Cerberus: Build a City and Protect the Planet

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Welcome to Cerberus, Mayor-commander!

Ready to build up your city of resilience and take on a real world full of challenges? You will be in command solving these while you are building up your city of splendor able to face an uncertain future. While doing so, and to keep your citizens healthy and happy you will venture out into distant locations using your armada of good. Fly your units supported by spy satellites into remote locations to do numerous missions to protect animals, face disasters and reduce famine!

IT ALL STARTS WITH A STRONG, RESILLIENT AND HEALTHY CITY
To be able to help out where it is needed, it is critical you start off with a strong foundation. This foundation will be your city “Woodland Vale”. By the construction of lofts, health facilities, traffic systems, government buildings, NGOs you are starting on a journey to build up resources, create social cohesion and build a habitat of resilience. Will you be able to do so, and build a city which will be an example to the rest of the world?

MANAGE YOUR ARMADA
Within your city you will do your research and build up mighty fleet stations and put rare resources to bare. You will be building special craft such as the beautiful Phoenix, the fast Raven and the bulky Albatross being the perfect trinity to carry out remote expeditions where their presence controlled by your intelligence saving the day. While starting at first, your armada might look humble, but this is only the seed of what it will be. By upgrading, expanding and customization your armada will evolve into greatness to maximize your positive impact on our blue planet.

REAL WORLD SITUATIONS AND SPY SATELLITES
By following the latest news, you know the world is at risk. Climate change, humanitarian challenges and outbreaks are the tip of the iceberg and with Cerberus you will be doing your part to mitigate! The areas you will explore involve real situations. In 3D, with the help of satellites to zoom in to 30 centimeters we emulate world locations as they are. The only ingredient we need are your explorational capabilities and your armada as the instrument to mark what is important.

FROM ANTI POACHING TO DISASTER RESPONSE
The missions you will carry out are numerous and we can never predict what will happen, we only know it will happen. Example projects involve the detection of animal tracks in Zambia to cut off poachers from reaching Black Rhino. Other projects involve the mapping of damage caused by hurricanes and for example to discover refugees under imminent harm’s way. Using your best guess input and letting the Cerberus system do the math we reveal what is normally hidden. So, while you play and while you command, each decision you make will result in real world outcomes for the better.

THE POWER OF THE CROWD
The secret ingredient of Cerberus involves that your input is combined with the input from colleague commanders and use your collective intelligence to build up high quality intelligence maps. To be simply said, the more commanders there are, the faster the maps are generated and the faster aid can be provided where needed. As a return we will show you world areas at risk which you won’t be able to see anywhere else showing you the splendor of our planet, hidden secrets but also sometimes critical events. Are you ready?


Important information:
With playing Cerberus, your mobile phone device will ingest ultra-high quality satellite imagery like you have never seen before, but it goes at a cost; while we do our best to make optimized use of your bandwidth we do recommend to keep an eye on your data limits, and if possible play using limitless WIFI connections. By playing Cerberus, your map output is used to create situational maps, which are then shared with our partners. These maps are created based upon statistics and are used to carry out important work at the benefit of the local communities.

Terms of Use and Privacy: http://www.cerberusgame.com/terms
Welkom bij Cerberus, burgemeester-commandant!

Klaar om je stad van veerkracht op te bouwen en een echte wereld vol uitdagingen aan te gaan? U zult de leiding hebben over het oplossen ervan terwijl u uw stad van pracht opbouwt en een onzekere toekomst tegemoet kunt gaan. Terwijl u dit doet, en om uw burgers gezond en gelukkig te houden, trekt u naar verre locaties met uw armada van goed. Vlieg met eenheden ondersteund door spionagesatellieten naar afgelegen locaties om tal van missies te doen om dieren te beschermen, rampen het hoofd te bieden en hongersnood te verminderen!

Het begint allemaal met een sterke, veerkrachtige en gezonde stad
Om te kunnen helpen waar het nodig is, is het essentieel dat je begint met een sterke basis. Deze stichting wordt uw stad "Woodland Vale". Door de bouw van hokken, gezondheidsvoorzieningen, verkeerssystemen, overheidsgebouwen, NGO's begin je aan een reis om middelen op te bouwen, sociale cohesie te creëren en een leefgebied van veerkracht op te bouwen. Lukt het jou om een ​​stad te bouwen die een voorbeeld zal zijn voor de rest van de wereld?

BEHEER JE ARMADA
Binnen uw stad doet u onderzoek en bouwt u machtige vlootstations en zet u zeldzame middelen bloot. Je bouwt speciale vaartuigen zoals de prachtige Phoenix, de snelle Raven en de omvangrijke Albatross, de perfecte drie-eenheid om expedities op afstand uit te voeren waarbij hun aanwezigheid gecontroleerd door je intelligentie de dag redt. In het begin ziet je armada er misschien nederig uit, maar dit is slechts het zaad van wat het zal zijn. Door te upgraden, uit te breiden en aan te passen, zal je armada uitgroeien tot grootsheid om je positieve impact op onze blauwe planeet te maximaliseren.

ECHTE WERELD SITUATIES EN SPY SATELLIETEN
Door het laatste nieuws te volgen, weet u dat de wereld in gevaar is. Klimaatverandering, humanitaire uitdagingen en uitbraken zijn het topje van de ijsberg en met Cerberus doe je je best om te verzachten! De gebieden die u gaat verkennen, omvatten reële situaties. In 3D, met behulp van satellieten om in te zoomen tot 30 centimeter, emuleren we wereldlocaties zoals ze zijn. Het enige ingrediënt dat we nodig hebben, zijn je verkenningsmogelijkheden en je armada als instrument om te markeren wat belangrijk is.

VAN ANTI POACHING NAAR RAMPENRESPONS
De missies die je gaat uitvoeren zijn talrijk en we kunnen nooit voorspellen wat er zal gebeuren, we weten alleen dat het zal gebeuren. Voorbeeldprojecten behelzen het opsporen van dierensporen in Zambia om stropers af te schermen van het bereiken van Black Rhino. Andere projecten omvatten het in kaart brengen van door orkanen veroorzaakte schade en bijvoorbeeld om vluchtelingen te ontdekken die op het punt staan ​​schade te veroorzaken. Door uw beste gokinvoer te gebruiken en het Cerberus-systeem de wiskunde te laten doen, onthullen we wat normaal verborgen is. Dus, terwijl je speelt en terwijl je commandeert, zal elke beslissing die je neemt resulteren in resultaten uit de echte wereld ten goede.

DE KRACHT VAN DE MENIGTE
Het geheime ingrediënt van Cerberus is dat uw input wordt gecombineerd met de input van collega-commandanten en uw collectieve intelligentie gebruikt om hoogwaardige intelligentiekaarten op te bouwen. Simpel gezegd: hoe meer commandanten er zijn, hoe sneller de kaarten worden gegenereerd en hoe sneller hulp kan worden verleend waar nodig. Als tegenprestatie laten we u risicogebieden zien die u nergens anders kunt zien en die u de pracht van onze planeet, verborgen geheimen maar ook soms kritieke gebeurtenissen laten zien. Ben je klaar?


Belangrijke informatie:
Als je Cerberus speelt, zal je mobiele telefoon satellietbeelden van ultrahoge kwaliteit opnemen zoals je nog nooit eerder hebt gezien, maar het kost geld; terwijl we ons best doen om optimaal gebruik te maken van uw bandbreedte, raden we u aan om uw datalimieten in de gaten te houden en indien mogelijk te spelen met onbeperkte wifi-verbindingen. Door Cerberus te spelen, wordt je kaartoutput gebruikt om situationele kaarten te maken, die vervolgens worden gedeeld met onze partners. Deze kaarten zijn gemaakt op basis van statistieken en worden gebruikt om belangrijk werk uit te voeren ten voordele van de lokale gemeenschappen.

Gebruiksvoorwaarden en privacy: http://www.cerberusgame.com/terms
Meer informatie
Samenvouwen

Wat is er nieuw

Add the new "Flight of the Scarecrow" map
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
17 mei 2021
Grootte
148M
Installaties
500+
Huidige versie
4.0
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
In-game aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 49,99 per item
Aangeboden door
BlackShore B.V.
Distributieovereenkomst
European Space Business Innovation Centre Kapteynstraat 1 2201 BB the Netherlands
©2022 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google Play|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.