Adobe Photoshop Express:Photo Editor Collage Maker

Primerno za vse
1.133.091
Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

Join millions of creative folks who trust and use Adobe Photoshop Express, one of the best photo editor and collage maker on Android for quick, easy and powerful editing on mobile devices.

PHOTO EDITOR
- Basics: Crop, straighten, rotate, and flip your photos. Remove red eye and pet eye.
- Auto-Fix: A one-touch adjustment for contrast, exposure, and white balance.
- Blemish removal: With user, friendly one touch, remove spots, dirt, and dust from your photos.
- Corrections: Instantly light up your selfie or photo with slide controls for clarity, contrast, exposure, highlights, shadows, blacks, whites, temperature, tint, sharpen, saturation and vibrance.
- Filters or Looks: A new smart way to turn any photo into artwork - choose from over 80+ preset eye-catching fun styles. You can control intensity of your looks for realistic photo effects.
- Watermark images: Easily add custom text or graphical watermark on images.
- Customization: Create and save your own Looks.
- Photo Frames: Add a distinctive personal touch to your photos with over 15 borders and frames. For a harmonious look, match the border color with the colors in the image.
- Raw photo support: Import and edit photos in raw format.
- Share: Easily share to all your favourite social sites: Facebook, Twitter, Instagram, and more.
- Image resize: Use this option to resize an image before saving.
- JPEG Quality output – Customize the quality and size of your output image.

COLLAGE MAKER
- Create a photo collage in seconds with our photo grid feature.
- Choose from a wide variety of grid layouts.
- Pick any photo in the layout, and edit it the way you like with the photo editor.
- Hold, drag and drop to swap photo position, pinch to zoom in or out, or drag the handles to resize.
- Add new image or replace by simple selection.
- Adjust/fix a single image and apply any look.
- Change border thickness and color.
- Print directly from the application

AWESOME FEATURES
- One-touch Filters or Looks: Get additional filters for fun, fresh looks!
- Noise Reduction: Minimize unwanted grain and speckling in night photos and low light photos.
- Defog: Reduce fog and haze in photos.
- Perspective Correction – Fix the skewed perspective photos with just a click! Choose from auto (balanced or full auto), vertical, or horizontal correction options.- Access Premium Features when you sign in with an Adobe ID:
- Access these features when you sign in with an Adobe ID

Once you’re done with the photo editor or collage maker, share your finished work directly to Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, or your other favorite social networks!

Want to do more with your photos? Have a look at these other free Adobe Photoshop mobile apps:
- Photoshop Mix — Cut out and combine elements from different images, blend layers, and apply looks on your device — anywhere you are.
- Photoshop Fix — Edit facial features, heal, lighten, liquefy, color and adjust your images to perfection — and then easily share them across other Creative Cloud desktop and mobile apps.
- Lightroom Mobile – Capture, edit, organize and share professional quality images from your smartphone or tablet.

Photoshop Express supports the following file formats:
- Photo: JPG, PNG
- Raw files: arw (SONY), cr2 (CANON), crw (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA), mos (LEAF), rwl (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), srw (SAMSUNG)
- While we aim to provide support for raw files from the latest camera models of most camera manufacturers, we cannot guarantee universal raw support.

Photoshop Express, brought to you by Adobe the proud makers of the Photoshop family of products, has the power of Photoshop CC which gives you the flexibility and control to access your images anywhere using Adobe Creative Cloud.
Pridružite se milijonom ustvarjalcev, ki zaupajo in uporabljajo Adobe Photoshop Express, enega najboljših urejevalnikov fotografij in izdelovalca kolažev za Android za hitro, enostavno in zmogljivo urejanje na mobilnih napravah.

PHOTO EDITOR
- Osnove: obrezovanje, poravnavanje, vrtenje in flipovanje fotografij. Odstraniti rdeče oči in očesce.
- Auto-Fix: prilagoditev z enim dotikom za kontrast, osvetlitev in ravnovesje beline.
- Blemish odstranitev: z uporabnikom, prijazen dotik, odstranite madeže, umazanijo in prah iz fotografij.
- Popravki: za jasnost, kontrast, osvetlitev, osvetlitev, sence, črne barve, beline, temperaturo, odtenek, ostrenje, nasičenost in vibriranje takoj prižgejo samozavestno fotografijo ali sliko s kontrolniki za diapozitive.
- Filtri ali Izgledi: nov pameten način, da obrnite katero koli fotografijo v umetniško delo - izbirajte med več kot 80 prednastavljenimi privlačnimi zabavnimi slogi. Lahko nadzirate intenzivnost vašega izgleda za realistične fotografije.
- slike vodnega žiga: preprosto dodajte besedilo po meri ali grafični vodni žig na slike.
- Prilagajanje: ustvarite in shranite lastne Looks.
- foto okvirji: svojim fotografijam dodajte izrazito osebno noto z več kot 15 robovi in ​​okvirji. Za harmoničen videz barve na sliki uskladite z barvo obrobe.
- Podpora za surovo fotografijo: uvozite in uredite fotografije v neobdelani obliki.
- Delite: preprosto delite vse priljubljene socialne strani: Facebook, Twitter, Instagram in še več.
- Velikost slike: to možnost uporabite za spreminjanje velikosti slike pred shranjevanjem.
- JPEG Quality output - Prilagodite kakovost in velikost vaše izhodne slike.

COLLAGE MAKER
- ustvarite foto kolaž v nekaj sekundah s funkcijo našega foto omrežja.
- Izberite med različnimi vrstami mrež.
- Izberite katero koli fotografijo v postavitvi in ​​jo uredite tako, kot želite z urejevalnikom fotografij.
- Pridržite, povlecite in spustite, če želite zamenjati položaj fotografije, s pritiskom na povečavo ali povečavo ali povlecite ročice za spreminjanje velikosti.
- Dodajanje nove slike ali zamenjavo z enostavno izbiro.
- Prilagodite / popravite posamezno sliko in uporabite kateri koli videz.
- Spremenite debelino in barvo meje.
- Natisnite neposredno iz aplikacije

PRIČAKOVNE ZNAČILNOSTI
- Filtri ali pogledi z enim dotikom: pridobite dodatne filtre za zabavo, svež pogled!
- Zmanjševanje hrupa: zmanjšajte nezaželeno zrno in opišete nocne fotografije in fotografije s slabim svetlobnim pramenom.
- Defog: zmanjšajte meglico in meglico na fotografijah.
- Popravek perspektive - Fiksirajte osiromašene perspektive s samo enim klikom! Izbirajte med samodejnimi (uravnoteženimi ali polnimi), vertikalnimi ali vodoravnimi možnostmi korekcije. - Ko se prijavite z Adobe ID:
- dostopajte do teh funkcij, ko se prijavite z Adobe ID

Ko končate z urejevalnikom fotografij ali ustvarjalcem kolaž, delite svoje končano delo neposredno na Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ali druga priljubljena družabna omrežja!

Ali želite narediti več s svojimi fotografijami? Oglejte si te druge brezplačne aplikacije Adobe Photoshop za mobilne naprave:
- Photoshop Mix - Izrežite in združite elemente iz različnih slik, mešanice plasti in uporabite pogled na napravo - kjer koli ste.
- Photoshop Fix - urejanje obraznih funkcij, zacelite, osvetlite, utekočinjeni, barvite in prilagodite slike do popolnosti - in jih nato preprosto delite z drugimi namizji Creative Cloud in mobilnimi aplikacijami.
- Lightroom Mobile - zajemanje, urejanje, organiziranje in izmenjavo profesionalnih kakovostnih slik s pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Photoshop Express podpira naslednje formate datotek:
- Foto: JPG, PNG
- Surove datoteke: arw (SONY), cr2 (CANON), crw (CANON), dng, erf (EPSON), raf (FUJI), 3fr & fff (HASSELBLAD), dcr (KODAK), mrw (KONICA) LEAF), rwl (LEICA), nef & nrw (NIKON), orf (OLYMPUS), rw2 (PANASONIC), pef (PENTAX), srw (SAMSUNG)
- Medtem ko želimo podpreti surove datoteke iz najnovejših modelov kamer večine proizvajalcev kamer, ne moremo zagotoviti univerzalne surovine.

Photoshop Express, ki vam ga je prinesel Adobe ponosni oblikovalci družine izdelkov Photoshop, ima moč Photoshop CC, ki vam omogoča prilagodljivost in nadzor dostopa do vaših slik kjerkoli s pomočjo programa Adobe Creative Cloud.
Več o tem
Strni
4,3
1.133.091 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje ...

Novosti

• Watermark resize – Have complete control over the size of the watermark on your images. A much requested functionality, humbly delivered!
• Enhanced Vignette - Give your photo a dramatic vignette effect with precise control of roundness and feather.
• New content – New looks and Text styles has been added in the application.
• Bugs and Crash fixes for smooth experience.
Več o tem
Strni

Dodatne informacije

Posodobljeno
04. april 2019
Velikost
Odvisno od naprave
Namestitve
100.000.000+
Trenutna različica
6.0.590
Potrebujete Android
4.4 ali novejši
Ocena vsebine
Primerno za vse
Interaktivni elementi
Interakcija uporabnikov, Digitalni nakupi
Ponudnik
Adobe
Razvijalec
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2019 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu|Lokacija: Združene države AmerikeJezik: slovenščina
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.