Adobe Lightroom - Photo Editor & Pro Camera

Pre všetkých
414 166
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Adobe Photoshop Lightroom is a free, powerful, yet intuitive camera app and photo editor. Lightroom empowers you to capture and edit beautiful images while helping you to become a better photographer.

With easy-to-use tools like sliders and filters for pictures, Lightroom makes photo editing simple. And you can retouch your full-resolution photos anywhere - on mobile, the web, or your desktop. Now you can access all your Lightroom presets, and edits and retouches on one device are automatically applied everywhere else.

PRO-LEVEL CAMERA
Unlock your phone camera's potential with unique controls. Choose from exposure, timer, instant presets and more. Get more detailed shots with advanced capture modes such as raw, professional, and HDR.

EDIT YOUR PHOTOS ANYWHERE
Create powerful images with one of the world’s most complete and intuitive photo editing apps. Just tap and drag sliders to improve light and color, apply filters for pictures, and more - wherever you are. Breathe life into your photo effects with these industry-leading tools.
Easy-to-use sliders give you complete control over the light and color properties of your photos. Refine and tweak colors on your photo to make them pop.
Crop and Rotate tools let you find the size and aspect ratio that will frame your work just right.
The advanced picture editor helps you to finesse the details. Take complete control of your image by making selective adjustments and removing just about anything from your photo, no matter how big or small, with the Healing Brush.
Precisely edit any part of a photo with your finger or stylus to apply enhancements with exact detail.
Create super clean shots with straight lines by adjusting the perspective of your image with powerful upright, guided upright, and Geometry slider tools.
Interactive tutorials: Get inspired and learn how to use the photo editor to its full potential by completing step-by-step lessons curated by fellow photographers.

LIGHTROOM PRESETS SIMPLIFY PHOTO EDITING:
Fine tune your photo editing by using presets - filters for pictures with unlimited customization options. Picture editor presets make every step in the adjustment process visible so that you can learn to do it yourself. Combine customizable presets to recreate your favorite photo effects time and time again with just one click. Lightroom is a picture editor that enables you to be even more creative.

SMART ORGANIZATION FOR YOUR PHOTOS
Save time on organizing so you can focus on your photography. Adobe Sensei harnesses the power of artificial intelligence to automatically tag and organize your photos based on the objects or people that are in them. A quick search for “mountains” or “Maria” will surface all the photos with those elements in them. Lightroom photo editor comes equipped with organizational tools like ratings and flags so you can mark the photos you like best and create albums with a click.

WORRY-FREE ADOBE CREATIVE CLOUD STORAGE:
The Lightroom image editor is the best cloud-based service for people who love photography.
Back up your original photos and edits to access them on other devices, as well as through Lightroom on web. Adjust your full-resolution shots and have both your originals and edits backed up to the cloud. Organize with searchable keywords that are automatically applied without the hassle of tagging.

ADVANCED PHOTO SHARING
Easily create and share a Group Album where you can invite others to contribute to the album and access everyone’s photos in a single place. Lightroom web galleries enable you to easily showcase your photos online. Photo edits sync seamlessly, so any changes you make are always up-to-date *Full raw HDR capture mode is currently supported on devices that contain advanced processing and memory capabilities including but not limited to devices such as - Samsung S7, S7 Edge, S8, S8+, Note 8, Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, and OnePlus 5.
Adobe Photoshop Lightroom je bezplatný, výkonný a pritom intuitívny editor aplikácií a fotografií. Lightroom vám umožňuje snímať a upravovať krásne obrázky a zároveň vám pomáha stať sa lepším fotografom.

Vďaka ľahko použiteľným nástrojom, ako sú posúvače a filtre na obrázky, zjednodušuje Lightroom editáciu fotografií. A môžete retušovať svoje fotografie v plnom rozlíšení kdekoľvek - na mobile, webe alebo na pracovnej ploche. Teraz máte prístup ku všetkým predvoľbám Lightroom a úpravy a retušy na jednom zariadení sa automaticky použijú všade inde.

KAMERA PRO-ÚROVEŇ
Odomknite potenciál fotoaparátu telefónu pomocou jedinečných ovládacích prvkov. Vyberte si z expozície, časovača, okamžitých predvolieb a ďalších. Získajte podrobnejšie zábery s pokročilými režimami snímania, ako sú surové, profesionálne a HDR.

ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ KDEkoľvek
Vytvárajte výkonné obrázky pomocou jednej z najkompletnejších a najintuitívnejších aplikácií na úpravu fotografií na svete. Jednoduchým klepnutím a potiahnutím posúvačov môžete vylepšiť svetlo a farbu, použiť filtre na obrázky a ďalšie - nech ste kdekoľvek. Vdýchnite životu svojim fotografickým efektom pomocou týchto špičkových nástrojov.
Ľahko použiteľné posúvače vám poskytujú úplnú kontrolu nad svetelnými a farebnými vlastnosťami vašich fotografií. Vylepšite a vylepšite farby svojej fotografie tak, aby boli populárne.
Nástroje Orezanie a Otočiť vám umožnia nájsť veľkosť a pomer strán, ktoré vašu prácu presne zladia.
Pokročilý editor obrázkov vám pomôže vylepšiť podrobnosti. Prevezmite úplnú kontrolu nad svojím obrázkom pomocou selektívnych úprav a odstránením takmer všetkého z vašej fotografie, bez ohľadu na to, či je veľký alebo malý, pomocou hojivého štetca.
Presne upravte ľubovoľnú časť fotografie prstom alebo dotykovým perom a aplikujte vylepšenia s presnými detailmi.
Vytvorte super čisté snímky s rovnými čiarami úpravou perspektívy obrázka pomocou výkonných zvislých, vedených zvislých a posuvných nástrojov Geometry.
Interaktívne tutoriály: Inšpirujte sa a naučte sa, ako naplno využiť editor fotografií, dokončením lekcií krok za krokom, ktoré pripravujú kolegovia fotografi.

PREDVETVY SVIETIDLA ZJEDNODUŠITE ÚPRAVU FOTO:
Dolaďte svoje úpravy fotografií pomocou predvolieb - filtrov pre obrázky s neobmedzenými možnosťami prispôsobenia. Predvoľby editora obrázkov zviditeľňujú každý krok procesu úpravy, aby ste sa ho naučili sami robiť. Kombinujte prispôsobiteľné predvoľby a znova a znovu vytvárajte svoje obľúbené fotografické efekty jediným kliknutím. Lightroom je editor obrázkov, ktorý vám umožní byť ešte viac kreatívni.

SMART ORGANIZÁCIA PRE VAŠE FOTKY
Ušetrite čas na organizovanie, aby ste sa mohli zamerať na svoju fotografiu. Adobe Sensei využíva silu umelej inteligencie na automatické označovanie a organizovanie vašich fotografií na základe predmetov alebo ľudí, ktoré sú v nich. Rýchle hľadanie výrazu „hory“ alebo „Mária“ vytesá všetky fotografie s týmito prvkami. Fotografický editor Lightroom je vybavený organizačnými nástrojmi, ako sú hodnotenia a vlajky, takže môžete označiť fotografie, ktoré sa vám páčia, najlepšie a kliknutím môžete vytvoriť albumy.

BEZPLATNÉ ADOBE CREATIVE CLOUD SKLADOVANIE:
Editor obrázkov Lightroom je najlepšou službou založenou na cloude pre ľudí, ktorí milujú fotografiu.
Zálohujte svoje pôvodné fotografie a úpravy, aby ste k nim mali prístup na iných zariadeniach, ako aj prostredníctvom Lightroom na webe. Upravte snímky v plnom rozlíšení a zálohujte originály aj úpravy do cloudu. Usporiadajte pomocou vyhľadávateľných kľúčových slov, ktoré sa automaticky použijú bez problémov so značkovaním.

ROZŠÍRENÉ ZDIEĽANIE FOTO
Ľahko vytvorte a zdieľajte skupinové albumy, kde môžete pozvať ostatných, aby prispeli do albumu a získali prístup k fotografiám všetkých na jednom mieste. Webové galérie Lightroom vám umožňujú ľahko predviesť svoje fotografie online. Úpravy fotografií sa synchronizujú bez problémov, takže všetky zmeny, ktoré vykonáte, sú vždy aktuálne * Režim surového záznamu HDR je v súčasnosti podporovaný na zariadeniach, ktoré obsahujú pokročilé možnosti spracovania a pamäte vrátane, ale nielen, zariadení ako - Samsung S7, S7 Edge, S8, S8 +, Poznámka 8, Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL a OnePlus 5.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,4
Celkove 414 166
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

- Contextual Help: Learn more about the editing tools at any time with the new built-in help
- Advanced Export Options: Now the ‘Export’ lets you select the file type, resolution, compression, watermark, file name, output sharpening, and color space
- Expanded Interactive Tutorials: Introducing new tutorials with Radial Gradient and Spot Healing Brush
- [Premium] Support for the latest Cameras and Lenses; Full list here – http://www.adobe.com/go/supported_cameras
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
4. novembra 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
50 000 000+
Aktuálna verzia
5.0
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
4,99 USD – 9,99 USD za položku
Od predajcu
Adobe
Vývojár
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.