Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Проект “Технікус” – україномовна гра-стратегія космічної тематики. Створена в середовищі Unity 3D. Розрахована на використанні для ПК та мобільних ґаджетів, що працюють під операційною системою Android.
При вході в гру, користувач бачить меню:
У грі є 8 рівнів (поки що працюють лише 2), з часом їх кількість збільшиться. В кожному рівні підвищується складність проходження. При виборі рівня можна вибрати складність штучного інтелекту.
Після вибору рівня, гравець потрапляє в космічний простір (Малюнок 2). Там є планета гравця – Земля, планета комп’ютера - Робот, усі інші – нейтральні.

На планеті Робот живуть бездушні роботи-автомати, які запрограмовані на те, щоб розселитися на усіх планетах галактики. Крім того, побоюючись конкуренції, вони вирішили знищити усі прояви біологічного життя, включаючи людей.
На планеті Земля живуть розумні люди, здатні оцінити красу природи – і фауни, і флори. Вони можуть також перепрограмувати роботів з планети Робот так, щоб вони стали корисними людям і природі взагалі. Для цього їм треба заселити усі планети галактики, включаючи планету Робот.
На планетах, що належать Роботам, зображено число, що показує рівень технічного прогресу (скорочено рівень техніки) на цій планеті. Кожну секунду на планетах, захоплених Роботами, збільшуються показники рівня техніки, а на планетах, заселених людьми, – показники життєвої сили.
На нейтральних планетах життя немає, бо там є певні проблеми екологічного характеру, несприятливі погодні умови та космічні впливи. Рівень проблематичності (скорочено рівень проблем) зображений числом на планеті. Люди здатні ці проблеми вирішити.

При заселенні, якщо життєва сила планети, з якої ведеться заселення більша, ніж рівень проблем нейтральної планети чи планети, захопленої Роботами, планета стає заселеною (Малюнок 3). При цьому люди перетворюють проблеми планети на її життєву силу. При заселенні, наприклад, планети X з планети Y життєва сила планети X стає рівною 0 (нулю), а життєва сила планети Y стає рівною сумі життєвої сили планети Y і рівня проблем планети Y:
Рівень життєвої сили планети X= Рівень проблем планети X+Рівень життєвої сили планети Y.
При захопленні планети роботами рівень її проблем зростає із-за бездушної діяльності загарбників, які споживають ресурси планети, не задумуючись про їх відновлення. При захопленні, наприклад, планети X з планети Y
Рівень проблем планети X= Рівень проблем планети X+Рівень техніки планети Y.
Магазин. За проходження рівнів буде даватися чорна матерія. За неї можна буде купувати кількість планет на початку гри, швидкість зростання життєвої сили а також вигляд планети та корабля.
Починаючи з сьомого рівня, комп’ютер починає аналізувати стратегію гравця і копіює його ходи, які виявились однаковими, у своїй стратегії. Тобто реалізовано процес навчання комп’ютера.
Налаштування. В налаштуваннях можна увімкнути і вимкнути фонову музику та звукові ефекти, мову
The "Tehnikus" - Ukrainian-strategy game space subjects. Set up in environment Unity 3D. Designed for the PC and mobile gadgets running operating system Android.
Upon entering the game, the user sees the menu:
 The game has 8 levels (yet are only 2), with time their number will increase. Each level increases the complexity of passing. When choosing the level of difficulty you can choose artificial intelligence.
After selecting the level, the player gets into space (Figure 2). There are players planet - Earth, Planet computer - work, all the rest - neutral.

The planet live soulless robot robotic machines are programmed to have to settle all the planets in the galaxy. In addition, fear of competition, they decided to destroy all signs of biological life, including humans.
On Earth live smart people who can appreciate the beauty of nature - and the fauna and flora. They can also reprogram the robots from the planet work so that they become useful to people and nature in general. To do this, they need to settle all the planets of the galaxy, including the planet robot.
On a planet belonging robots depicted a number that indicates the level of technological progress (abbreviated as prior art) on this planet. Every second on planets captured by robots, increasing performance art, and the planets inhabited by people - indicators of vitality.
At neutral planets, no life, because there are environmental problems, adverse weather conditions and cosmic influences. The level problematic (reduced level problems) shows the number on the planet. People are able to solve these problems.

Upon checking if the life force of the planet, which is settling higher than the level of problems neutral planet or planets, enthusiastic work, the planet is populated (Figure 3). But people problem transform the world for its vitality. Upon checking, for example, the world of Planet X Y vitality Planet X is equal to 0 (zero), and the life force of the planet Y becomes equal amount of life force of the planet Y and problems of planet Y:
The level of vitality Planet X = level of problems the world level X + Y. vitality world
In capturing the world works increased level of problems because of the activities of soulless invaders who consume the planet's resources without thinking about their recovery. When capturing eg planet Planet X with Y
The level of problems the world level X = X + world problems of the art world Y.
Shop. During the passage of levels will be given dark matter. For it can buy the number of planets in the game, the speed of growth and vitality of the planet and the ship.
Starting from the seventh level, the computer begins to analyze the player strategy and copies it moves, which were the same in its strategy. That learning process implemented computer.
Settings. In the settings you can turn on and turn off the background music and sound effects, speech
Read more
Collapse
4.0
7 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
February 4, 2018
Size
27M
Installs
10+
Current Version
2.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Луцький міський ЦНТТУМ
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.