Adobe Premiere Rush — Video Editor

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

SHOOT, EDIT, AND SHARE ONLINE VIDEOS
Feed your channels a steady stream of awesome with Adobe Premiere Rush, the all-in-one, cross-device video editor. Create and share professional-looking videos with video effects, such as speed and filters — quickly and easily. Plus, work across all your devices—phone, tablet, and desktop.


The professional in-app camera lets you capture high-quality content and start editing immediately. Add music and titles to videos for free, use auto-ducking, do voiceovers, and apply video effects to clips within your multitrack timeline with the video editor recommended by influencers, vloggers, and pros. Crop the video screen size to customize and share to your favorite social sites, including YouTube, Facebook, Instagram and Behance, right from the app. Use for free with three exports, or upgrade for unlimited sharing.

PRO-QUALITY VIDEO EDITOR
Built-in professional camera functionality lets you capture high-quality content right from the app and start video editing with no watermarks immediately.

EASY EDITING
Arrange video, audio, graphics, and photos by dragging and dropping. Intuitive tools let you trim and crop videos, adjust audio, enhance color, and add video effects, titles, transitions, voiceovers, and more.

MULTITRACK TIMELINE
Edit videos using four video and three audio tracks for tons of creative flexibility.

CUSTOMIZE TITLES
Access built-in templates
(some animated) and change the color, size, font, and more to make them uniquely yours. Browse 100s more free motion graphics templates on Adobe
Stock and add to videos with no watermark.

GREAT SOUND
Add music to video, record voiceovers, and use advanced tools powered by Adobe Sensei artificial intelligence for sound balancing, noise reduction, and auto-ducking.

MADE FOR SHARING
Crop videos for social, including Instagram, and YouTube. Easily resize videos from landscape to portrait to square for different channels. Rush also allows you to select a thumbnail and publish to multiple social sites right from the app.

AUTOMATICALLY SYNCED TO THE CLOUD
Your latest videos are always at your fingertips, no matter where you are or what device you’re using — phone, tablet, or desktop.

TAKE YOUR WORK FURTHER
When you want to do more, open your Rush projects in Adobe Premiere Pro, the industry-leading software for professional film and video editing.

UPGRADE TO PAID
Get unlimited exports, Premiere Rush on all your devices
(phone, tablet, and desktop), and 100GB of cloud storage for just
US$9.99/mo (optional in-app purchase) or with select Adobe Creative Cloud
membership plans.* *Rush is included as part of the following Creative
Cloud memberships: Premiere Pro Single App and Creative Cloud All Apps.

Questions?
Learn & Support: https://helpx.adobe.com/support/rush.html

The Fine Print
You must be 13 or older and agree to Adobe’s terms and privacy policy,
viewable at: http://www.adobe.com/special/misc/terms.html
http://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html

Use of Adobe mobile apps
and online services requires registration for a free Adobe ID as part of a
free, basic level of Creative Cloud membership. Adobe online services
require an internet connection, are not available in all countries or
languages, and may be subject to change or discontinuation without notice.

Shoot and edit videos easier than ever with Premiere Rush, the all-in-one, cross-device video editor app. Add custom titles, apply video effects—such as color filters and speed—and quickly crop videos and resize them to share on your favorite social media sites. Download Rush and get started today with what will easily become one of your favorite video editing apps.
ZDJĘCIA, EDYCJA I UDOSTĘPNIANIE FILMÓW ONLINE
Przesyłaj swoim kanałom stały strumień niesamowitych efektów dzięki programowi Adobe Premiere Rush, uniwersalnemu edytorowi wideo dla różnych urządzeń. Twórz i udostępniaj profesjonalnie wyglądające filmy z efektami wideo, takimi jak prędkość i filtry - szybko i łatwo. Ponadto pracuj na wszystkich urządzeniach - telefonie, tablecie i komputerze stacjonarnym.

Profesjonalny aparat w aplikacji pozwala przechwytywać treści wysokiej jakości i natychmiast rozpocząć edycję. Dodawaj muzykę i tytuły do ​​filmów za darmo, korzystaj z automatycznego wygaszania, nagrywaj głosy i stosuj efekty wideo do klipów na osi czasu wielościeżkowego za pomocą edytora wideo zalecanego przez autorów, vlogerów i profesjonalistów. Przycinaj rozmiar ekranu wideo, aby dostosować i udostępniać swoje ulubione serwisy społecznościowe, w tym YouTube, Facebook, Instagram i Behance, bezpośrednio z aplikacji. Użyj za darmo z trzema eksportami lub ulepsz do nieograniczonego udostępniania.

PRO-JAKOŚĆ EDYTOR WIDEO
Wbudowana profesjonalna funkcja aparatu pozwala na przechwytywanie wysokiej jakości treści bezpośrednio z aplikacji i natychmiastowe rozpoczęcie edycji wideo bez znaków wodnych.

ŁATWA EDYCJA
Rozmieszczaj wideo, audio, grafikę i zdjęcia, przeciągając i upuszczając. Intuicyjne narzędzia pozwalają przycinać i przycinać filmy, dostosowywać dźwięk, poprawiać kolory, a także dodawać efekty wideo, tytuły, przejścia, narracje i wiele więcej.

CZAS WIELOKRACKOWY
Edycja filmów przy użyciu czterech ścieżek wideo i trzech ścieżek audio zapewnia mnóstwo kreatywnej elastyczności.

DOSTOSUJ TYTUŁY
Uzyskaj dostęp do wbudowanych szablonów
(niektóre animowane) i zmień kolor, rozmiar, czcionkę i inne, aby były niepowtarzalne. Przeglądaj setki dodatkowych szablonów grafiki w ruchu w Adobe
Zapasuj i dodawaj do filmów bez znaku wodnego.

ŚWIETNY DŹWIĘK
Dodawaj muzykę do wideo, nagrywaj lektora i korzystaj z zaawansowanych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji Adobe Sensei w celu równoważenia dźwięku, redukcji szumów i automatycznego tłumienia.

WYKONANE DO UDOSTĘPNIANIA
Przycinanie filmów do serwisów społecznościowych, w tym Instagram i YouTube. Łatwo zmieniaj rozmiar filmów z poziomego na pionowy na kwadratowy dla różnych kanałów. Rush pozwala również wybrać miniaturę i opublikować w wielu serwisach społecznościowych bezpośrednio z aplikacji.

AUTOMATYCZNIE Zsynchronizowane z chmurą
Najnowsze filmy są zawsze na wyciągnięcie ręki, bez względu na to, gdzie jesteś i jakiego urządzenia używasz - telefonu, tabletu lub komputera.

ZRÓB SWOJĄ PRACĘ
Jeśli chcesz zrobić więcej, otwórz swoje projekty Rush w Adobe Premiere Pro, wiodącym w branży oprogramowaniu do profesjonalnej edycji filmów i wideo.

AKTUALIZACJA DO PŁATNOŚCI
Uzyskaj nieograniczony eksport, Premiere Rush na wszystkich urządzeniach
(telefon, tablet i komputer stacjonarny) oraz 100 GB miejsca w chmurze za jedyne
9,99 USD / mc (opcjonalny zakup w aplikacji) lub przy użyciu Adobe Creative Cloud
plany członkostwa. * * Rush jest częścią poniższej Kreacji
Członkostwo w chmurze: Premiere Pro Single App i Creative Cloud All Apps.

Pytania?
Dowiedz się i wsparcie: https://helpx.adobe.com/support/rush.html

Drobnym drukiem
Musisz mieć co najmniej 13 lat i zaakceptować warunki i politykę prywatności Adobe,
widoczne na: http://www.adobe.com/special/misc/terms.html
http://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html

Korzystanie z aplikacji mobilnych Adobe
a usługi online wymagają rejestracji w celu uzyskania bezpłatnego identyfikatora Adobe ID w ramach domeny
bezpłatny, podstawowy poziom członkostwa Creative Cloud. Usługi online Adobe
wymagają połączenia z Internetem, nie są dostępne we wszystkich krajach lub
języki i mogą ulec zmianie lub wycofaniu bez powiadomienia.

Nagrywaj i edytuj filmy łatwiej niż kiedykolwiek dzięki Premiere Rush, wszechstronnej aplikacji do edycji wideo na wiele urządzeń. Dodawaj niestandardowe tytuły, stosuj efekty wideo - takie jak filtry kolorów i szybkość - oraz szybko kadruj filmy i zmieniaj ich rozmiar, aby udostępniać je w ulubionych serwisach społecznościowych. Pobierz aplikację Rush i zacznij już dziś korzystać z ulubionych aplikacji do edycji wideo.
Więcej informacji
Zwiń
3,6
Łącznie: 4 314
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Performance and Stability improvements
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
14 stycznia 2020
Rozmiar
102M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
1.2.21.3203
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy w aplikacji
Produkty w aplikacji
4,99 USD-9,99 USD za element
Sprzedawca
Adobe
Deweloper
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.