Adobe Photoshop Express:Photo Editor Collage Maker

Per a tothom
1.080.238
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Join millions of creative folks who trust and use Adobe Photoshop Express, one of the best photo editor and collage maker on Android for quick, easy and powerful editing on mobile devices.

PHOTO EDITOR
- Basics: Crop, straighten, rotate, and flip your photos. Remove red eye and pet eye.
- Auto-Fix: A one-touch adjustment for contrast, exposure, and white balance.
- Blemish removal: With user, friendly one touch, remove spots, dirt, and dust from your photos.
- Corrections: Instantly light up your selfie or photo with slide controls for clarity, contrast, exposure, highlights, shadows, blacks, whites, temperature, tint, sharpen, saturation and vibrance.
- Filters or Looks: A new smart way to turn any photo into artwork - choose from over 80+ preset eye-catching fun styles. You can control intensity of your looks for realistic photo effects.
- Watermark images: Easily add custom text or graphical watermark on images.
- Customization: Create and save your own Looks.
- Photo Frames: Add a distinctive personal touch to your photos with over 15 borders and frames. For a harmonious look, match the border color with the colors in the image.
- Raw photo support: Import and edit photos in raw format.
- Share: Easily share to all your favourite social sites: Facebook, Twitter, Instagram, and more.
- Image resize: Use this option to resize an image before saving.
- JPEG Quality output – Customize the quality and size of your output image.

COLLAGE MAKER
- Create a photo collage in seconds with our photo grid feature.
- Choose from a wide variety of grid layouts.
- Pick any photo in the layout, and edit it the way you like with the photo editor.
- Hold, drag and drop to swap photo position, pinch to zoom in or out, or drag the handles to resize.
- Add new image or replace by simple selection.
- Adjust/fix a single image and apply any look.
- Change border thickness and color.
- Print directly from the application

AWESOME FEATURES
- One-touch Filters or Looks: Get additional filters for fun, fresh looks!
- Noise Reduction: Minimize unwanted grain and speckling in night photos and low light photos.
- Defog: Reduce fog and haze in photos.
- Perspective Correction – Fix the skewed perspective photos with just a click! Choose from auto (balanced or full auto), vertical, or horizontal correction options.- Access Premium Features when you sign in with an Adobe ID:
- Access these features when you sign in with an Adobe ID

Once you’re done with the photo editor or collage maker, share your finished work directly to Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, or your other favorite social networks!

Want to do more with your photos? Have a look at these other free Adobe Photoshop mobile apps:
- Photoshop Mix — Cut out and combine elements from different images, blend layers, and apply looks on your device — anywhere you are.
- Photoshop Fix — Edit facial features, heal, lighten, liquefy, color and adjust your images to perfection — and then easily share them across other Creative Cloud desktop and mobile apps.
- Lightroom Mobile – Capture, edit, organize and share professional quality images from your smartphone or tablet.

Photoshop Express supports the following file formats:
- Photo: JPG, PNG
- Raw files: arw (SONY), cr2 (CANON), crw (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA), mos (LEAF), rwl (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), srw (SAMSUNG)
- While we aim to provide support for raw files from the latest camera models of most camera manufacturers, we cannot guarantee universal raw support.

Photoshop Express, brought to you by Adobe the proud makers of the Photoshop family of products, has the power of Photoshop CC which gives you the flexibility and control to access your images anywhere using Adobe Creative Cloud.
Uneix-te a milions de persones creatives que confien i utilitzen Adobe Photoshop Express, un dels millors editors de fotos i creadors de collages a Android per a una edició ràpida, fàcil i potent en dispositius mòbils.

EDITOR DE FOTOS
- Conceptes bàsics: tallar, redreçar, rotar i voltejar les teves fotos. Traieu l'ull vermell i l'ull de la mascota.
- Auto-Fix: un ajust d'un toc per a contrast, exposició i balanç de blancs.
- Extracció de taques: amb l'usuari, un toc amigable, elimina taques, brutícia i pols de les teves fotos.
- Correccions: il·lumina instantàniament la teva autoprotecció o foto amb controls de lliscament per a la claredat, el contrast, l'exposició, els punts forts, les ombres, els negres, els blancs, la temperatura, el tint, l'esmolada, la saturació i la vibració.
- Filtres o aspectes: una nova manera intel·ligent de convertir qualsevol foto en obra d'art: trieu entre més de 80 estils de diversió cridaners i predeterminats. Podeu controlar la intensitat del vostre aspecte per a efectes fotogràfics realistes.
- Imatges de filigrana: afegiu fàcilment text personalitzat o marca d'aigua gràfica a les imatges.
- Personalització: crea i guarda les teves pròpies aparences.
- Marcs de fotos: afegiu un toc personal diferent a les vostres fotografies amb més de 15 marcs i marcs. Per obtenir un aspecte harmoniós, combineu el color de la vora amb els colors de la imatge.
- Assistència fotogràfica sense format: Importa i edita fotografies en format sense format.
- Compartir: compartiu fàcilment tots els vostres llocs socials favorits: Facebook, Twitter, Instagram i molt més.
- Redimensionament d'imatges: utilitzeu aquesta opció per canviar la mida d'una imatge abans de desar-la.
- Sortida de qualitat JPEG: personalitzeu la qualitat i la mida de la vostra imatge de sortida.

COLLAGE MAKER
- Crea un collage fotogràfic en segons amb la nostra funció de quadrícula.
- Trieu entre una àmplia varietat de dissenys de quadrícula.
- Tria qualsevol foto en el disseny i edita-la de la manera que vulguis amb l'editor de fotos.
- Mantingueu premut, arrossegueu i deixeu anar per canviar la posició de la foto, pessigeu per ampliar o allunyar, o arrossegueu els mànecs per redimensionar-los.
- Afegiu una imatge nova o substituïu-la per una simple selecció.
- Ajustar / reparar una sola imatge i aplicar qualsevol aspecte.
- Canvieu el gruix i el color de la vora.
- Imprimir directament des de l'aplicació

CARACTERÍSTIQUES IMPRESSIONS
- Filtres d'un toc o aparença: obteniu filtres addicionals per a la diversió i els aspectes nous.
- Reducció de soroll: minimitzeu el gra indesitjat i l'escalfament a les fotos nocturnes i les fotos de poca llum.
- Defog: Redueix la boira i la boira a les fotos.
- Correcció de la perspectiva: arreglar les fotos en perspectiva desviades amb només un clic! Trieu entre les opcions de correcció automàtiques (equilibrades o completes), verticals o horitzontals. Accediu a funcions Premium quan inicieu la sessió amb una ID d'Adobe:
- Accediu a aquestes funcions quan inicieu la sessió amb una ID d'Adobe

Un cop hagueu acabat amb l'editor de fotos o el fabricant de collages, compartiu el vostre treball acabat directament a Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp o les altres xarxes socials preferides.

Voleu fer més amb les vostres fotos? Fes una ullada a aquestes altres aplicacions gratuïtes d'Adobe Photoshop:
- Photoshop Mix: retalla i combina elements de diferents imatges, combina capes i aplica imatges al teu dispositiu, en qualsevol lloc on vulguis.
- Photoshop Fix - Editeu les característiques facials, curar, alleugerir, licuar, pintar i ajustar les imatges a la perfecció, i després compartir-les fàcilment a través d'altres aplicacions de maquinari i escriptori Creative Cloud.
- Lightroom Mobile: captura, edita, organitza i comparteix imatges de qualitat professional des del telèfon intel·ligent o la tauleta.

Photoshop Express admet els següents formats de fitxer:
- Foto: JPG, PNG
- Arxius sense fils: arw (SONY), cr2 (CANON), CRW (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA) LEAF), RMB (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), SRW (SAMSUNG)
- Si bé tenim l'objectiu de donar suport a fitxers en brut dels últims models de càmera de la majoria dels fabricants de càmeres, no podem garantir un suport brut universal.

Photoshop Express, presentat per Adobe els fabricants orgullosos de la família de productes Photoshop, té el poder de Photoshop CC que li dóna la flexibilitat i el control per accedir a les vostres imatges en qualsevol lloc amb Adobe Creative Cloud.
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
1.080.238 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

• Watermark resize – Have complete control over the size of the watermark on your images. A much requested functionality, humbly delivered!
• Enhanced Vignette - Give your photo a dramatic vignette effect with precise control of roundness and feather.
• New content – New looks and Text styles has been added in the application.
• Bugs and Crash fixes for smooth experience.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
1 de febrer de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
5.9.571
Requereix Android
4.4 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Compres digitals
Oferta per
Adobe
Desenvolupador
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.