Call of Duty®: Mobile

Pre dospelých od 17 rokov
3 792 150
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Official CALL OF DUTY® designed exclusively for mobile phones. Play iconic multiplayer maps and modes anytime, anywhere. 100 player Battle Royale battleground? Fast 5v5 team deathmatch? Scary Zombies action? Sniper vs sniper battle? Activision’s free-to-play CALL OF DUTY®: MOBILE has it all.

FREE TO PLAY ON MOBILE

Console quality HD gaming on your phone with customizable controls, voice and text chat, and thrilling 3D graphics and sound. Experience the thrill of the world’s most beloved shooter game, now on your phone for easy on-the-go fun.

BELOVED GAME MODES AND MAPS

Play iconic multiplayer maps from Call of Duty®: Black Ops and Call of Duty®: Modern Warfare®, available for the first time for free. Or squad up with friends in a brand new 100-person battle royale survival map. Join the fun with millions of players from all around world!

CUSTOMIZE YOUR UNIQUE LOADOUT

As you play CALL OF DUTY®: MOBILE you will unlock and earn dozens of famous characters, weapons, outfits, scorestreaks and pieces of gear that can be used to customize your loadouts. Bring these loadouts into battle in thrilling PvP multiplayers modes like 5v5 team deathmatch, frontline, free for all, search and destroy, sniper battle, and battle royale.

COMPETITIVE AND SOCIAL PLAY

Use skill and strategy to battle to the top in competitive Ranked Mode or to win the most Clan prizes as you play with friends. Compete and fight against millions of friends and foes in this thrilling free to play multiplayer shooter.

CHOICE AND COMPLEXITY

Whether in gameplay, events, controls, or loadouts, CALL OF DUTY®: MOBILE offers complexity and depth in an ever-changing experience.
Have what it takes to compete with the best? Download CALL OF DUTY®: MOBILE now!
_________________________________________________________
NOTE: We welcome any feedback during your experience to improve the game. To give feedback, in-game go to > Settings > Feedback > Contact Us.
Subscribe for Updates! ---> profile.callofduty.com/cod/registerMobileGame
_________________________________________________________
Note: An internet connection is required to play this game.

Please note this app contains social features that allow you to connect and play with friends and push notifications to inform you when exciting events or new content are taking place in the game. You can choose whether or not to utilize these features.

© 2019 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION and CALL OF DUTY are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners. By downloading, installing or using this App, you agree to Activision's privacy policy and terms of us, as may be updated by Activision from time to time. Please visit http://www.activision.com/privacy/en/privacy.html to view Activision's privacy policy and https://www.activision.com/legal/terms-of-use to view Activision's terms of use.
Oficiálna CALL OF DUTY® určená výlučne pre mobilné telefóny. Prehrávajte kultové mapy a režimy pre viacerých hráčov kedykoľvek a kdekoľvek. Bojisko 100 hráčov Battle Royale? Rýchly deathmatch 5v5? Strašidelné zombie akcie? Sniper vs sniper bitka? Aktivizačná hra CALL OF DUTY®, ktorú môžete hrať zadarmo: MOBILE ju má všetko.

ZADARMO HRAŤ NA MOBILE

Hrajte v konzole kvalitnú HD hru s prispôsobiteľnými ovládacími prvkami, hlasovým a textovým chatom a vzrušujúcou 3D grafikou a zvukom. Vychutnajte si vzrušenie najobľúbenejšej strieľačky na svete, teraz na telefóne pre ľahkú zábavu na cestách.

REŽIMY A MAPY, KTORÉ BOLI V RÁMCI

Prehrajte si ikonické mapy pre viac hráčov z Call of Duty®: Black Ops a Call of Duty®: Modern Warfare®, ktoré sú prvýkrát k dispozícii zadarmo. Alebo sa skontaktujte s priateľmi na úplne novej mape prežitia v bojovej royale pre 100 osôb. Pripojte sa k zábave s miliónmi hráčov z celého sveta!

PRISPÔSOBTE VÁŠ JEDINEČNÝ NÁKLAD

Keď hráte CALL OF DUTY®: MOBIL, odomknete a získate desiatky známych postáv, zbraní, oblečenia, bodových škvŕn a kusov výstroja, ktoré môžete použiť na prispôsobenie nákladu. Prineste tieto načítania do boja v napínavých režimoch multiplayerov PvP, ako je napríklad tím deathmatch tímu 5v5, frontová línia, zadarmo pre všetkých, vyhľadávanie a ničenie, ostreľovacia bitka a bitka royale.

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A SOCIÁLNA HRA

Použite zručnosti a stratégiu na to, aby ste bojovali na špičke v konkurenčnom režime Ranked Mode alebo vyhrávali čo najviac cien klanu, keď hráte s priateľmi. Súťažte a bojujte proti miliónom priateľov a nepriateľov v tejto vzrušujúcej hre na hranie hier pre viacerých hráčov.

VÝBER A KOMPLEXNOSŤ

Či už v hraní hier, udalostiach, ovládacích prvkoch alebo načítaniach, CALL OF DUTY®: MOBILE ponúka komplexnosť a hĺbku v neustále sa meniacom zážitku.
Majú to, čo znamená konkurovať tým najlepším? Stiahnite si CALL OF DUTY®: MOBILE teraz!
_________________________________________________________
POZNÁMKA: Vítame akúkoľvek spätnú väzbu počas vašich skúseností s cieľom vylepšiť hru. Ak chcete poskytnúť spätnú väzbu, v hre kliknite na> Nastavenia> Spätná väzba> Kontaktujte nás.
Prihláste sa na odber aktualizácií! ---> profile.callofduty.com/cod/registerMobileGame
_________________________________________________________
Poznámka: Na hranie tejto hry je potrebné pripojenie k internetu.

Upozorňujeme, že táto aplikácia obsahuje sociálne funkcie, ktoré vám umožňujú spojiť sa a hrať sa s priateľmi a zasielať oznámenia, aby vás informovali o tom, kedy sa v hre odohrávajú vzrušujúce udalosti alebo nový obsah. Môžete si vybrať, či tieto funkcie využijete alebo nie.

© 2019 Activision Publishing, Inc. AKTIVÁCIA A VÝZVA NA CLO sú ochranné známky spoločnosti Activision Publishing, Inc. Všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. Stiahnutím, inštaláciou alebo používaním tejto aplikácie vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Activision a so zmluvnými podmienkami, ktoré môže spoločnosť Activision z času na čas aktualizovať. Navštívte stránku http://www.activision.com/privacy/en/privacy.html, kde nájdete zásady ochrany osobných údajov Activision a https://www.activision.com/legal/terms-of-use, kde nájdete podmienky používania Activision.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,7
Celkove 3 792 150
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Various bug fixes and optimizations.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
30. septembra 2019
Veľkosť
74M
Inštalácie
50 000 000+
Aktuálna verzia
1.0.8
Vyžaduje Android
4.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre dospelých od 17 rokov
Krviprelievanie, Násilie
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Nákupy v hre
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 99,99 USD za položku
Od predajcu
Activision Publishing, Inc.
Vývojár
3100 Ocean Park Blvd. Santa Monica, California, 90405
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.