Lublin'39

Everyone
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Było takie miasto… Miasto zmęczone bombami, pełne ludzi, którzy zostali pozbawieni dachu nad głową. Ludzi, dla których nie było domem, lecz stało się namiastką schronienia. Miasto, gdzie krew płynęła ulicami, a młodzi ludzie ginęli na bruku.
15 marca 1939 roku wojska niemieckie, po częściowym już opanowaniu Czechosłowacji w październiku poprzedniego roku, zajęły całości tego państwa. 21 marca niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop wystosował roszczenia, aby Wolne Miasto Gdańsk zostało włączone do Niemiec, zaś przez polskie Pomorze przebiegała eksterytorialna autostrada łącząca Niemcy z Prusami Wschodnimi. Żądania te były nie do przyjęcia dla odrodzonego po 123 latach niewoli państwa polskiego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisano pakt o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, którego tajny protokół mówił podziale Polski pomiędzy oba państwa.
Lublin jako miasto wojewódzkie, w momencie wybuchu wojny, znajdowało się na dalekim zapleczu frontu. Było to największe miasto znajdujące się pomiędzy Wisłą a Bugiem, jednak nie należało do czołówki polskich miast pod względem liczby ludności. Lublin był jednak miastem z ogromną tradycją, łączącym w sobie różne kultury, języki oraz religie. Na jego terenie znajdowała się również Lubelska Wytwórnia Samolotów, produkujące samoloty rozpoznawcze dla wojska. Pierwsze skutki toczącej się jeszcze na zachodnich granicach państwa wojny, mieszkańcy miasta odczuli dopiero 2 września 1939 roku, gdy na Lublin spadły pierwsze niemieckie bomby…
Aplikacja ma na celu przybliżyć wydarzenia mające miejsce w Lublinie w trakcie wojny we wrześniu 1939 roku. Za pomocą multimediów, zachowanych zdjęć, wspomnień naocznych świadków oraz innych źródeł, została przedstawiona historia bombardowań miasta oraz jego bohaterskiej obrony w dniach 16-17 września 1939 roku. Innym elementem aplikacji, stanowiącej jej element fabularny, jest dziennik prowadzony przez fikcyjną postać, który ma charakter słuchowiska. Dzięki powyższym wątkom, a także umiejscowieniu na mapie miejsc dotkniętych bombardowaniami oraz walkami o miasto, odbiorca aplikacji może poznać ten krajobraz Lublina, który stał się świadkiem ówczesnych wrześniowych dni.
There was such a city ... A city tired of bombs, full of people who were left homeless. People for whom it was not home but became a substitute for shelter. A city where blood flowed through the streets and young people died on the pavement.
On March 15, 1939, German troops, after partial control of Czechoslovakia in October of the previous year, occupied the whole of this state. On March 21, German Foreign Minister Joachim von Ribbentrop claimed that the Free City of Gdańsk would be included in Germany, and that the extraterritorial highway connecting Germany with East Prussia would run through Polish Pomerania. These demands were unacceptable for the Polish state reborn after 123 years of captivity. On August 23, 1939, a non-aggression pact was signed in Moscow between the Third Reich and the Soviet Union, whose secret protocol spoke of the division of Poland between the two states.
Lublin, as a provincial city, was at the far back of the front at the outbreak of war. It was the largest city located between the Vistula and Bug, but it did not belong to the leading Polish cities in terms of population. However, Lublin was a city with a huge tradition, combining different cultures, languages ​​and religions. There was also the Lublin Aircraft Factory, which produced reconnaissance aircraft for the army. The first effects of the ongoing war on the western borders of the war, the city residents felt only on September 2, 1939, when the first German bombs fell on Lublin ...
The application aims to bring events that took place in Lublin during the war in September 1939. Through the help of multimedia, preserved photos, eyewitness memories and other sources, the history of the bombing of the city and its heroic defense was presented on September 16-17, 1939. Another element of the application, which is its fictional element, is a diary kept by a fictional character, which has the character of a radio play. Thanks to the above threads, as well as the location on the map of the places affected by the bombings and battles for the city, the recipient of the application can learn about this landscape of Lublin, which witnessed the September days.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
September 15, 2020
Size
39M
Installs
100+
Current Version
2.0
Requires Android
7.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
IPN
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.