Српска Ћирилица

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Данас деца много брже усвајају информације. Између 1 и 5 године малишани су прави мали сунђери који уче огромном брзином. Сигурно сте већ изненађени којом брзином су научили да користе ваше компјутере,телефоне и таблете.
Техника не мора да буде лоша по ваше дете. Ако малишан већ има приступ таблету или се игра са телефоном, искористите ту радозналост да га научите правилно да пише слова Српске Ћирилице.
Нема потребе да родитељи чекају да њихова деца крену у школу да би научила да пишу слова ћирилице. Треба их подстицати на учење од малих ногу. Дакле, слободно учите своју децу и пре него што крену у школу да пишу слова ћирилице и бројеве. Нећете им на тај начин одузети детињство нити ускратити време за игру. Сваки тренутак који проведу с Вама у учењу кроз игру вредније много него немо гледање цртаћа а и неупоредиво је корисније.
Током прве три године живота, постављају се темељи за размишљање, језик, ставове, способности и друге карактеристике. Стога би била штета да се не искористи дететова природна способност за учење током тих најважнијих година.
Писање је веома сложена активност у којој учествује велики број мишића руке, шаке, и прстију којом управља мозак. Развојем визуелно – моторне перцепције која се временом аутоматизује, писање постаје аутоматска радња.
Графомоторика подразумева способност држања оловке и писања. Развој графомоторике је сложен процес који започиње са око годину ипо живота. Сазревање графомоторне способности траје до 6 године. Пре него што са годину ипо дана почне да шкраба оловком по папиру, дете држи оловку са годину дана и опонаша шарање по папиру. Књиге листа прво тако што окреће по неколико листова одједном да би са две године листало лист по лист, када почиње да држи оловку палцем, кажипрстом и средњим прстом и опонаша повлачење вертикалне линије. Са две ипо године радо се игра оловком и папиром, повлачи вертикале, хоризонтале и уме да прецрта круг. Поред активности које су директно усмерене на коришћење оловке све остало што дете ради рукама доприноси развоју графомоторике: хватање, држање и испуштање играчки пребацивање из руке у руку, ређање коцки,хватање ситних предмета чиме се развија пинцетни хват држање кашике и самостално храњење, коришћење виљушке,свлачење и облачење одеће и обуће.


Задатак ове апликације је да малишан научи да пише штампана слова ћирилице. Сама апликација је направљена да буде крајње једноставна како би малишани од 3 до 5 година могли лако да је користе.
У апликацији Српска Ћирилица Писање Слова ваш малишан покретом прста исписује линије које чине слово. На тај начин учи се механика писања.
1. По покретању апликације "Српска Ћирилица Писање Слова" додирните било које слово, појавиће се слика слова са линијама које треба да се прате покретом прста. Покретом прста пратите од броја до краја стрелица која иде из броја.
2. Почетак сваке линије је означен редним бројем, тако да Ваш малишан може успешно написати слово само на правилан начин који је приказан у буквару, тј. праћењем редоследа .


Уколико имате неке недоумице, погледајте видео.
Апликација садржи дискретне рекламе које служе као подршка програмеру како би могао да настави да прави и даље бесплатне едукативне апликације.

Today children more quickly acquire information. Between 1 and 5 years old kids were real little sponges who are learning a tremendous speed. Surely you are already surprised by how fast they learn to use your computers, phones and tablets.
The technique is not necessarily bad for your child. If a toddler already has access to a tablet or playing with your phone, make the curiosity to learn how to write proper letters Serbian Cyrillic.
There is no need for parents waiting for their children to go to school to be taught to write the letters of the Cyrillic alphabet. They should be encouraged to learn from an early age. So, feel free to teach their children before they enter school to write letters of the Cyrillic alphabet and numbers. Im not so deducted childhood nor denied the time to play. Every moment they spend with you in learning through play much more valuable than the silent watching cartoons and much more useful.
During the first three years of life, sets the basis for thinking, language, attitudes, abilities, and other characteristics. Therefore, it would be a shame not to take advantage of the child's natural ability to learn during these important years.
Writing is a very complex task which involved a large number of muscles arms, hands, and fingers operated by the brain. The development of visual & ndash; motor perception that automates the time, writing becomes an automatic action.
GRAPHOMOTOR is the ability to hold a pencil and write. The development of graph is a complex process that starts with about a year and a half of life. Maturing graphomotor ability lasts until 6 years. Before the year and a half doing that pencil scrawls on paper, the child holding the pen with the year and imitative writing on paper. Books list first by turning after a few sheets at a time to the age of two into leaf sheet at a time when the area was holding a pencil between your thumb, forefinger and middle finger and pulling mimics the vertical lines. With two and a half years happy to play with pen and paper, pulls the vertical, horizontal, and he really crossed out circle. In addition to activities that are directly aimed at the use of the pen everything else like the hands of a child contributes to the development of graph: capturing, holding and releasing a toy switching from hand to hand, stacking cubes, capturing small objects which develops Pinch holding spoons and self-feeding, the use of forks , undressing and putting on clothes and shoes.

The task of this application is that the toddler learns to write printed letters of the Cyrillic alphabet. The application itself is designed to be extremely simple to kids from 3 to 5 years old can easily use it.
In the application Serbian Cyrillic letters Writing your little flick of the finger prints lines that make up the letter. In this way teaches the mechanics of writing.
1. After launching the application "Serbian Cyrillic Writing letters" tap any letter, you will see the picture letters with lines that need to be monitored flick of a finger. Movement of fingers follow the number to the end of an arrow that goes out of the number.
2. The beginning of each line is marked with serial number, so that your toddler can successfully write a letter just the right way, which is shown in the primer, ie. following the order.

If you have any doubts, look at the video.
The application contains discrete advertisements that serve to support the developer to be able to continue to make still free educational apps.

Read more
4.4
242 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
April 18, 2017
Size
15M
Installs
10,000+
Current Version
44
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Purple Smile
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.