Left vs Right - Brain Game Pro

Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

Brain games serve as a brain booster which results in brain training. Introducing a new android brain booster game which tests your brain's decision reflex aka your brains ability to take quicker decisions. Become a master of this brain training game and improve your brains decision skills, your decision speed and develop faster thinking.This game needs high concentration and improves your brains concentration power.
Need a brain training exercise? Play this new and interesting android game.
.
Game Play :
The game play looks simple, but it is harder than you could even imagine.
> Is your brains reflex fast enough to Tap on right or left side of the phone, when the text shows either 'LEFT' or 'RIGHT'.
> The faster you click, the faster the text appears.The faster you allow your brain to take decision.Only if you are quick though:).
> Tap on the opposite side and the game is over.
> Take decisions on your own pace only to realize the time is your competition and time does not slow down.
> Time based android game
> Chase the targets and create a high score.
> Targets are 10,50,100,250,500.
> Get your Speed Score at end of each game
> Speed score indicates the time taken for your brain to take Decisions in what Time
> Score Card gives you
>>>> The Speed Score
>>>> Number of Decisions taken
>>>> The Time Taken
>>>> The Time taken to reach Targets
>>>> The best time taken to reach each Targets
>>>> The Best Speed Score

Left vs Right - Brain Games Pro

Removes all ads by downloading our paid game.
Left vs Right - Brain Game Pro is the paid version of our brain game at a low price
Buy the pro version of the game now to
- Remove all advertisements
- No Decision Limit
- Take Decision upto 500
- Get Score Card for time taken and best time upto 500
Game is developed by Qualite Studios under android games 2019.
Mozgové hry slúžia ako booster mozgu, ktorý vedie k tréningu mozgu. Predstavujeme nový android mozog booster hra, ktorá testuje vaše rozhodnutie mozgu reflex aka vaše mozgy schopnosť prijať rýchlejšie rozhodnutia. Staňte sa majstrom tejto mozgovej tréningovej hry a zdokonalte svoje zručnosti pri rozhodovaní o mozgoch, rýchlosť rozhodovania a rozvíjajte rýchlejšie myslenie.
Potrebujete cvičenie mozgu? Zahrajte si túto novú a zaujímavú android hru.
,
Hra Play:
Hra vyzerá jednoducho, ale je to ťažšie, než si dokážete predstaviť.
> Je váš reflex mozgu dostatočne rýchly na to, aby ste klepli na pravú alebo ľavú stranu telefónu, keď text zobrazuje buď „Vľavo“ alebo „VPRAVO“.
> Čím rýchlejšie kliknete, tým rýchlejšie sa objaví text. Rýchlejšie umožníte vášmu mozgu prijať rozhodnutie.
> Klepnite na opačnú stranu a hra je u konca.
> Rozhodovať vlastným tempom len vtedy, keď si uvedomíte, že čas je vaša konkurencia a čas nespomalí.
> Časové android hry
> Chase ciele a vytvoriť vysoké skóre.
> Ciele sú 10,50,100,250,500.
> Získajte svoje skóre rýchlosti na konci každej hry
> Skóre rýchlosti označuje čas, ktorý váš mozog potrebuje na prijatie Rozhodnutia v akom čase
> Karta skóre vám dáva
>>>> Skóre rýchlosti
>>>> Počet prijatých rozhodnutí
>>>> Čas
>>>> Čas potrebný na dosiahnutie cieľov
>>>> Najlepší čas na dosiahnutie každého cieľa
>>>> Najlepšie skóre rýchlosti

Left vs Right - Brain Hry Pre

Odstráni všetky reklamy stiahnutím našej platenej hry.
Left vs Right - Brain Game Pro je platená verzia nášho mozgu hry za nízku cenu
Kúpte si verziu hry teraz
- Odstráňte všetky reklamy
- No Decision Limit
- Prijať rozhodnutie až do výšky 500
- Získať skóre karty za čas a najlepší čas až 500
Hra je vytvorená Qualite Studios pod android hry 2019.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 96
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

App Size Reduced
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Obsah je možné zdieľať, ak bude zakúpený po 2. júli 2016. Ďalšie informácie
Aktualizované
17. júla 2019
Veľkosť
14M
Inštalácie
5 000+
Aktuálna verzia
0.3
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Qualite Studios
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.