Poio

Everyone
Ages 8 & Under
46
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Lässpelet Poio kombinerar traditionell pedagogik, ny teknologi och lek för att skapa nyfikenhet kring bokstäver och ord och på så sätt öka motivationen hos barn att vilja lära sig läsa.

Poio var en av Norges mest nedladdade appar under 2017. Sedan lanseringen i Norge för ett år sedan har mer än 30 000 familjer och många av landets skolor använt sig av Poio i undervisningen. Poio är utvecklat i samarbete med pedagoger. I en nyligen genomförd undersökning bland pedagoger som testat spelet uppger 90 procent att de skulle rekommendera Poio till en kollega.

”Appen bryter mot alla regler hur man traditionellt sätt lär barn att läsa och fungerar över förväntan.”
- Aftenposten

I spelet får barnen på egen hand lekfullt utforska en rolig värld full av bokstäver och ord. Leken går gradvis över till att handla mer om inlärning och allt eftersom barnen klarar nya nivåer i spelet lär de sig mer om sammanhangen mellan bokstäver och ord.

Spelet är tänkt för barn mellan 4 och 9 år, men anpassar sig efter varje enskilt barns nivå. I spelet startar alla på samma nivå och det finns inga förväntningar på förkunskaper, men däremot skruvas tempot snabbt upp om barnet redan har viss kunskap.

Vad går spelet ut på?
Barnen styr en eller flera läslingar som ska hitta och äta så många vokaler som möjligt. Barnen lär sig stava orden de samlar på sig. Läslingarna hjälper till med vokalerna, men barnen behöver själva få ordning på konsonanterna.

Inne i appen finns en bok. Den är tom när barnet börjar spela men ju mer barnet spelar desto fler ord fylls boken med. Och i takt med att nya ord erövras så utvecklas äventyret. Målet är att kunna läsa den 300 ord långa boken på egen hand!

Spelet är uppdelat i fyra delar:

1. Sugrörsön, där barnen navigerar på egen hand och plockar upp orden de har hittat i skogen och lär sig stava dem.

2. Skogen, där barnen letar efter rätt vokaler till rätt läslingar (figurer), letar efter ord till boken, sätter samman bokstavsbubblor och lär sig att skriva bokstäverna genom olika uppgifter. Här repeteras bokstavsljuden och de olika orden.

3. Äventyrsboken, där orden som barnen samlat på sig utgör själva berättelsen. Allt eftersom boken fylls med ord avslöjas äventyret. Här kan barnen läsa själva eller välja att få meningarna upplästa av en berättarröst.

4. Husen, där läslingarna bor. När barnen löser uppgifter och hjälper läslingarna att äta bokstäver får de guldmynt som de kan använda till inredning i husen. I husen får barnen chans att ta paus från den stundtals  intensiva träningen och istället slappna av och leka , samtidigt som de övar på verb och substantiv.
Lässpelet Poio combines traditional teaching methods, new technologies and play to create curiosity about letters and words, and thus increase the motivation of children to want to learn to read.

Poio was one of Norway's most downloaded apps in 2017. Since its launch in Norway a year ago, more than 30 000 families and many of the country's schools made use of Poio in teaching. Poio is developed in collaboration with educators. In a recent survey of educators who tested the game says 90 percent said they would recommend Poio to a colleague.

"The app breaks all the rules of how traditionally teach children to read and act beyond expectations."
- Aftenposten

In the game, the children on their own playfully explore a fun world full of letters and words. The game is gradually to be more about learning and as the kids can handle new levels in the game, they learn more about the connection between letters and words.

The game is intended for children between 4 and 9 years, but adapts to each child's level. The game starts, all on the same level and there are no expectations of knowledge, but rather screwed up the pace quickly if the child already has some knowledge.

What is the game all about?
The children control one or more läslingar to find and eat as many vowels as possible. Children learn to spell words they hoard. Läslingarna helps with vowels, but the children do themselves bring order to the consonants.

Inside the app is a book. It is empty when the child begins to play but the more baby plays, the more words filled the book with. And as the new words captured so developed adventure. The goal is to be able to read the 300-word book on your own!

The game is divided into four parts:

1. Sugrörsön, where kids navigate on their own and pick up words they have found in the forest and learn to spell them.

2. The forest, where children looking for the right vowels to the right läslingar (figures), looking for the words of the book, put together letter bubbles and learning to write letters through various tasks. It repeated the letter sounds and the different words.

3. Adventure book, words that the children accumulated forms the story. As the book is filled with words revealed the adventure. Here children can read themselves or choose to have the sentences spoken by a voiceover.

4. The houses, which läslingarna lives. When children solve problems and help läslingarna eating letters become the gold coins that they can use the interior of the houses. In the houses, the children the chance to take a break from the sometimes intense workout and instead relax and play, while they practice the verbs and nouns.
Read more
Collapse
4.5
46 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
November 30, 2018
Size
94M
Installs
5,000+
Current Version
2.1.8
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Comic Mischief
Permissions
Offered By
Poio AS
Developer
Poio AS ved Startuplab, Gaustadalléen 21, 0349, Oslo
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.