A2 Finance CFA® Exam Glossary

Innehåller annonser
5 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

En enkel app för att kontrollera hur bra du kommer ihåg de termer som används i CFA® nivå 1 examen.

no ads: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a2_finance.cfa.glossary.noads

CFA Institute does not endorse, promote, or warrant the accuracy or quality of the products or services offered by A2 Finance. CFA Institute, CFA®, and Chartered Financial Analyst® are trademarks owned by CFA Institute.
Uppdaterades den
4 maj 2020

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Ingen data delas med tredje part
Läs mer om hur utvecklare deklarerar delning
Ingen data samlades in
Läs mer om hur utvecklare deklarerar insamling

Nyheter

Now it's easier to prepare for CFA, because we added search by terms!