Stoppen in Stappen (met roken)

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

For English; find 'Stop In Stages' in Playstore.

Met deze app steunt u tevens KIKA!

Veel rokers proberen in één keer (Cold Turkey) of met hulpmiddelen (medicijnen, nicotinepleisters e.d.) te stoppen.
Maar ga eens voor uzelf na hoe u ooit bent begonnen. Hebt u, om te leren roken, acupunctuur gebruikt? Of nicotinetabletten?
Niet hè? U hebt immers stapsgewijs leren roken. Eerst eens één sigaretje. Het was niet lekker, maar u hield vol; langzaamaan werden het er meer.

Er is nu een methode ontwikkeld waarmee u met roken stopt, op dezelfde manier waarmee u er mee bent begonnen: Stapsgewijs!
Periodes waarin u niet mag roken worden afgewisseld met (telkens langere) periodes dat u wel mag roken. U traint zichzelf dus in het stoppen, en het trainingsschema wordt u aangereikt door de app.
Op de wisselmomenten ontvangt u een notificatie. In het hoofdscherm kunt u ook altijd zien tot welk moment u wel/niet mag roken. In het appmenu 'Statistieken' kunt u zien wat u tijdens de cursus hebt bespaard door niet te roken.
Tijdens de niet-roken periodes bent u relaxed, omdat u weet dat u op een later moment weer wél mag roken. U leert stapsgewijs weer zonder nicotine te functioneren, gedurende steeds langere tijd. Ook leert u stapsgewijs de gewoonte af weer naar die sigaret te grijpen. Tot u niet meer afhankelijk bent, maar weer permanent zonder kunt.

De methode heet: Stoppen In Stappen, of kortweg: SIS.


Na downloaden van de app doorloopt u een intro waarin u o.a. aangeeft wanneer u wilt starten.
U hoeft dus niet meteen na de aanschaf te starten maar kunt zelf het moment bepalen!

Mocht zich een situatie voordoen, bijv. ziekte, waardoor het onmogelijk is de cursus voort te zetten, dan is uw app niet waardeloos geworden. Want u kunt het intro opnieuw doorlopen en een nieuw startmoment kiezen.
Wanneer uw toestel stuk gaat, kunt u op uw nieuwe toestel naadloos verder gaan.

Stel, iemand is een week ziek geweest, heeft die hele week niet gerookt, en wil dit gebruiken om te stoppen met roken. Dan kan hij/zij de app downloaden, fase Starter aanschaffen, en via info@stoppeninstappen.nl de juiste aanvangsdatum opvragen.


Binnen de app bevinden zich 4 fases:
- 1. Try-out (gratis). Deze verkrijgt u door het downloaden van de app. Hiermee krijgt u 7 dagen de gelegenheid de app te proberen. U krijgt een goede indruk hoe de cursus werkt en hoe de app u begeleidt.
Wilt u de eerste 7 dagen nog een keer doorlopen? Of wilt u eerst een paar dagen proberen en dan pas bepalen op welke datum u écht wilt stoppen? Geen probleem, u doorloopt dan gewoon opnieuw het intro en stelt een nieuwe aanvangsdatum in. Zo vaak u wilt.

Er worden géén automatische betalingen verricht, u hebt de regie!

Voor elke verkochte fase wordt door de beheerder € 1,-- gedoneerd aan Kika!

- 2. Starter (€ 8,35) kunt u meteen na het downloaden al aankopen, maar u kunt ook wachten tot de Try-out fase bijna doorlopen is.

Afhankelijk van uw keuzes tijdens het intro wordt u door Try-out en Starter gedurende maximaal 81 dagen begeleid. Tot u een hele week aaneen niet gerookt hebt.

- 3. Stayer (€ 8,35) kunt u meteen na het dowloaden al aankopen, maar u kunt ook wachten tot de Starter-fase bijna doorlopen is. U wordt gedurende 145 dagen begeleid tot het moment dat u 6!!! aaneengesloten weken niet gerookt hebt. Wellicht vindt u dan dat u van het roken af bent, maar voor een klein bedrag kunt u nóg langer ondersteuning verkrijgen. Waarom zou u het niet doen!?

- 4. Finisher (€ 4,95) kunt u meteen na het downloaden al aankopen, maar u kunt ook wachten tot de Stayer-fase bijna doorlopen is. U wordt gedurende maar liefst 244!!! dagen begeleid. Aan het eind daarvan hebt u tien!!! aaneengesloten weken niet gerookt.

Volgens ons bent u dan van het roken af!

In deze app ontvangt u géén reclames of ads!

Voor nog meer informatie zie: www.stoppeninstappen.nl . Daar kunt u ook vragen stellen via het contactformulier.

Wij hopen u als nieuwe cursist te verwelkomen!
For English; find 'Plug In Stages' in Play Store.

With this app you also support KIKA!

Many smokers try to quit at once (Cold Turkey) or tools (drugs, nicotine patches and the like).
But check it for yourself how you started out. You have to learn to smoke, use acupuncture? Or nicotine tablets?
Not you? After all, you gradually learn to smoke. First, once one cigarette. It was not nice, but you insisted; gradually it became more.
 
It has now developed a method to stop smoking, in the same way that you're started: Step by step!
Periods in which you are not allowed to smoke interspersed with (each time longer) periods that you may smoke. You train themselves so in quitting, and the training can be provided by the app.
On the exchange moments you will receive a notification. From the main screen, you can always tell until what time you will / can not smoke. In the apps menu "Statistics" you can see what you have saved over the course by not smoking.
During the non-smoking periods you are relaxed because you know that you are indeed allowed to smoke at a later time. You will learn step by step back to function without nicotine, for increasingly longer periods. Also, you gradually learn to seize the habit off back to that cigarette. Until you are no longer dependent, but weather can permanently without.
 
The method is called: Stop In Steps, or simply: SIS.


After downloading the app walks you through an introduction in which you indicate, inter alia, when you want to start.
You do not need to start immediately after purchase but can determine the time!

Should a situation arise, eg. Disease, making it impossible to continue the course, your app is not worthless. Because you can again go through the intro and select a new start time.
If your appliance breaks down, you can seamlessly continue on your new device.

Suppose someone has been sick for a week, has not smoked the whole week, and wants to use this to stop smoking. Then he / she can download the app, buy starter phase, and retrieve the correct start date via info@stoppeninstappen.nl.


Within the app there are 4 phases:
- 1. Try-out (free). This can be found by downloading the app. This gives you 7 days the opportunity to try the app. You get a good idea of ​​how the course works and how the app guides you.
Do you want the first seven days yet to go through it again? Or do you want to try a few days and then decide on which date you want to stop really? No problem, you then simply go through the intro again and set a new starting date. As often as you want.

Are carried no automatic payments, you're in control!

For each secondary phase is the administrator € 1, - donated to Kika!

- 2. Starter (€ 8.35), you can immediately after downloading all purchases, but you can also wait for the try-out phase is almost completed.

Depending on your choices during the intro you will be try-out and Starter supported for up to 81 days. Until you have not smoked together a whole week.

- 3. Stayer (€ 8.35), you can already purchase immediately after the PDF, but you can also wait until the Starter phase is almost completed. You will be accompanied to the moment you 6 for 145 days !!! consecutive weeks have not smoked. You may then find that you have quit smoking, but you can get even more support for a small fee. Why not do it !?

- 4. Finisher (€ 4.95), you can immediately after downloading all purchases, but you can also wait until the Stayer phase is almost completed. You are for a whopping 244 !!! days supervised. you have ten of them at the end !!! consecutive weeks not smoked.

In our view, are you quit smoking!

In this app you will receive no commercials or ads!

For more information see: www.stoppeninstappen.nl. There you can also ask questions via the contact form.

We hope to welcome you as a new student!
Read more
Collapse
2.3
18 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Versie 1.0.09
- Aanpassing notificatieteksten
- Diverse verbeteringen

Versie 1.0.08
- Notificatietext fix

Versie 1.0.07
- Kleine bugfixes

Versie 1.0.06
- Privacy link in wijzig gegevens pagina werkte niet, dit is opgelost.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 28, 2015
Size
7.0M
Installs
5,000+
Current Version
1.0.09
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$4.46 - $7.64 per item
Permissions
Offered By
Tjerk Spriensma
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.