CompTIA® Security+ Exam Prep 2021

Tất cả mọi người
707
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

The CompTIA Security+ certification exam is a vendor-neutral exam that validates your skills in risk identification and management, the application of physical and digital security controls for devices and networks, disaster recovery, and the adherence to rules set forth by legal and regulatory bodies. This certification is aimed at individuals with a minimum of two years of experience in IT administration focusing on security.
You will have a maximum of 90 minutes to answer the 90 questions on the exam. By the time the dust settles, you need a minimum score of 750 (Scale of 100 to 900) to pass the Security+ exam. The CompTIA Security+ exam consists of six domains (categories). CompTIA represents the relative importance of each domain within the body of knowledge required for an entry-level IT professional taking this exam.
• Threats, Attacks and Vulnerabilities 21%
• Technologies and Tools 22%
• Architecture and Design 15%
• Identity and Access Management 16%
• Risk Management 14%
• Cryptography and PKI 12%
This app is organized to closely follow the actual CompTIA objectives for exam SY0-501. As such, it is easy to find the information required for each of the specified CompTIA Security+ objectives. The objective focus design used by this app is an important feature because the information you need to know is easily identifiable and accessible. There is a lot to know and our free practice tests for the Security+ Exam will help you find out where you need to work more and make the most of your study time.

Application features:
Gamization questions: All questions are divided into small parts. All you need to do is practice round by round just like playing games.
Practice by topics: Test your knowledge by 4 specific knowledge areas.
Mock test: Various full tests let you familiarize yourself with test format. When you finish the test you will see your score and review all the questions.
New questions every time: to keep you on your toes, we randomize questions and answers each time you restart a practice test
No internet connection and registration required
FREE and minimum ads that annoy you
Visit our website to practice Sec+ tests on your PC: https://passemall.com/free-comptia-security-practice-tests
We hope you find our practice questions helpful as you study to pass your CompTIA Security+ test! If you ever have any questions, please feel free to contact us by email at abc.elearningapps@gmail.com. Happy studying and good luck as you begin this exciting step toward furthering your education!
Kỳ thi chứng nhận CompTIA Security + là kỳ thi không có nhà cung cấp trung lập nhằm xác nhận các kỹ năng của bạn trong việc xác định và quản lý rủi ro, áp dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật vật lý và kỹ thuật số cho các thiết bị và mạng, khắc phục thảm họa và tuân thủ các quy tắc do các cơ quan pháp luật và quản lý đưa ra. Chứng chỉ này dành cho các cá nhân có tối thiểu hai năm kinh nghiệm trong quản trị CNTT tập trung vào bảo mật.
Bạn sẽ có tối đa 90 phút để trả lời 90 câu hỏi trong bài thi. Vào thời điểm bụi lắng xuống, bạn cần có số điểm tối thiểu là 750 (Thang điểm từ 100 đến 900) để vượt qua kỳ thi Security +. Bài kiểm tra CompTIA Security + bao gồm sáu lĩnh vực (danh mục). CompTIA thể hiện tầm quan trọng tương đối của mỗi miền trong phần kiến ​​thức cần thiết đối với một chuyên gia CNTT cấp đầu vào tham gia kỳ thi này.
• Đe dọa, tấn công và lỗ hổng 21%
• Công nghệ và Dụng cụ 22%
• Kiến trúc và Thiết kế 15%
• Quản lý Danh tính và Truy cập 16%
• Quản lý rủi ro 14%
• Mật mã học và PKI 12%
Ứng dụng này được tổ chức để bám sát các mục tiêu CompTIA thực tế cho kỳ thi SY0-501. Do đó, có thể dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết cho từng mục tiêu CompTIA Security + cụ thể. Thiết kế tiêu điểm khách quan được ứng dụng này sử dụng là một tính năng quan trọng vì thông tin bạn cần biết có thể dễ dàng xác định và truy cập. Có rất nhiều điều cần biết và các bài kiểm tra thực hành miễn phí của chúng tôi cho Kỳ thi + Bảo mật sẽ giúp bạn tìm ra nơi bạn cần làm thêm và tận dụng tối đa thời gian học tập của mình.

Tính năng ứng dụng:
Câu hỏi về trò chơi: Tất cả các câu hỏi được chia thành các phần nhỏ. Tất cả những gì bạn cần làm là luyện tập từng hiệp giống như chơi game.
Thực hành theo chủ đề: Kiểm tra kiến ​​thức của bạn theo 4 lĩnh vực kiến ​​thức cụ thể.
Bài kiểm tra giả: Các bài kiểm tra đầy đủ khác nhau cho phép bạn tự làm quen với hình thức kiểm tra. Khi bạn hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ thấy điểm của mình và xem lại tất cả các câu hỏi.
Câu hỏi mới mọi lúc: để giúp bạn luôn chắc chắn, chúng tôi sắp xếp các câu hỏi và câu trả lời ngẫu nhiên mỗi khi bạn bắt đầu lại bài kiểm tra thực hành
Không cần kết nối internet và đăng ký
Quảng cáo MIỄN PHÍ và tối thiểu làm phiền bạn
Truy cập trang web của chúng tôi để thực hành các bài kiểm tra Sec + trên PC của bạn: https://passemall.com/free-comptia-security-practice-tests
Chúng tôi hy vọng bạn thấy các câu hỏi thực hành của chúng tôi hữu ích khi bạn học để vượt qua bài kiểm tra CompTIA Security +! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email abc.elearningapps@gmail.com. Chúc bạn học tập vui vẻ và chúc may mắn khi bạn bắt đầu bước đi thú vị này để nâng cao trình độ học vấn của mình!
Đọc thêm
Thu gọn
4,2
Tổng 707
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

This update includes performance improvements and bug fixes to make this app better for you
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
2 tháng 10, 2021
Kích thước
21M
Lượt cài đặt
10.000+
Phiên bản hiện tại
3.2.3
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
2,99 US$ - 19,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
ABC E-Learning
©2021 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.