Adobe Lightroom - Photo Editor & Pro Camera

359 913
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Adobe Photoshop Lightroom is a free, powerful, yet intuitive photo editor. Lightroom empowers you to create beautiful photos while helping you become a better photographer. Learn how below.

FREE FEATURES

• PRESETS: Make dramatic changes to your photos with our single touch photo editor
• PROFILES: Use these one-tap miracles to create visually striking changes to the look-and-feel of your photo edits
• CURVES: Make advanced photo edits to change color, exposure, tone, and contrast
• COLOR MIXER: Refine and tweak colors on your photo to make them pop
• CLARITY, TEXTURE & DEHAZE: Breathe life into your photo edits with these industry-leading tools
• INTERACTIVE TUTORIALS: Get inspired and learn how to make the photo edits you want by completing step-by-step lessons curated by fellow photographers
• PRO-LEVEL CAMERA: Unlock your phone’s potential with unique controls. Choose from exposure, timer, instant presets and more
• CUTTING-EDGE CAMERA MODES: Get more detailed shots with advanced capture modes such as raw, professional, and HDR*
• ORGANIZE & MANAGE: Use folders, albums, star ratings and flags to highlight your best photos

PREMIUM FEATURES
Take your photography to the next level with Lightroom Premium! Upgrade to unlock easy-to-use photo editor tools like the Healing Brush, selective adjustments, geometry, cloud storage, Adobe Sensei features, and much more.

• HEALING BRUSH: Take complete control of your image by removing just about anything from your photo, no matter how big or small
• SELECTIVE ADJUSTMENTS: Precisely edit any part of a photo with your finger or stylus to apply enhancements with exact detail
• GEOMETRY: Make sure it all lines up. Create super clean shots with straight lines by adjusting the perspective of your image with powerful upright, guided upright, and geometry slider tools
• RAW EDITING: Import raw photos from your DSLR or mirrorless camera to your phone allowing you to edit them anywhere
• ADOBE SENSEI: Harness the power of artificial intelligence to automatically tag and organize your photos based on the objects or people that are in them. A quick search for “mountains” or “Maria” will surface all the photos with those elements in them
• BATCH EDITING: Easily edit photos in large albums and get consistent looks by copying your favorite edits across photos
• ADOBE CREATIVE CLOUD STORAGE: Back up your original photos and edits to access them on other devices, as well as through Lightroom on web
• ADVANCED SHARING: Lightroom web galleries enable you to easily showcase your photos online. Photo edits sync seamlessly, so any changes you make are always up-to-date

*Full raw HDR capture mode is currently supported on devices that contain advanced processing and memory capabilities including but not limited to devices such as - Samsung S7, S7 Edge, S8, S8+, Note 8, Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, and OnePlus 5.
Adobe Photoshop Lightroom je bezplatný, výkonný a přitom intuitivní editor fotografií. Lightroom vám umožňuje vytvářet krásné fotografie a zároveň vám pomůže stát se lepším fotografem. Naučte se níže.

VLASTNOSTI ZDARMA

• PRESETS: Proveďte dramatické změny na fotografiích pomocí našeho editoru fotografií s jedním dotykem
• PROFILY: Použijte tyto zázraky s jedním klepnutím a vytvořte vizuálně pozoruhodné změny vzhledu vašich fotografií.
• KŘIVKY: Provádí pokročilé úpravy fotografií pro změnu barvy, expozice, tónu a kontrastu
• COLOR MIXER: Upravte a vyladěte barvy na fotografii tak, aby byly pop
• CLARITY, TEXTURE & DEHAZE: Vdechněte život vašim fotografickým úpravám pomocí těchto špičkových nástrojů
• INTERAKTIVNÍ Návody: Nechte se inspirovat a naučte se, jak chcete upravit fotografie, které chcete, doplněním podrobných lekcí kurátorů fotografů
• PRO-LEVEL CAMERA: Odemkněte potenciál telefonu jedinečnými ovládacími prvky. Vyberte si z expozic, časovače, okamžitých předvoleb a dalších možností
• REŽIMY ŘEZÁNÍ KAMERY: Získejte podrobnější snímky s pokročilými režimy snímání, jako jsou syrové, profesionální a HDR *
• ORGANIZE & MANAGE: Použijte složky, alba, hodnocení hvězd a příznaky pro zvýraznění nejlepších fotografií

PREMIUM VLASTNOSTI
S Lightroom Premium vezměte svou fotografii na další úroveň! Upgrade na odemknout snadno použitelné nástroje pro editor fotografií, jako je Healing Brush, selektivní úpravy, geometrie, cloud storage, funkce Adobe Sensei a mnoho dalšího.

• HEALING BRUSH: Využívejte úplnou kontrolu nad svým obrazem odstraněním téměř cokoliv z vaší fotografie bez ohledu na to, jak velké nebo malé
• SELECTIVE ADJUSTMENTS: Přesná úprava jakékoli části fotografie prstem nebo stylusem pro použití vylepšení s přesným detailem
• GEOMETRIE: Ujistěte se, že všechny řádky. Vytvářejte super čisté snímky s přímými čarami úpravou perspektivy obrazu pomocí výkonných vzpřímených, vedených svislých a geometrických posuvných nástrojů
• RAW EDITING: Importujte nezpracované fotografie z digitálního zrcadlovky nebo zrcadlovky do telefonu, což umožňuje jejich editaci kdekoli
• ADOBE SENSEI: Využijte síly umělé inteligence k automatickému označování a organizaci fotografií na základě objektů nebo lidí, kteří jsou v nich. Rychlé vyhledání „hor“ nebo „Maria“ pokryje všechny fotografie těmito prvky
• ÚPRAVA ŠARŽÍ: Snadno upravujte fotografie ve velkých albech a získejte konzistentní vzhled kopírováním oblíbených úprav napříč fotografiemi
• ADOBE CREATIVE CLOUD STORAGE: Zálohujte své původní fotografie a úpravy, abyste k nim mohli přistupovat na jiných zařízeních i prostřednictvím služby Lightroom na webu
• POKROČILÉ SDÍLENÍ: Webové galerie Lightroom vám umožní snadno prezentovat své fotografie online. Úpravy fotografií se synchronizují hladce, takže všechny provedené změny jsou vždy aktuální

* Plně syrový režim záznamu HDR je v současné době podporován na zařízeních, která obsahují pokročilé možnosti zpracování a paměti, mimo jiné zařízení jako Samsung S7, S7 Edge, S8, S8 +, Poznámka 8, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2, Pixel 2 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL a OnePlus 5.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 359 913
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Recover deleted photos for up to 60 days
- Import and playback videos
- Improvements to ChromeOS and tablet experiences
- [Premium] New Activity View: See all comments and likes made to photos that were shared through Lightroom shares
- Batch metadata editing: Change the title, caption, copyright, star rating and/or flag status for multiple photos at once
- ACR integration: Supporting latest cameras and lenses – http://www.adobe.com/go/supported_cameras
- General stability improvements
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. srpna 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
50 000 000+
Aktuální verze
4.4.1
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
4,99 US$–9,99 US$ za položku
Od vývojáře
Adobe
Vývojář
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.