Friskare Trädgård

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Under växtsäsongen är det vanligt att man får problem med trädgårdens objudna gäster, t.ex sniglar, svampsjukdomar, löss mm. Hur ska du göra för att upptäcka skadorna och vilka motåtgärder finns? Till din hjälp så har vi tagit fram "Friskare Trädgård" för Android.

-----------
Utdrag ur tidningar
Allt om Trädgård 13-12 Betyg ******
Tips på åtgärder mot 350 olika skadedjur. Sök via namn på växt eller skadegörare, angreppsperiod eller angripen växtdel. Välgjord och prisvärd.
----------
Allt om Trädgård År 11
"Bra upplägg"
Sök bland 350 olika växtskadegörare i Sverige. För skadedjuren finns foton, beskrivningar och förslag på motåtgärder. Skadegörarna kan sorteras efter svenskt eller latinskt namn och är även indelade efter olika växter.
--------
PC För Alla Dagens App 120416
--------
--------

"Friskare Trädgård" är en app för Android som används av både hobby- och yrkesodlare i kampen mot växtskadegörare i trädgården. Appen är utvecklad för svenska växtförhållanden och har flera olika sökfunktioner. Du får snabbt och enkelt utförlig information och förslag på åtgärder mot över 350 olika växtskadegörare. Om du inte vet vad skadegöraren heter, kan du istället söka på växt, växtdel eller angreppsperiod. All information finns samlad i appen, så du behöver inte vara uppkopplad när du söker information.

"Friskare Trädgård" har olika sökfunktioner:

* Alla skadegörare kan listas i bokstavsordning sorterade efter svenskt namn, vetenskapligt namn eller efter vilken växt som drabbats. Om man t ex. sorterar på ros, visas appens alla skadegörare som angriper rosor.

* Om du inte vet vilken skadegörare som angripit växten, kan du använda funktionen ”Angreppsperiod”. När du har valt växt och angreppsperiod, får du snabbt fram en förteckning över de skadegörare som en växt kan angripas av under en viss period. Detta kan användas som förebyggande åtgärd, så att du alltid ligger steget före och kan undvika skadeangrepp.

* Med sökfunktionen ”Del av växt” går du steg-för-steg igenom en guide, där du först väljer växt och sedan väljer vilken del av växten som angripits. Denna funktion är mycket användbar om du snabbt vill få fram vilken skadegörare som angriper dina växter.

Varje skadegörare presenteras med en utförlig beskrivning, innehållande information om utseende, angreppsperiod och motåtgärder. Om det är en skadegörare som du ofta läser om, så kan du markera den som en favorit varefter du även hittar den i listan över favoriter. Notera att appen inte innehåller alla skadegörare som kan angripa alla trädgårdens växter. Förteckning över de växtskadegörare som ingår i appen, finns på hemsidan http://www.gardenapps.se

I applikationen finns även utförlig information om nyttodjur, tips vid bekämpning, ordlista mm.
During the growing season, it is common to have problems with garden uninvited guests, such as snails, fungi, bugs, etc.. What should you do to detect the damage and what countermeasures are available? To help, we have developed a "Healthier Garden" for Android.
 
-----------
Excerpts from newspapers
All about Garden 13-12 Rating ******
Tips on action against 350 different pests. Search by name of plant or pest, infestation period or infested plant part. Well-made and affordable.
----------
All About Gardening Year 11
"Good structure"
Search among 350 different pests in Sweden. The pests are photos, descriptions and suggested countermeasures. Organisms can be sorted by Swedish or Latin name, and is also categorized by different plants.
--------
PC For All Daily App 120,416
--------
--------

"Healthier Garden" is an app for Android used by both hobby and professional growers to combat pests in the garden. The app is designed for Swedish growth conditions and has several different search. You can quickly and easily detailed information and suggestions for action against over 350 different pests. If you do not know what organism is called, you can also search the plant, plant part or attack period. All information is stored in the app, so you do not need to be online when you are looking for information.
 
"Healthier Garden" has different search options:
 
* All pests can be listed in alphabetical order sorted by Swedish name, scientific name or by the plant affected. If, for example. sort of rose, displayed app all pests that attack roses.
 
* If you do not know which pests that attacked the plant, you can use the "Assault Period". After selecting plants and infestation period, you will quickly develop a list of the organisms a plant can be attacked by over a given period. This can be used as a preventative measure, so you're always a step ahead and avoid pests.
 
* With the search function "Part of the plant", go step-by-step through a wizard where you first select plant and then choose which part of the plant attacked. This feature is very useful if you want to quickly get the pests that attack your plants.
 
Each organism is presented with a detailed description, containing information about the appearance, infestation period and countermeasures. If it is a pest that you often read about, so you can mark it as a favorite and then you can also find it in the list of favorites. Note that the app does not contain any pests that can attack all garden plants. List of pests that are included in the app, available on the website http://www.gardenapps.se
 
The application also provides further information on the new beast, tips when fighting, glossary and more.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Vissa utseendemässiga förbättringar men mestadels bakomliggande förändringar och anpassningar till senaste versionen av Android.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
November 20, 2018
Size
57M
Installs
100+
Current Version
1.2.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Gardenapps.se
Developer
Pensévägen 5 46155 Trollhättan
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.