Adobe Acrobat Reader

Per a tothom
3.051.218
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Adobe Acrobat Reader is the free, trusted leader for reliably viewing, annotating, and signing PDFs.

VIEW PDFs
• Quickly open PDF documents from email, the web, or any app that supports “Share.”
• Search, scroll, and zoom in and out.
• Choose Single Page, Continuous scroll, or Reading mode.

ANNOTATE AND REVIEW PDFs
• Make comments on PDFs using sticky notes and drawing tools.
• Highlight and mark up text with annotation tools.
• View and work with annotations in the comments list.

WORK WITH SCANNED DOCUMENTS.
• Easily access scanned PDFs that you’ve captured using the free Adobe Scan app.
• Open your scans in Adobe Acrobat Reader to sign, review, and share.
• Add comments to your document in Acrobat Reader and they will sync back to Adobe Scan.

FILL AND SIGN FORMS
• Quickly fill out PDF forms by typing text into fields.
• Use your finger to e-sign any PDF document.

PRINT, STORE AND SHARE FILES
• Sign in to your free Adobe Document Cloud account.
• Connect your Dropbox account.
• Print documents from your Android device.

IN-APP PURCHASE
Convert PDFs and organize pages on the go by subscribing to one of Adobe’s online services. You can get started without ever leaving your app, and subscriptions work across all your computers and devices.

ORGANIZE PAGES IN PDF FILES
• Subscribe to Acrobat Pro DC using In-App Purchase.
• Reorder, rotate, and delete pages in your PDFs.

CREATE PDF FILES
• Subscribe to Adobe PDF Pack using In-App Purchase.
• Create PDF files.
• Convert Microsoft Office files and images to PDF.

EXPORT PDF FILES TO WORD OR EXCEL
• Subscribe to Adobe Export PDF using In-App Purchase.
• Save PDF documents as editable Microsoft Word or Excel files.

ALREADY A SUBSCRIBER?
If you have a subscription to Acrobat Pro, Acrobat Standard, PDF Pack, or Export PDF, just sign in to convert and export PDFs on the go.

AVAILABLE LANGUAGES
English, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian,
Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish and Turkish

PRICE
Acrobat Reader for Android is free.

Terms & Conditions: Your use of this application is governed by the Adobe General Terms of Use ( https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html and the Adobe Privacy Policy (https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html)
Adobe Acrobat Reader és el líder lliure, de confiança per a la visualització de manera fiable, anotar i signar documents PDF.

veure arxius PDF
• documents PDF de forma ràpida oberts de correu electrònic, el web, o qualsevol aplicació que suporti "Compartir".
• Recerca, desplaçament i zoom dins i fora.
• Trieu Una sola pàgina, desplaçament continu, o en la manera de lectura.

REVISIÓ anotar i PDF
• Fer comentaris sobre els arxius PDF utilitzant notes adhesives i eines de dibuix.
• Ressalteu i marcar text amb eines d'anotació.
• veure i treballar amb les anotacions de la llista de comentaris.

Treballar amb documents escanejats.
• accedir fàcilment arxius PDF escanejats que s'ha capturat usant el programa gratuït Adobe Scan aplicació.
• Obriu les seves exploracions en Adobe Acrobat Reader per signar, revisar i compartir.
• Afegir comentaris al seu document en Acrobat Reader i van a sincronitzar de nou a Adobe Scan.

Farciment i signar els formularis
• omplir ràpidament formularis PDF escrivint text en els camps.
• Utilitza el teu dit per signar electrònicament qualsevol document PDF.

Imprimir, emmagatzemar i compartir arxius
• Accedeix al teu compte gratuït de documents d'Adobe Núvol.
• Connecta el teu compte de Dropbox.
• Impressió de documents des del seu dispositiu Android.

Compra a aplicació
Converteix arxius PDF i organitzar les pàgines sobre la marxa mitjançant la subscripció a un dels serveis en línia d'Adobe. Pot començar sense sortir de la seva aplicació, i les subscripcions treballar a través de tots els equips i dispositius.

ORGANITZAR A PÀGINES PDFs
• Subscriure Acrobat Pro DC a través de compra en aplicació.
• Reordenar, rotar i eliminar pàgines dels arxius PDF.

Crea arxius PDF
• Subscriure a PDF d'Adobe paquet utilitzant compra a aplicació.
• Crear arxius PDF.
• Convertir arxius i imatges de Microsoft Office a PDF.

EXPORTACIÓ PDFs a Word o Excel
• Subscriure a Adobe PDF Exportació mitjançant compra a aplicació.
• Guardar documents PDF com arxius de Microsoft Word o Excel editables.

Ja està subscrit?
Si vostè té una subscripció a Acrobat Pro, Acrobat Standard, Paquet PDF o Exportar PDF, només cal accedir a convertir arxius PDF i exportació sobre la marxa.

idiomes disponibles
Anglès, xinès simplificat, xinès tradicional, txec, danès, holandès, finlandès, francès, alemany, italià,
Japonès, coreà, noruec, polonès, portuguès, rus, espanyol, suec i turc

PREU
Acrobat Reader per Android és gratis.

Termes i condicions: L'ús d'aquesta aplicació es regeix pels termes d'Adobe Generals d'Ús (https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html i la política de privacitat d'Adobe (https: //www.adobe. com / privacitat / política-linkfree.html)
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
3.051.218 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

18.2
Bug fixes

17.3
• Create an Adobe ID or use your Facebook or Google account to sign in.
• Quickly edit and change the font when reviewing comments.
• Added accessibility support for bulleted lists.
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
17 d’abril de 2018
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
Varia segons el dispositiu
Requereix Android
Varia segons el dispositiu
Classificació del contingut
Per a tothom
Elements interactius
Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
1,99 USD - 99,99 USD per cada element
Oferta per
Adobe
Desenvolupador
Adobe Systems Incorporated 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.