Sistem 48 - Opština Tivat

100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Prijava komunalnih problema - Sistem 48 Opštine Tivat

SISTEM 48 android aplikacija vam omogućava da u bilo koje vrijeme i na jednostavan način prijavite komunalni problem u Opštini Tivat. Možete i da pratite status rješavanja objavljenih komunalnih problema i putem aplikacije i putem portala na adresi: http://tivat.sistem48.me/

Za razliku od web unosa i pregleda, putem ove aplikacije možete da kreirate prijave i kada ste "offline". Kada se mobilni uređaj poveže na internet, aplikacija (ukoliko je uključena) šalje prijavu i provjerava i ažurira statuse i odgovore. Za provjeru statusa kreirane prijave, provjerite istu u listi "Moje prijave" u aplikaciji.

Osnovne funkcionalnosti aplikacije:
- Unos prijava komunalnih problema
- Pretraga i pregled postojećih prijava
- Pregled statusa poslatih prijava u "Moje prijave"

Na početnom ekranu se prikazuje status konekcije aplikacije sa sistemom. Ukoliko postoje izmjene statusa poslate prijave prilikom sinhronizacije sa serverom, aplikacija prikazuje notifikaciju na mobilnom uređaju.

U roku od 48 sati nadležne službe izlaze na teren i rješavaju problem (ukoliko je moguće) ili makar izvještavaju o statusu rješavanja problema. Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.

verzija:
1.0 rev.1 - Februar 2016
- app permission ispravke za Android 6.0
1.0 - Decembar 2016
- inicijalna verzija
Updated on
Apr 2, 2018

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Ispravka grešaka:
- Prilikom neuspješne sinhronizacije a ukoliko dođe do prekida rada, kontrole aplikacije su ostajale zaključane.

Izmjene / dorade:
- Tekst notifikacija izmjenjen.
- Klik na notifikaciju otvara aplikaciju.
- Sinhronizacija slika optimizovana i dodata puna sinhronizacija sa serverom kad postoje razlike.
- Uniformisan prikaz detalja prijave.
- Kada nema slika i ne prikazuje prazne holdere za slike u detaljima prijave.