Adobe Photoshop Sketch

Pre všetkých
21 631
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Draw with pencils, pens, markers, erasers, thick acrylic, ink brush, soft pastel and watercolor paint brushes to create artwork that can be sent as layered files to Adobe Photoshop or Adobe Illustrator.

Artists tell us they love the:
• Access to 11 tools that can adjust size, color, opacity and blending settings.
• Ability to create an infinite variety of Sketch brushes using Capture.
• Ability to add multiple image and drawing layers they can restack, rename, transform and merge.
• Flexibility to organize their favorite tools and colors in the toolbar
• Ability to send their sketches to Photoshop or Illustrator with layers preserved

Try using Photoshop Sketch with:
Capture
Photoshop
Illustrator

Take advantage of other Creative Cloud services like:

ADOBE STOCK
Search for and license high-res, royalty-free images from inside Sketch. Incorporate quality imagery into your work.

CREATIVE CLOUD LIBRARIES
Get easy in-app access to your assets — including Adobe Stock images and brushes created in Capture.

DIRECT TO DESKTOP
Send a file to Photoshop or Illustrator with layers preserved. It automatically opens on your desktop, letting you effortlessly build on your idea.

POWERED BY CREATIVESYNC
Adobe CreativeSync ensures that your files, fonts, design assets, settings and more all instantly appear in your workflow wherever you need them.

GET FEEDBACK
Publish your work to the Behance creative community and get feedback without leaving the app. You can also share through Facebook, Twitter and email.

Adobe Terms of Use: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Adobe Privacy Policy: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
Kresliť ceruzky, perá, fixky, gumy, hrubé akrylové, atramentové kefy, mäkké pastelové a akvarel maľované štetce vytvárajú umelecké diela, ktoré môžu byť poslané ako vrstvené súbory do Adobe Photoshop alebo Adobe Illustrator.

Umelci nám hovoria, že milujú:
• Prístup k 11 nástrojom, ktoré umožňujú nastaviť veľkosť, farbu, krytie a nastavenia prelínania.
• Schopnosť vytvoriť nekonečnú paletu skíc pomocou aplikácie Zachytiť.
• Možnosť pridania viacerých vrstiev obrazu a kreslenia, ktoré dokážu preložiť, premenovať, transformovať a zlúčiť.
• Flexibilita organizovať svoje obľúbené nástroje a farby na paneli nástrojov
• Schopnosť posielať svoje náčrty do Photoshopu alebo Illustratoru so zachovanými vrstvami

Skúste použiť skicu aplikácie Photoshop s:
zajatí
photoshop
Illustrator

Využite ďalšie služby služby Creative Cloud ako:

ADOBE STOCK
Vyhľadávajte a licencovajte obrázky s vysokým rozlíšením, royalty-free snímky z náčrtu. Zahrňte do svojej práce kvalitné snímky.

CREATIVE CLOUD LIBRARIES
Získajte jednoduchý prístup k svojim aktívam v aplikácii - vrátane obrázkov Adobe Stock a štetcov vytvorených v aplikácii Capture.

PRIAME NA DESKTOP
Odošlite súbor do aplikácie Photoshop alebo Illustrator so zachovanými vrstvami. Automaticky sa otvorí na ploche a umožní vám bez námahy stavať na vašej myšlienke.

VYKONANÉ CREATIVESYNC
Adobe CreativeSync zaisťuje, že vaše súbory, fonty, dizajnové prostriedky, nastavenia a ďalšie položky sa okamžite zobrazia vo vašom pracovnom toku, kdekoľvek ich potrebujete.

DOSTAŤ SPÄTNÚ VÄZBU
Publikujte svoju prácu v kreatívnej komunite Behance a získajte spätnú väzbu bez opustenia aplikácie. Môžete tiež zdieľať prostredníctvom Facebook, Twitter a e-mail.

Podmienky používania spoločnosti Adobe: https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 21 631
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

WHAT'S NEW SKETCH 2.2 FOR ANDROID

SAMSUNG DeX DUAL CANVAS

Connect your Samsung Galaxy Note9 or Tab S4 to an external monitor to experience drawing in an entirely new way. With Samsung DeX Dual Canvas mode you can zoom in to fine-tune any area of your drawing while your entire canvas is displayed on an external monitor.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
3. apríla 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
2.2.297
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Adobe
Vývojár
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.