duizelig, zweterig, licht in het hoofd… of val je zelfs flauw? Dan is AINAR het spel voor jou.

Spelkenmerken
- AINAR is een puzzelspel dat bestaat uit korte, kleurrijke minipuzzels.
- Je kunt AINAR spelen voor een venapunctie of bloedafname. Bijvoorbeeld in de wachtkamer van het ziekenhuis of bloedbank.
- Je voltooit de puzzels door de vormen in te kleuren met je vingers.
- Maar: de kleuren van het spel zijn een directe weergave van uw welzijn.
- Door te leren hoe u de kleuren kunt beheersen, leert u hoe u uw eigen emotionele en fysieke reacties kunt beheersen! Dit heet biofeedback.
- Chat rechtstreeks met ons als u problemen of vragen heeft.

De magie achter AINAR
- Terwijl je speelt, meet een kunstmatige intelligentie-algoritme vroege tekenen van angst of flauwvallen in je gezicht voordat je ze zelf merkt.
- Het algoritme werkt via de camera aan de voorzijde.
- Het algoritme vertaalt uw niveau van positieve of negatieve emoties en fysieke reacties naar de kleuren van de puzzel.
- De kleuren van de puzzel geven het niveau van negatieve emotionele en fysieke symptomen weer.
Als je ziet dat de kleuren veranderen, probeer ze dan terug te veranderen!
- De game laat je onmiddellijk weten of wat je probeert werkt… .of niet. Blijf het proberen totdat u erachter komt wat voor u werkt!
- Voila! U leert hoe u uw eigen negatieve reacties op naalden en bloed kunt beheersen.
- U kunt voor de vlindernaald (= aderpunctie) of injectie veel rustiger dan normaal terecht.

Dit klinkt echt als magie, maar biofeedback is een wetenschappelijk bewezen methode om te leren hoe je emotionele en fysieke reacties kunt beheersen waarvan je je normaal niet bewust bent en die je normaal niet direct kunt regelen, zoals je hartslag.

Wat is er uniek aan AINAR?
- AINAR is geen 'one size fits some'-oplossing.
- AINAR zal u niet vertellen wat u moet doen, maar het zal u helpen een gepersonaliseerde strategie te vinden om uw naaldangst te overwinnen.
- AINAR is de enige evidence-based e-health-oplossing die u helpt uw ​​naaldangst te overwinnen op een manier die het beste bij U past.

Wie heeft AINAR ontwikkeld?
AINAR is ontwikkeld door een team van wetenschappers van de afdeling Cognitive Science & Artificial Intelligence, Tilburg University, Nederland.

De ontwikkeling wordt ondersteund door partner Sanquin, landelijke bloedbankorganisatie van Nederland (www.sanquin.nl).

Verder wonnen AINAR en het onderzoek achter AINAR verschillende beurzen van de Nederlandse Onderzoeksraad (www.nwo.nl).

Bezorgd over privacy?
We nemen uw gezicht op geen enkele manier op en slaan het ook niet op.

Word lid van de gemeenschap:
https://www.facebook.com/AINARthegame
Meer informatie
Samenvouwen

Wat is er nieuw

Updated algorithm and improved color balance.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
21 september 2021
Grootte
20M
Installaties
1.000+
Huidige versie
1.2
Android vereist
7.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
Hulan
Distributieovereenkomst
Markt 8a 5581GK Waalre The Netherlands
©2022 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google Play|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.