Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Vill du förändra din trädgård? Till din hjälp så har vi nu tagit fram “Perenner” för Android som snabbt hjälper dig att välja lämpliga perenner och lökväxter.
-----------
Utdrag ur tidningar
Allt om Trädgård År 12 nr 13 Betyg ******
En stilren app med riklig information och närmare 1000 olika perenner. Bläddra bland foton, lista alafabetiskt eller sök efter färg, blomningstid, växtplats med mera för att hitta den optimala växten till ditt trädgårdsland.
----------
Allt om Trädgård År 11
"Inspirerande"
En smart app för den som ska planera en rabatt. Bläddra i bild- eller växtlistan och få fakta om växtplats, blomning, höjd och jord. Det går även att få förslag på perenner genom att ange ett antal önskemål. Dessutom finns det 10 korta filmklipp, bland annat om hur man delar perenner.
Kul inspirationsapp!
----------
----------

"Perenner" är en applikation som är utvecklad för svenska växtförhållanden. Den innehåller nästan 1000 olika arter och sorter, samt upp emot 800 inspirerande bilder och mängder av nyttig information. Dess enkla gränssnitt gör den lätt att använda och du kan snabbt få information och förslag på lämpliga perenner och lökväxter. Databasen är integrerad i applikationen så att du inte behöver vara uppkopplad när du söker information.

"Perenner" har tre huvudfunktioner:

* En lista som visar perenner i bokstavsordning och som kan sorteras efter svenskt namn, botaniskt namn eller växtfamilj. Det finns även en textsökningsfunktion, så att du snabbt ska kunna hitta ett växtnamn som du letar efter.

* Alla bilder som finns i applikationen kan presenteras i ett översiktligt bildgalleri.

* Med hjälp av en unik filtreringsfunktion kan du kombinera flera växtegenskaper och få en träfflista som visar de växter som passar in. I sökningen kan du kombinera färg, blomningstid, höjd, växtplats, jordtyp och härdighet. Du kan med andra ord snabbt hitta den där härdiga, blåa perennen som blommar under sommaren och passar i just din skuggiga rabatt. När du hittar växter du tycker om så kan du lägga till dessa i din favoritlista för att snabbt kunna hitta dem igen.

Varje växtart presenteras med en utförlig växtbeskrivning, innehållande information om härdighet, utseende, växtplats, planteringsavstånd och förökning. Notera att appen inte innehåller alla perenner och lökväxter som kan odlas i Sverige. Förteckning över alla perenner och lökväxter som ingår i appen finns på hemsidan http://www.gardenapps.se

För att underlätta olika skötsel- och förökningsmoment, finns länkade videolektioner som steg-för-steg visar hur du utför varje moment. Dessa videolektioner ligger dock inte i applikationen, utan de kräver tillgång till Internet. Tänk på att datatrafik kan medföra en extra kostnad beroende på vilken typ av abonnemang du har.

I applikationen finns även utförlig information om plantering, skötselråd och vilka skötselmoment som skall utföras vid varje årstid.

Så oavsett om du är hobbyodlare eller trädgårdsexpert så är ”Perenner” applikationen för dig. Nu kan du ha informationen i fickan, oavsett vart du är…

--------

Applikationen är utvecklad i samarbete mellan InfoPartner AB och utvecklaren Björn Lindahl.

InfoPartner AB har under mer än 20 års tid drivit en partiplantskola samt under senare år utvecklat flera olika PC-programvaror för trädgårdsbranschen.
Exempel: Perenner och lökväxter, En friskare trädgård, Skötselplan för utemiljö och Trädplan.

Programmen används både av hobbyodlare, parkförvaltningar och trädgårdsutbildningar i de nordiska länderna.
Want to transform your garden? To help, we have now developed "Perennials" for Android that can quickly help you select the appropriate perennials and bulbs.
-----------
Excerpts from newspapers
All About Gardening Year 12 No 13 Rating ******
A stylish app with abundant information and nearly 1000 different perennials. Browse photos, list alafabetiskt or search by color, flowering time, habitat and more to find the optimum plant for your garden.
----------
All About Gardening Year 11
"Inspirational"
A smart app for those who plan a discount. Browse the image or plant list and get the facts about habitat, flowering, height and soil. You can also get suggestions for perennials by specifying a number of requests. In addition, there are 10 short videos, including on how to split perennials.
Kul inspirationsapp!
----------
----------

"Perennials" is an application that is developed for Swedish growth conditions. It contains almost 1000 different species and varieties, and up to 800 inspiring images and lots of useful information. Its simple interface makes it easy to use and you can quickly get information and suggestions for perennials and bulbs. The database is integrated into the application so that you do not need to be online when looking for information.

"Perennials" has three main functions:

* A list showing perennials in alphabetical order and can be sorted by Swedish name, botanical name, or plant family. There is also a text search function, so you can quickly find a plant name that you are looking for.

* All images in the app can be presented in a brief gallery.

* Using a unique filtering feature, you can combine multiple plant traits and get a hit list that shows the plants that fit. In your search, you can combine color, flowering time, height, habitat, soil type and hardiness. You can thus quickly find that hardy, blue perennial that blooms in the summer and fits in your particular shady discount. Once you find the plants you like, you can add these to your favorites list to quickly find them again.

Each plant species is presented with a detailed plant description, containing information on hardiness, appearance, habitat, planting distances and propagation. Note that the app does not contain all perennials and bulbs that can be grown in Sweden. List of all perennials and bulbs that are included in the app available on the website http://www.gardenapps.se

To facilitate the different management and propagation step, is linked video lessons step-by-step shows you how to perform each step. These video lessons are not in the application, but requires access to the Internet. Remember that data traffic can incur additional charges depending on the type of subscription you have.

The application is also detailed information on planting, care instructions and what maintenance operations to be performed at any time of year.

So whether you are a hobby farmer or gardening expert as is "Perennials" application for you. Now you can have the information in your pocket, wherever you are ...

--------

The application is developed in collaboration between the Information Partners AB and developer Björn Lindahl.

Info Partners Ltd has more than 20 years operated a wholesale nursery, and in recent years developed a variety of PC software products for the horticultural industry.
Example: Perennials and bulbs, a healthier garden, Management plan for the outdoor environment and Tree Plan.

The programs are used by both hobby gardeners, park administrations and garden programs in the Nordic countries.
Read more
Collapse
4.0
26 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Modernisering av utseendet på appen.
Diverse buggfixar.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
November 8, 2018
Size
70M
Installs
1,000+
Current Version
2.0.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Gardenapps.se
Developer
Pensévägen 5 46155 Trollhättan
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.