מזרחי טפחות - ניהול חשבון
(1,847)

Reviews

What's New
גרסה 5.0:
• עיצוב מעודכן
• בעת התכתבות עם בנקאי ניתן לצרף קבצים ולצפות בקבצים שהבנקאי שלח
• אפשרות לצפות בתמונות שיקים שנפרעו מהחשבון ובשיקים שהופקדו לחשבון
• הצגת מסגרות אשראי בחשבונך
• הצגת פירוט הלוואותיך (במטבע ישראלי)

Similar