Adobe Capture CC

Pre všetkých
17 671
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

MediaPost Appy award winner 2016!

Adobe Capture CC turns your Android phone/tablet into a creation machine.

Imagine looking through your camera to see patterns, vectors, and even fonts. Now imagine turning those visions into design materials. The power to turn the world around you into creative assets to build your projects is in the palm of your hands today.

How to Create Vector Art on the Go
Turn your analog artwork or a photo into a scalable vector for use in a logo, illustration, animation, and more.

Using Adobe Capture CC, you can turn create vectors instantly with the Shapes function. Simply point and shoot at your drawing or upload a photo and watch it magically transform into clean, crisp lines.

How to Find Your Typography
See a font you like out in the wild? Capture it.

Now you can find your perfect type match using Adobe Capture CC. Take a photo of the type you like (in a magazine, on a label, a sign, anywhere!) and watch a list of similar Adobe Fonts magically appear.

How to Create Color Themes
Designers, rejoice! Looking for customized color palettes? Turn on your phone/tablet camera, aim at the scene that has the colors you want, and capture it. Or, import an image to craft your color theme.

How to Craft a Digital Brushes
Can’t find the right brush to paint? Using Adobe Capture CC, simply take a photo or use a saved image to create digital brushes that match with your creative vision.

How to Generate Beautiful Patterns
Using a phone/tablet camera or from Photo Library to capture the image and generate patterns with Capture CC preset geometrics. You can easily create beautiful patterns that fit with your creative projects.

How to Capture 3D PBR Materials
Take a photo using phone/tablet camera or choose an image from Photo Library to generate realistic PBR materials for use in 3D design. Within Capture CC, you can also modify materials to give them even more texture.

Where to Save Creative Assets
All your assets can save to Adobe Creative Cloud libraries, which you can access from your Creative Cloud account in all compatible applications.

Compatible Adobe Apps and Programs for Creative Assets
Photoshop CC, Photoshop Sketch, Premiere Pro CC, Illustrator CC, Illustrator Draw, InDesign CC, Dimension CC, After Effects CC, Comp CC, Dreamweaver, Animate CC, and Muse

2GB FILE STORAGE
The free, basic Creative Cloud membership includes 2GB of complimentary storage for file syncing and sharing.

Adobe Terms of Use: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Adobe Privacy Policy: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
Víťaz ceny MediaPost Appy 2016!
 
Aplikácia Adobe Capture CC zmení váš telefón / tablet s Androidom na zariadenie na tvorbu.

Predstavte si, že sa pozeráte cez svoj fotoaparát a uvidíte vzory, vektory a dokonca aj písma. Teraz si predstavte obrátenie týchto vízií na dizajnové materiály. Sila otáčania sveta okolo vás do tvorivých prostriedkov na budovanie vašich projektov je dnes v ruke vašich rúk.

Ako vytvoriť vektorové umenie na cestách
Premeniť analógovú kresbu alebo fotografiu na škálovateľný vektor na použitie v logu, ilustrácii, animácii a ďalších.

Pomocou aplikácie Adobe Capture CC môžete okamžite vytvoriť vektory pomocou funkcie Tvary. Jednoducho ukážte a nakrúcajte na kresbu alebo odovzdajte fotografiu a sledujte, ako sa má magicky premeniť na čisté a ostré línie.

Ako nájsť svoju typografiu
Pozrite si písmo, ktoré sa vám páči vo voľnej prírode? Zachyť to.

Teraz môžete nájsť svoj perfektný typ zhoda pomocou Adobe Capture CC. Vytvorte fotku typu, ktorý sa vám páči (v časopise, na štítku, značke, kdekoľvek!) A pozrite sa na zoznam podobných podobných písiem Adobe.

Ako vytvoriť farebné motívy
Dizajnéri, radujte sa! Hľadáte prispôsobené farebné palety? Zapnite fotoaparát telefónu / tabletu, zamerajte sa na scénu s požadovanými farbami a zachyťte ju. Alebo importujte obrázok na vytvorenie farebnej témy.

Ako vytvoriť digitálne štetce
Nemôžete nájsť správnu kefu na maľovanie? Pomocou programu Adobe Capture CC jednoducho urobte fotografiu alebo použite uložený obrázok na vytvorenie digitálnych štetcov, ktoré zodpovedajú vašej kreatívnej vízii.

Ako vytvoriť krásne vzory
Pomocou fotoaparátu z telefónu / tablety alebo z knižnice fotografií môžete zachytiť obrázok a generovať vzory pomocou geometrických predvolieb Capture CC. Môžete ľahko vytvoriť krásne vzory, ktoré zodpovedajú vašim kreatívnym projektom.

Ako zachytiť materiály 3D PBR
Urobte fotografiu pomocou fotoaparátu s telefónom alebo tabletom alebo vyberte obrázok z knižnice fotografií a vytvorte realistické PBR materiály pre použitie v 3D dizajne. V rámci nástroja Capture CC môžete tiež upravovať materiály, aby ste im dali ešte viac textúry.

Kde uložiť kreatívne aktíva
Všetky vaše prostriedky môžete uložiť do knižníc Adobe Creative Cloud, ku ktorým máte prístup vo svojom účte Creative Cloud vo všetkých kompatibilných aplikáciách.

Kompatibilné aplikácie a programy Adobe Creative Assets
Photoshop CC, Photoshop Sketch, Premiere Pro CC, Illustrator CC, Illustrator Draw, InDesign CC, Dimension CC, After Effects CC, Comp CC, Dreamweaver, Animate CC a Muse

2SK ULOŽENIE SÚBOROV
Bezplatné základné členstvo v službe Creative Cloud zahŕňa 2 GB bezplatného ukladacieho priestoru na synchronizáciu a zdieľanie súborov.

Podmienky používania spoločnosti Adobe: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 17 671
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

What’s new in version 5.0

Camera-centric Experience
App automatically launches into the camera and prioritizes returning to the camera.

All Assets in Gallery
See all your assets in each library at once, or choose to view by type via the Tabs.

Performance Enhancements
Build better Brushes. Save sharper Shapes. From capture through editing, we’ve re-engineered for performance.

Bug Fixes
As with every release, we’ve improved the mechanics and squashed some bugs.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
10. decembra 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
5.0 (921)
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Adobe
Vývojár
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.