actioswim

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Nyskapende og enkelt i bruk. Alt til kompetansemålene i grunnskolen innen svømmedyktighet, livredning og mye mer. actioswim gir deg tydelige øvingsbilder i riktig progresjon til bruk i innlæring og forbedring av svømme- og livredningsteknikker. Med offline funksjon og over 200 filmer blir actioswim både et tilskudd til alle utdanninger og et uunnværlig verktøy til bruk i selve opplæringssituasjonen så vel privat som i skolen eller i svømmeklubben- lag din egen svømmetime. Ingen bok om praktisk utførelse kan måle seg med den visuelle fagkunnskapen og formidlingsevnen actioswim tilbyr - et øvingsbilde sier mer en 1000 ord!

Temaene vanntilvenning, dykke, flyte, gli, fremdrift, sculling, crawlsvømming, ryggsvømming, brystsvømming, dykke dypere, stup og livredning presenteres samlet i et ryddig kartotek som er enkelt å navigere i.

- Skaff deg raskt bred og varig kompetanse
Bruker du actioswim lærer og erfarer du hvilke øvelser og hvilken progresjon som skal til for å lære nye ferdigheter eller rette på feil.

- Vis øvingsbilder online/offline
Planlegg hvilke øvingsbilder som skal på storskjerm, nettbrett eller mobil i undervisningen og last de ned. Ha de lett tilgjengelige i «mine favoritter».

- Gi konkrete tilbakemeldinger i opplæringssituasjonen
Tydeliggjør for svømmeren hvilke arbeidsoppgaver på filmen som mestres i utførelsen og hvilke som skal øves videre på.
 Forskning viser at dette gir bedre forståelse og utførelse av teknikk hos den som skal lære enn kun muntlig tilbakemelding.

- Progesjon
Følg progresjonen for de ulike ferdigheten som skal læres. Svømmerens nivå er funnet når en deløvelse ikke mestres. Da vet man helt konkret hva man må øve på for å komme videre mot å mestre en mer riktig og effektiv teknikk. Øv på helmetode innimellom man øver på delmetodene – ta vare på svømmegleden!


- Unik feilrettingsfunksjon
Oppdag feil svømmeren gjør i svømmeteknikken. Finn deretter igjen feilen under fanene «Vanlig feil:». Da får du umiddelbart opp øvelser i riktig progresjon for å hjelpe svømmeren videre mot en mer riktig og effektiv teknikk.


actioswim - opplevelsen av mestring!
Innovative and easy to use. All for the competence goals in primary schools within the swimming skill, life support and much more. actioswim provides clear rehearsal pictures in proper progression for use in learning and improvement of swimming and life saving techniques. With offline function and over 200 films are actioswim both a contribution to all of education and an indispensable tool for use in the training situation as well as private as in school or in svømmeklubben- create your own swim hour. No book on practical design can match the visual know-how and dissemination capability actioswim offer - a rehearsal picture says a 1000 words!

The themes of water familiarization, dive, float, glide, progress, sculling, crawl swimming, backstroke, breast swimming, dive deeper, diving and lifesaving presented together in a neat card file that is easy to navigate.

- Get fast broad and lasting expertise
Do you actioswim learn and experience you what exercises and what progression that takes to learn new skills or correct the error.

- Show rehearsal pictures online / offline
Plan which rehearsal photos that will be on the big screen, tablet or mobile teaching and load them down. Have they readily available in "my favorites."

- Provide specific feedback in the school situation
Clarify for swimmers which tasks on film mastered in the embodiment and which will be exerted on. Research shows that this gives better understanding and execution of the techniques used by the learner than just verbal feedback.

- Prog board
Follow the progress of the different skill to be learned. Swim's level is found when a stage has not mastered. Then you know specifically what you need to practice in order to progress toward mastering a more timely and effective technique. Practice helmetode occasionally they drilled for delmetodene - take care of the swimming pleasure!

- Unique error correction function
Discover the wrong swimmer does in swimming technique. Then find again the error under the tabs "Plain error:". Then you get immediately up exercises in proper progression to help the swimmer forward towards a more timely and effective technique.

actioswim - the experience of success!
Read more
5.0
6 total
56
4
3
2
1
Loading...

What's New

La til støtte for svensk
Read more

Additional Information

Updated
November 29, 2017
Size
12M
Installs
100+
Current Version
1.3.5
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
eSvøm
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.