Actsport

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

De allra flesta upplever något slags hinder mot att nå sina mål. Det kan exempelvis vara i form tidsbrist, höga krav eller konkurrens. Detta kan leda till att du kan uppleva minskad motivation, frustration över sin prestation, stress eller uppgivenhet över skador. Det är nämligen problem som kan finnas oavsett ålder, nivå och idrott. För att hjälpa dig hantera dina hinder och nå dina mål har vi sammanställt tips och träningsprogram för 10 nyckelfärdigheter. Genom att träna dig inom dessa färdigheter hjälper vi dig att överbrygga gapet mellan där du står och dit du vill, samtidigt som du mår bra under tiden.

Av våra första användare rapporterar 96% att de presterar bättre, 94% att de mår bättre och 97% skulle rekommendera Actsport till sin vän. Såhär säger till exempel Jennie Wåhlin, OS-guldmedaljör i curling: "Det har varit ett verktyg som hjälpt mig fokusera bättre på tävlingar men även i mitt vardagsliv. Jag har lärt mig mer om mig själv och insett vad jag vill och kan uppnå tack vare Actsport."

Så länge du har internet har du tillgång till appen, vilket gör att du kan använda den när det behövs som mest, som på träningsläger eller vid viktiga tävlingar. Den är utformad för att kunna användas på ett smidigt sätt som inte ska stjäla tid från din övriga träning. Du kan exempelvis använda den medan du borstar tänderna eller sitter på bussen.

Appen innehåller följande funktioner:

Målsättning. Sätt olika typer av mål för att öka chansen att nå hela vägen fram.

Mätning. Varje vecka kan du göra en ny mätning över hur du mår och presterar.

Resultat. Följ din utveckling genom att se dina mätningar i en graf och dina uppnådda mål.

Färdighetsprogram (för betalanvändare) för idrottspsykologi och mental träning. Varje fredag låses ett nytt steg upp inom ett av dessa. För dig som vill ta del av innehållet på ett snabbt och enkelt sätt innehåller varje steg en kort video med information och träningstips. För dig som är intresserad av att åstadkomma en förändring i ditt liv eller inom din idrott tillkommer även arbetsblad för att underlätta och påskynda din process. Färdigheterna är generella och fungerar på alla idrotter, men också i ditt liv utanför arenan. De fungerar också oavsett nivå och ålder.

Feedback (för betalanvändare). Ställa frågor direkt till en idrottspsykologisk tränare och få återkoppling på ditt arbete i appen.

Färdigheterna som programmet innehåller är följande:

1 - Stabilitet. Genom att formulera en riktning inom både din idrott och i ditt liv kan du utveckla en inre styrka.

2 - Medvetenhet. Att analysera vad som hindrar dig från att agera på det sätt du vill gör att du sedan kan återta kontrollen.

3 - Acceptans. Skaffa förmågan att hantera dina hinder och gå i den riktning du vill.

4 - Medveten närvaro. Utveckla ditt fokus och sluta störas av dina hinder.

5 - Tankemästare. Träna dig att få perspektiv på dina tankar och agera som du vill.

6 - Hantera motgångar. Lär dig gå vidare från misstag och rikta om ditt fokus.

7 - Återhämtning. Hitta sätt att fylla på med energi för att prestera och må bra.

8 - Sömn. Lär dig sova bättre.

9 - Feedback. Lär dig hur du kan coacha andra och hantera lagkamrater.

10 - Bli din egen coach. Skapa en plan för att vidmakthålla dina lärdomar på egen hand.

Appen fungerar endast på mobiler tillverkad senare än 2018.
Most people experience some kind of obstacle to achieving their goals. This can be, for example, in the form of lack of time, high demands or competition. This can lead to you experiencing decreased motivation, frustration over their performance, stress or despair over injuries. These are problems that can exist regardless of age, level and sport. To help you deal with your obstacles and reach your goals, we have compiled tips and training programs for 10 key skills. By training yourself in these skills, we help you to bridge the gap between where you stand and where you want to be, while you feel good in the meantime.

Of our first users, 96% report that they perform better, 94% that they feel better and 97% would recommend Actsport to their friend. For example, Jennie Wåhlin, Olympic gold medalist in curling, says: "It has been a tool that has helped me focus better on competitions but also in my everyday life. I have learned more about myself and realized what I want and can achieve thanks to Actsport. "

As long as you have internet, you have access to the app, which means that you can use it when needed most, such as at training camps or at important competitions. It is designed to be used in a flexible way that will not steal time from your other training. For example, you can use it while brushing your teeth or sitting on the bus.

The app contains the following functions:

Objective. Set different types of goals to increase your chances of reaching all the way forward.

Measurement. Every week you can make a new measurement of how you feel and perform.

Results. Follow your development by seeing your measurements in a graph and your achieved goals.

Skills program (for paid users) for sports psychology and mental training. Every Friday, a new step is unlocked within one of these. For those of you who want to take part in the content in a quick and easy way, each step contains a short video with information and training tips. For those of you who are interested in achieving a change in your life or in your sport, worksheets will also be added to facilitate and speed up your process. The skills are general and work in all sports, but also in your life outside the arena. They also work regardless of level and age.

Feedback (for paid users). Ask questions directly to a sports psychology coach and get feedback on your work in the app.

The skills that the program contains are the following:

1 - Stability. By formulating a direction in both your sport and in your life, you can develop an inner strength.

2 - Awareness. Analyzing what prevents you from acting the way you want allows you to then regain control.

3 - Acceptance. Gain the ability to handle your obstacles and go in the direction you want.

4 - Conscious presence. Develop your focus and stop being disturbed by your obstacles.

5 - Master of Thought. Train yourself to gain perspective on your thoughts and act as you wish.

6 - Managing setbacks. Learn to move on from mistakes and reorient your focus.

7 - Recovery. Find ways to replenish energy to perform and feel good.

8 - Sleep. Learn to sleep better.

9 - Feedback. Learn how to coach others and manage teammates.

10 - Become your own coach. Create a plan to maintain your lessons on your own.

The app only works on mobiles manufactured later than 2018.
Read more
Collapse
3.7
6 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Buggfixar
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 23, 2020
Size
8.6M
Installs
100+
Current Version
1.0
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, In-App Purchases
Permissions
Offered By
Anodio AB
Developer
Anodio AB c/o UMINOVA INNOVATION Tvistevägen 47 A 907 29 Umeå Sverige
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.