Adobe Capture CC

Per a tothom
17.943
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

MediaPost Appy award winner 2016!

Adobe Capture CC turns your Android phone/tablet into a creation machine.

Imagine looking through your camera to see patterns, vectors, and even fonts. Now imagine turning those visions into design materials. The power to turn the world around you into creative assets to build your projects is in the palm of your hands today.

How to Create Vector Art on the Go
Turn your analog artwork or a photo into a scalable vector for use in a logo, illustration, animation, and more.

Using Adobe Capture CC, you can turn create vectors instantly with the Shapes function. Simply point and shoot at your drawing or upload a photo and watch it magically transform into clean, crisp lines.

How to Find Your Typography
See a font you like out in the wild? Capture it.

Now you can find your perfect type match using Adobe Capture CC. Take a photo of the type you like (in a magazine, on a label, a sign, anywhere!) and watch a list of similar Adobe Fonts magically appear.

How to Create Color Themes
Designers, rejoice! Looking for customized color palettes? Turn on your phone/tablet camera, aim at the scene that has the colors you want, and capture it. Or, import an image to craft your color theme.

How to Craft a Digital Brushes
Can’t find the right brush to paint? Using Adobe Capture CC, simply take a photo or use a saved image to create digital brushes that match with your creative vision.

How to Generate Beautiful Patterns
Using a phone/tablet camera or from Photo Library to capture the image and generate patterns with Capture CC preset geometrics. You can easily create beautiful patterns that fit with your creative projects.

How to Capture 3D PBR Materials
Take a photo using phone/tablet camera or choose an image from Photo Library to generate realistic PBR materials for use in 3D design. Within Capture CC, you can also modify materials to give them even more texture.

Where to Save Creative Assets
All your assets can save to Adobe Creative Cloud libraries, which you can access from your Creative Cloud account in all compatible applications.

Compatible Adobe Apps and Programs for Creative Assets
Photoshop CC, Photoshop Sketch, Premiere Pro CC, Illustrator CC, Illustrator Draw, InDesign CC, Dimension CC, After Effects CC, Comp CC, Dreamweaver, Animate CC, and Muse

2GB FILE STORAGE
The free, basic Creative Cloud membership includes 2GB of complimentary storage for file syncing and sharing.

Adobe Terms of Use: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Adobe Privacy Policy: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
MediaPost Appy guanyador del premi 2016!
 
Adobe Capture CC converteix el vostre telèfon / tauleta Android en una màquina de creació.

Imagineu mirar a través de la càmera per veure patrons, vectors i fins i tot fonts. Ara imagineu convertir aquestes visions en materials de disseny. El poder de convertir el món al vostre voltant en actius creatius per construir els vostres projectes es troba al palmell de les mans avui.

Com crear imatges vectorials en marxa
Gireu les vostres obres d'art analògiques o una foto en un vector escalable per utilitzar-les en un logotip, il·lustració, animació i molt més.

Amb Adobe Capture CC, podeu convertir els vectors instantàniament amb la funció Shapes. Simplement apunta i dispara al teu dibuix o carrega una foto i la mira magically per transformar-te en línies netes i nítides.

Com trobar la vostra tipografia
Vegi una font que t'agradi a la natura? Captureu-la.

Ara podeu trobar la vostra combinació de tipus perfecte amb Adobe Capture CC. Feu una foto del tipus que vulgueu (en una revista, en una etiqueta, en un signe, en qualsevol lloc!) I vegeu màgicament una llista de Fonts d'Adobe similars.

Com crear temes de colors
Dissenyadors, gaudeix-te! Busques paletes de colors personalitzades? Activa la teva càmera de telèfon / tauleta, apunta a l'escena que té els colors que vols i capturi-la. O bé, importeu una imatge per crear el vostre tema de color.

Com crear un pinzell digital
No es pot trobar el pinzell adequat per pintar? Amb Adobe Capture CC, simplement feu una foto o utilitzeu una imatge desada per crear pinzells digitals que coincideixin amb la vostra visió creativa.

Com generar patrons bells
Utilitzeu una càmera de telèfon o tableta o des de Photo Library per capturar la imatge i generar patrons amb geometries predefinides de Capture CC. Podeu crear bells patrons que encaixin amb els vostres projectes creatius.

Com capturar materials 3D PBR
Feu una foto amb la càmera de telèfon / tauleta o trieu una imatge de la biblioteca fotogràfica per generar materials realistes de PBR per al seu ús en disseny 3D. Dins de Capture CC, també podeu modificar els materials per donar-los una textura encara més gran.

On guardar actius creatius
Tots els vostres recursos es poden desar a les biblioteques d'Adobe Creative Cloud, que podeu accedir des del vostre compte de Creative Cloud a totes les aplicacions compatibles.

Aplicacions i programes Adobe compatibles per a actius creatius
Photoshop CC, Photoshop Sketch, Premiere Pro CC, Illustrator CC, Illustrator Draw, InDesign CC, Dimension CC, After Effects CC, Comp CC, Dreamweaver, Animate CC i Muse

EMMAGATZEMATGE DE 2 GB
La pertinença gratuïta i gratuïta de Creative Cloud inclou 2 GB d'emmagatzematge gratuït per sincronitzar i compartir fitxers.

Condicions d'ús d'Adobe: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Política de privadesa d'Adobe: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,5
17.943 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

What’s new in version 5.1

Looks
Create color profiles to use in video and photos.

Photo Adjustments
Adjust the exposure, saturation, and more.
(Available on devices with Camera2 and performant hardware.)

Bug Fixes
Improved performance.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
15 de març de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
1.000.000+
Versió actual
5.1 (1171)
Requereix Android
6.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Oferta per
Adobe
Desenvolupador
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.