TextGrabber Offline Scan & Translate Photo to Text

Для всіх вікових груп
3 580
Пропонуються покупки в додатках
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

ABBYY TextGrabber easily and quickly digitizes fragments of printed text and turnes the recognized result into action: call, email, follow links, find on maps, translate into 100+ languages, edit, voice over and share in any convenient way.
When you point your mobile camera at printed text, TextGrabber instantly captures and recognizes it offline, no Internet connection needed. A unique real-time recognition mode extracts information in 60+ languages not only from documents, but from any surfaces.


***** Winner of SUPERSTAR Award in the "Mobile Productivity App", "Mobile Image Capture App" and “Text Input” categories in Mobile Star Awards

------------------------
“TextGrabber is probably the best app which adds another function to your phone: a scanner”- The Irish Times

“The Best Image-to-Text App...” - lifehacker.com
------------------------

KEY FEATURES:
• Real-Time Translation directly on the camera screen without taking photos into 100+ languages online (full-text translation) and 10 languages offline (word-by-word translation).

• Innovative Real-Time Recognition mode based on ABBYY RTR SDK technology will digitize printed text directly on the camera screen without taking photographs.

• Text recognition in 60+ languages, including Russian, English, German, Spanish, Greek, Turkish, Chinese and Korean, without an Internet connection (offline on device).
• All links, phone numbers, email addresses, postal addresses after extraction become clickable: you can click on the link, phone, write email or find the address on the maps.

• Full-text translation into 100+ languages (Internet connection is required).
• Autocopy of the recognized or translated text to the clipboard, so that text-to-speech (TTS) applications could read aloud everything that is on the TextGrabber screen.
• Share the results to any app installed on the device via the system sharing.
• All captured texts can be stored, edited, deleted or merged in the notes list.

------------------------
The free version is ad-supported and provides 3 text recognition and translation.

With ABBYY TextGrabber you can save and translate any printed text you need with a tap of your screen:
• Texts from TV screen or smartphone
• Receipts
• Labels and counters
• Travel documents
• Magazine articles and book fragments
• Manuals and instructions
• Recipe ingredients, etc.
------------------------
TIPS & TRICKS
· Select the appropriate language (up to three at a time) before recognition
Recognition results are available as unformatted text (txt). If you want to scan books or large multi-page documents with preserving formatting (for example, DOCX, XLS), please try ABBYY FineScanner.
· Translation is performed by a third-party service, so we do not have full control over the result.

------------------------
FOLLOW US
fb.com/AbbyyMobile/
Twitter @ABBYY_Mobile_WW
YouTube.com/AbbyyMobile
vk.com/abbyylingvo
MobileBlog.Abbyy.com

-----------------------
ABBYY TEXTGRABBER IS THE FASTEST WAY TO DIGITIZE, TRANSLATE AND ACTION ANY PRINTED INFORMATION!

Please leave a review if you like ABBYY TextGrabber . Thank you!
ABBYY TextGrabber легко і швидко оцифровує фрагменти друкованого тексту та турніри визнаним результатом у дії: дзвінок, електронна пошта, перегляд посилань, пошук на картах, переклад на 100+ мов, редагування, передача голосу та обмін будь-яким зручним способом.
Коли ви вказуєте свою мобільну камеру на друкований текст, TextGrabber негайно фіксує та розпізнає його в автономному режимі, без підключення до Інтернету. Унікальний режим розпізнавання в режимі реального часу витягує інформацію на 60+ мовах не лише з документів, але й з будь-яких поверхонь.


***** Переможець премії SUPERSTAR в категорії "Мобільні додатки для мобільних пристроїв", "Програми мобільного знімка зображень" та "Текстовий вхід" у програмі Mobile Star Awards.

------------------------
"TextGrabber, ймовірно, найкраще додаток, який додає ще одну функцію до вашого телефону: сканер" - The Irish Times

"Найкраще додавання зображення до тексту ..." - lifehacker.com
------------------------

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:
• Переклад в режимі реального часу безпосередньо на екрані камери без зйомки в 100+ мовах в режимі онлайн (повнотекстовий переклад) та 10 мов в автономному режимі (переклад по слову).

• Інноваційний режим розпізнавання в режимі реального часу, що базується на технології ABBYY RTR SDK, оцифрує друкований текст безпосередньо на екрані камери без зйомки фотографій.

• Розпізнавання тексту на 60+ мовах, включаючи російську, англійську, німецьку, іспанську, грецьку, турецьку, китайську та корейську, без підключення до Інтернету (офлайн на пристрої).
• Усі посилання, номери телефонів, адреси електронної пошти, поштові адреси після вилучення стають доступними для натискання: ви можете натиснути на посилання, на телефоні, надіслати електронний лист або знайти адресу на картах.

• Повнотекстовий переклад на 100+ мов (підключення до Інтернету потрібно).
• Автокопіювання розпізнаного або перекладеного тексту в буфер обміну, щоб програми програми "Текст в мову" (TTS) могли вголос читати все, що знаходиться на екрані TextGrabber.
• Поділіть результати на будь-який додаток, встановлений на пристрої, за допомогою спільного використання системи.
• Всі зафіксовані тексти можна зберігати, редагувати, видаляти чи об'єднувати в списку нотаток.
 
------------------------
Ця безкоштовна версія підтримується рекламою та забезпечує 3 розпізнавання тексту та переклад.

За допомогою ABBYY TextGrabber ви можете зберегти та перекладати будь-який друкований текст, який вам потрібно, натиснувши на екран:
• Тексти з телевізора або смартфона
• надходження
• Етикетки та лічильники
• Дорожні документи
• Журнальні статті та фрагменти книг
• Посібники та інструкції
• інгредієнти рецепта та ін
------------------------
ПОРАДИ ТРІККИ
· Виберіть потрібну мову (до трьох разів) перед розпізнаванням
Результати розпізнавання доступні як неформатований текст (txt). Якщо ви хочете сканувати книги чи великі багатосторінкові документи із збереженням форматування (наприклад, DOCX, XLS), спробуйте ABBYY FineScanner.
· Переклад здійснюється стороннім сервісом, тому ми не маємо повного контролю над результатом.
 
------------------------
СЛІДУЙ ЗА НАМИ
fb.com/AbbyyMobile/
Twitter @ABBYY_Mobile_WW
YouTube.com/AbbyyMobile
vk.com/abbyylingvo
MobileBlog.Abbyy.com
 
-----------------------
ABBYY TEXTGRABBER - найшвидший спосіб цифрувати, перекладати та вживати будь-яку друковану інформацію!

Будь ласка, залиште відгук, якщо вам подобається ABBYY TextGrabber. Дякую!
Показати більше
4,0
Усього 3 580
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

In this release, we added Real-Time Translation to 100+ languages online and 10 languages offline. The app translates text of any color on any background on the camera screen without photo and crop.
App automatically identifies Internet connection, and if so, uses it to deliver full-text translation into 100+ languages in real time.
Without internet app switches to offline translation, which is essential for travel. It works for 10 languages.
Try it now and leave a review, please!
Показати більше

Додаткова інформація

Оновлено
8 серпня 2018 р.
Розмір
40M
Встановлення
100 000+
Поточна версія
2.5.1.19
Потрібна ОС Android
4.1 і новіших версій
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Контент, що продається через додаток
1,99 USD – 29,99 USD за продукт
Постачальник
ABBYY
Розробник
ABBYY USA 880 North McCarthy Ranch Blvd., Suite #220 Milpitas, California 95035, USA
©2018 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.